Metsäteollisuus
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­rus näytti hurjan nä­ky­män: täl­lai­nen on Koil­lis­maa ilman mat­kai­lua

26.03.2020 04:00
Metsänhoidoyhdistys huolissaan metsäalan yrittäjien pärjäämisestä – pyrkii nyt työllistämistoimiin

Met­sän­hoi­doyh­dis­tys huo­lis­saan met­sä­alan yrit­tä­jien pär­jää­mi­ses­tä – pyrkii nyt työl­lis­tä­mis­toi­miin

19.03.2020 15:31
Tilaajille
Asiakassuhteet vaarassa – Kuusamolainen puunjalostajayhtiö Pölkky pelkää menettävänsä osan asiakkaistaan kilpailijamaihin

Asia­kas­suh­teet vaa­ras­sa – Kuu­sa­mo­lai­nen puun­ja­los­ta­ja­yh­tiö Pölkky pelkää me­net­tä­vän­sä osan asiak­kais­taan kil­pai­li­ja­mai­hin

06.02.2020 09:00
Tilaajille
Lakkojen vaikutus Pölkylle huomattava – Liittoon kuulumattomat, opiskelijat ja 0-sopimuksella olevat pyörittävät osittain tuotantoa myös lakon aikana

Lak­ko­jen vai­ku­tus Pöl­kyl­le huo­mat­ta­va – Liit­toon kuu­lu­mat­to­mat, opis­ke­li­jat ja 0-so­pi­muk­sel­la olevat pyö­rit­tä­vät osit­tain tuo­tan­toa myös lakon aikana

28.01.2020 05:00
Tilaajille
Kemijärven biojalostamosta yleisötilaisuus Posiolla tiistaina

Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mos­ta ylei­sö­ti­lai­suus Po­siol­la tiis­tai­na

28.11.2017 10:30
Kiinalaiset kauppakumppanit kuvasivat kaadetut puut – Pölkky hakkaa Ahosaaressa metrin paksuisen jäätien takana

Kii­na­lai­set kaup­pa­kump­pa­nit ku­va­si­vat kaa­de­tut puut – Pölkky hakkaa Aho­saa­res­sa metrin pak­sui­sen jäätien takana

13.02.2017 05:00