Matkailu
Viimeisin tunti
Osaisitko opettaa ulkomaalaisille onnellisuutta? Onnellisuuskouluun etsitään nyt opettajia

Osai­sit­ko opettaa ul­ko­maa­lai­sil­le on­nel­li­suut­ta? On­nel­li­suus­kou­luun et­si­tään nyt opet­ta­jia

15:30
Viimeisin 4 tuntia
Kiinalaisia Rukan matkaajista vain puolisen prosenttia – ryhmämatkustajien kiellolla ei liene suurta vaikutusta

Kii­na­lai­sia Rukan mat­kaa­jis­ta vain puo­li­sen pro­sent­tia – ryh­mä­mat­kus­ta­jien kiel­lol­la ei liene suurta vai­ku­tus­ta

13:06
Kuukausi
Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"

Ale­xan­der Stubb lomaili Po­siol­la ja suit­sut­taa paik­ka­kun­taa es­toit­ta: "Olen löy­tä­nyt täy­del­li­sen luon­non­rau­han"

20.01.2020 08:50
Ruka näyttäytyy väreissä - "Tätä et muualla Suomessa näe"

Ruka näyt­täy­tyy vä­reis­sä - "Tätä et muualla Suo­mes­sa näe"

18.01.2020 17:00
Nastat jalkaan ja reippaasti retkelle – kansallispuistojen polut ja ladut ovat väliin liukkaita, mutta oikeilla välineillä pärjää

Nastat jalkaan ja reip­paas­ti ret­kel­le – kan­sal­lis­puis­to­jen polut ja ladut ovat väliin liuk­kai­ta, mutta oi­keil­la vä­li­neil­lä pärjää

14.01.2020 14:00
Pääkirjoitus: Voisiko Kuusamosta tulla jätteetön kaupunki viidessä vuodessa? Kierrätykseen kannattaa satsata
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Voisiko Kuu­sa­mos­ta tulla jät­tee­tön kau­pun­ki vii­des­sä vuo­des­sa? Kier­rä­tyk­seen kan­nat­taa satsata

10.01.2020 16:48
Turistit junaan lennon sijaan – Raideliikenteen parantaminen on Lapin matkailun edunvalvonnan tärkein tehtävä

Tu­ris­tit junaan lennon sijaan – Rai­de­lii­ken­teen pa­ran­ta­mi­nen on Lapin mat­kai­lun edun­val­von­nan tärkein tehtävä

09.01.2020 17:30
Vanhemmat
"Mene Kuusamoon", sanotaan Sallassa haaskakarhuja kyseleville – Karhujen ruokinta opettaa karhukantaa ihmisiin

"Mene Kuu­sa­moon", sa­no­taan Sal­las­sa haas­ka­kar­hu­ja ky­se­le­vil­le – Kar­hu­jen ruo­kin­ta opettaa kar­hu­kan­taa ih­mi­siin

27.07.2019 09:00
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Mat­kai­le­vat perheet sa­fa­ri­ta­lo­jen top­pa­haa­la­reis­saan näkyvät nyt ka­tu­ku­vas­sa – mutta miten voimme tehdä Koil­lis­maas­ta lap­sil­le yhtä mukavan paikan kuin etelän lomilla on?

24.01.2019 05:00
Koillismaalta haetaan rauhaa, puhtautta, yksityisyyttä - Matkailun edustajat palasivat Matka2019 -messuilta hyvillä mielin. Uusien kontaktien uskotaan poikivan Koillismaalle lisää matkailijoita

Koil­lis­maal­ta haetaan rauhaa, puh­taut­ta, yk­si­tyi­syyt­tä - Mat­kai­lun edus­ta­jat pa­la­si­vat Mat­ka2019 -mes­suil­ta hyvillä mielin. Uusien kon­tak­tien us­ko­taan poi­ki­van Koil­lis­maal­le lisää mat­kai­li­joi­ta

21.01.2019 10:00
Hiljaisuus, marjat ja tykkylumi - italialainen lääkäri lumoutui Kuusamosta: "Ei niin monia asioita, mutta ne tekevät minut onnelliseksi"

