Moottorikelkkailu
Posion keskusta kuin aavekylä, mutta yhteen paikkaan pölähti lauantaina asiakkaita iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liikkeellä, ja millä kulkupeleillä? – "Minusta et ota kuvia, etkä saa haastattelua", mies ärähti Koillissanomien toimittajalle

Posion kes­kus­ta kuin aa­ve­ky­lä, mutta yhteen paik­kaan pölähti lauan­tai­na asiak­kai­ta iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liik­keel­lä, ja millä kul­ku­pe­leil­lä? – "Mi­nus­ta et ota kuvia, etkä saa haas­tat­te­lua", mies ärähti Koil­lis­sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le

05.04.2020 04:00
Tilaajille
Metsähallitus lopettaa tältä keväältä moottorikelkkauralupien myynnin ja tehostaa maastoliikenteen valvontaa – Maastoliikennelupa voidaan välittömästi peruuttaa, jos luvanhaltija rikkoo lupaehtoja

Met­sä­hal­li­tus lo­pet­taa tältä ke­vääl­tä moot­to­ri­kelk­ka­ura­lu­pien myynnin ja te­hos­taa maas­to­lii­ken­teen val­von­taa – Maas­to­lii­ken­ne­lu­pa voidaan vä­lit­tö­mäs­ti pe­ruut­taa, jos lu­van­hal­ti­ja rikkoo lu­pa­eh­to­ja

03.04.2020 10:24
Moottorikelkkaendurokilpailua ollaan ajamassa,  lopullista päätöstä odotellaan vielä

Moot­to­ri­kelk­ka­en­du­ro­kil­pai­lua ollaan aja­mas­sa, lo­pul­lis­ta pää­tös­tä odo­tel­laan vielä

13.03.2020 14:16
"Tämä on meidän avauksemme Posion matkailun kehittämiseen" – Posion yhteismetsä hyödyntää maansa myymällä lupia syvän lumen kelkkailuun

"Tämä on meidän avauk­sem­me Posion mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen" – Posion yh­teis­met­sä hyö­dyn­tää maansa myy­mäl­lä lupia syvän lumen kelk­kai­luun

24.02.2020 05:00
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui Po­siol­la

02.02.2020 13:35
Kelkkareitti Posiolle yhdistetään ensi kesänä – Kelkkakerhon jäsen Heikki Latvala: "Moottorikelkkailua päästään ihan oikeasti hyödyntämään Posion talvimatkailussa, kun puitteet saadaan ajan tasalle"

Kelk­ka­reit­ti Po­siol­le yh­dis­te­tään ensi kesänä – Kelk­ka­ker­hon jäsen Heikki Lat­va­la: "Moot­to­ri­kelk­kai­lua pääs­tään ihan oi­keas­ti hyö­dyn­tä­mään Posion tal­vi­mat­kai­lus­sa, kun puit­teet saadaan ajan ta­sal­le"

27.01.2020 05:00