Onnettomuudet
Kiimingin kolarissa kuoli oululainen mies – neuvokkaat varusmiehet estivät lisävahinkojen syntymisen

Kii­min­gin ko­la­ris­sa kuoli ou­lu­lai­nen mies – neu­vok­kaat va­rus­mie­het estivät li­sä­va­hin­ko­jen syn­ty­mi­sen

22.11.2020 16:16 0
Suomen riistakeskus: Metsästysonnettomuuksista otetaan opiksi – "Tällaiset turmat pistävät metsästäjät ajattelemaan omia käytänteitään"

Suomen riis­ta­kes­kus: Met­säs­tys­on­net­to­muuk­sis­ta otetaan opiksi – "Täl­lai­set turmat pis­tä­vät met­säs­tä­jät ajat­te­le­maan omia käy­tän­tei­tään"

20.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Kiväärin luoti voi lentää kilometrejä osuman jälkeenkin – Luonnossa liikkumisen suosion kasvu lisää retkeilijöiden ja metsästäjien kohtaamisia

Ki­vää­rin luoti voi lentää ki­lo­met­re­jä osuman jäl­keen­kin – Luon­nos­sa liik­ku­mi­sen suosion kasvu lisää ret­kei­li­jöi­den ja met­säs­tä­jien koh­taa­mi­sia

20.10.2020 04:01 0
Tilaajille
Mies kuoli metsästysaseen lauettua vahingossa Kuusamossa

Mies kuoli met­säs­tys­aseen lauet­tua va­hin­gos­sa Kuu­sa­mos­sa

10.10.2020 17:58
Kuusamossa Riekintiellä onnettomuus – Suininginkosken silta on rikki

Kuu­sa­mos­sa Rie­kin­tiel­lä on­net­to­muus – Sui­nin­gin­kos­ken silta on rikki

07.10.2020 17:32 0
Tilaajille
Henkilöauto ojaan Kuusamossa – kuljettajan epäillään ajaneen päihtyneenä

Hen­ki­lö­au­to ojaan Kuu­sa­mos­sa – kul­jet­ta­jan epäil­lään ajaneen päih­ty­nee­nä

11.09.2020 14:13 0
Tilaajille
Tukkikasa sortui kahdesti keskelle Kuparivaaran tietä Kuusamossa – tie oli suljettuna maanantaina kahdeksan tunnin ajan

Tuk­ki­ka­sa sortui kah­des­ti kes­kel­le Ku­pa­ri­vaa­ran tietä Kuu­sa­mos­sa – tie oli sul­jet­tu­na maa­nan­tai­na kah­dek­san tunnin ajan

08.06.2020 13:33 0
Tukes käsitteli viime vuonna 233 vapaa-ajan onnettomuutta: Näissä me loukkaannumme

Tukes kä­sit­te­li viime vuonna 233 va­paa-ajan on­net­to­muut­ta: Näissä me louk­kaan­num­me

26.02.2020 13:34 0
Tilaajille
Iäkäs mies kuoli laskettelurinteessä Pyhätunturilla – menehtyi kaatumispaikalle avusta huolimatta

Iäkäs mies kuoli las­ket­te­lu­rin­tees­sä Py­hä­tun­tu­ril­la – me­neh­tyi kaa­tu­mis­pai­kal­le avusta huo­li­mat­ta

11.02.2020 16:32 0
Tilaajille
"On murtunutta rannetta, nilkkaa ja vääntynyttä polvea" - liukkaat kelit tuovat vilskettä terveyskeskukseen

"On mur­tu­nut­ta ran­net­ta, nilkkaa ja vään­ty­nyt­tä polvea" - liuk­kaat kelit tuovat vils­ket­tä ter­veys­kes­kuk­seen

10.01.2020 11:10 0
"Kun pysyy merkityillä reiteillä, niin ei pitäisi joutua pulaan" - Omia polkuja tallaavan lumikenkäilijän riskeinä putoaminen ja jopa lumivyöry

"Kun pysyy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, niin ei pitäisi joutua pulaan" - Omia polkuja tal­laa­van lu­mi­ken­käi­li­jän ris­kei­nä pu­toa­mi­nen ja jopa lu­mi­vyö­ry

22.01.2019 05:00 0