Hil­jai­suus, marjat ja tyk­ky­lu­mi - ita­lia­lai­nen lääkäri lu­mou­tui Kuu­sa­mos­ta: "Ei niin monia asioi­ta, mutta ne tekevät minut on­nel­li­sek­si"

19.01.2019 14:00
Itä-Lappi kolmanneksi paras matkailualue - Posion vetovoimainen luonto ja Korouoma sai kiitosta, Riisitunturi on some-maailman kuvatuimpia kohteita

Itä-Lap­pi kol­man­nek­si paras mat­kai­lu­alue - Posion ve­to­voi­mai­nen luonto ja Ko­rouo­ma sai kii­tos­ta, Rii­si­tun­tu­ri on so­me-maail­man ku­va­tuim­pia koh­tei­ta

18.01.2019 15:57
Pohjois-Kuusamon yrittäjät lähtevät matkailumessuille – Iso-Syötteen palaneen hotellin evakot paistavat pilkkimiään ahvenia

Poh­jois-Kuu­sa­mon yrit­tä­jät läh­te­vät mat­kai­lu­mes­suil­le – Iso-Syöt­teen pa­la­neen ho­tel­lin evakot pais­ta­vat pilk­ki­miään ahvenia

07.01.2019 10:00
Kuusamossa enemmän matkailijoita kuin koskaan – Muu Suomi jää kasvussa taakse: ”Onnistuimme saavuttamaan ja jopa ylittämään tavoitteemme etuajassa”

Kuu­sa­mos­sa enemmän mat­kai­li­joi­ta kuin koskaan – Muu Suomi jää kas­vus­sa taakse: ”On­nis­tuim­me saa­vut­ta­maan ja jopa ylit­tä­mään ta­voit­teem­me etua­jas­sa”

04.01.2019 15:00
Lomarengas: Huippuvuosi mökkivarauksissa – kokenut työntekijä paljastaa, mikä Kuusamossa viehättää matkailijaa

Lo­ma­ren­gas: Huip­pu­vuo­si mök­ki­va­rauk­sis­sa – kokenut työn­te­ki­jä pal­jas­taa, mikä Kuu­sa­mos­sa vie­hät­tää mat­kai­li­jaa

26.12.2018 21:00
Keskieurooppalaiset kansoittavat Taivalkosken jouluna – 80 prosenttia matkailijoista ulkomailta

Kes­ki­eu­roop­pa­lai­set kan­soit­ta­vat Tai­val­kos­ken jouluna – 80 pro­sent­tia mat­kai­li­jois­ta ul­ko­mail­ta

17.12.2018 18:00
"Moni perhe on maksanut omakotilainansa matkailuun liittyvällä työllä" – Kuusamon matkailu kasvaa nopeammin kuin on ennakoitu ja se näkyy työllisyydessä, kaupoissa ja muidenkin alojen yrityksissä

"Moni perhe on mak­sa­nut oma­ko­ti­lainan­sa mat­kai­luun liit­ty­väl­lä työllä" – Kuu­sa­mon mat­kai­lu kasvaa no­peam­min kuin on en­na­koi­tu ja se näkyy työl­li­syy­des­sä, kau­pois­sa ja mui­den­kin alojen yri­tyk­sis­sä

05.12.2018 14:00

Mat­kai­lu pors­kut­taa – mi­nis­te­ri ei yl­lät­ty­nyt

08.11.2018 13:46
Gondolihissi ei ehdikään valmiiksi Rukan avajaisiin – myöhästyy muutamalla päivällä

Gon­do­li­his­si ei eh­di­kään val­miik­si Rukan ava­jai­siin – myö­häs­tyy muu­ta­mal­la päi­väl­lä

06.11.2018 09:00
Hellekesä ei houkutellut Kuusamoon – matkustajamäärä romahti elokuussa

Hel­le­ke­sä ei hou­ku­tel­lut Kuu­sa­moon – mat­kus­ta­ja­mää­rä romahti elo­kuus­sa

17.10.2018 15:17