meille soitettiin

Meille soi­tet­tiin: "Mie­ti­pä omaa har­ras­ta­ja­po­ruk­kaa­si, josko siellä on yk­si­nään asuva hen­ki­lö, joka nyt tar­vit­si­si yh­tey­de­not­toa­si"

12.04.2020 18:23
Tilaajille
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kit­kan­tien turhan re­mon­tin sijaan olisi rahan voinut käyttää vaikka Tol­pan­nie­men­tie­hen

01.04.2020 18:00
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kaup­pa­neu­vos Riekin ke­vät­ter­vei­siä Baa­be­lin mäeltä

28.03.2020 04:00
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Ei ne aina ole oikeita pää­tök­siä, mitä muuan henkilö tai ryhmä tekee

16.03.2020 13:48
Meille soitettiin: Kuusamon päätöksentekijät ”ihmettelee” miten saataisiin elävöitettyä Kitkantien Ouluntien palveluja ja toimivuutta
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Kuu­sa­mon pää­tök­sen­te­ki­jät ”ih­met­te­lee” miten saa­tai­siin elä­vöi­tet­tyä Kit­kan­tien Ou­lun­tien pal­ve­lu­ja ja toi­mi­vuut­ta

13.03.2020 05:00
Meille soitettiin: Naatikkajokivarressa on tehty ensimmäinen  joutsenhavainto
Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Naa­tik­ka­jo­ki­var­res­sa on tehty en­sim­mäi­nen jout­sen­ha­vain­to

11.03.2020 05:00
Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Muis­taa­ko kukaan sai­rau­den, joka muutama vuosi sitten riivasi kuu­sa­mo­lais­ta kyyh­kys­po­pu­laa­tio­ta?

28.02.2020 13:48
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Nyt vähän rahan aikana to­del­la­kin on lai­tet­ta­va pienet koulut kiinni ja sat­sat­ta­va Nilolle hyvä terve koulu

26.02.2020 18:49
Meille soitettiin: Miksi terveyskeskuksen päivystyksen puhelimeen vastaava sairaanhoitaja käyttää pelkkää etunimeä?
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Miksi ter­veys­kes­kuk­sen päi­vys­tyk­sen pu­he­li­meen vas­taa­va sai­raan­hoi­ta­ja käyttää pelkkää etu­ni­meä?

12.02.2020 05:00
Meille soitettiin: Mitä laki sanoo? Voiko työsuhdeautolla käydä joka päivä kotona lounaalla?
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Mitä laki sanoo? Voiko työ­suh­de­au­tol­la käydä joka päivä kotona lou­naal­la?

29.01.2020 07:30
Meille soitettiin: Olisi kiva, jos kaikki osallistuisivat postilaatikkoryhmän edustan puhdistukseen vuorollaan - ainakin joskus kun on sitä virtaa juosta ja hiihtääkin

Meille soi­tet­tiin: Olisi kiva, jos kaikki osal­lis­tui­si­vat pos­ti­laa­tik­ko­ryh­män edustan puh­dis­tuk­seen vuo­rol­laan - ainakin joskus kun on sitä virtaa juosta ja hiih­tää­kin

27.01.2020 05:00
Tilaajille
"Ei ihme, jos vanhukset sairastuu"
Mielipide KS

"Ei ihme, jos van­huk­set sai­ras­tuu"

16.01.2020 18:00
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Her­rain­vaa­teh­ti­mo Kuu­sa­moon

14.01.2020 12:00

Meille soi­tet­tiin: Miksi työ­paik­koi­hin ei saada te­ki­jöi­tä?

09.01.2020 05:00

Meille soi­tet­tiin: Suur­kii­tok­set Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nan mu­sii­kin­har­ras­ta­jil­le

31.12.2019 05:00

Meille soi­tet­tiin: Kiitos Vuo­tun­gin­tien au­raa­jal­le

30.12.2019 05:00

Meille soi­tet­tiin: Käy­läs­sä kai­rat­tu kym­me­niä reikiä, turha va­lit­taa mistään

20.12.2019 05:00

Mweille soi­tet­tiin: Lumi myös pöy­räi­li­jöi­den harmina

19.12.2019 05:00

Meille soi­tet­tiin: Vuo­tun­gin tie jäi au­raa­mat­ta?

17.12.2019 05:00

Meille soi­tet­tiin: Kuusamo ja Ru­ka­Nor­dic nä­kyi­vät maail­mal­la

16.12.2019 05:00