Oulun Kauppakamari
Oulun yliopiston laskentatoimen professori Petri Sahlström: ”Poikkeusolot on saatava loppumaan mahdollisimman nopeasti”

Oulun yli­opis­ton las­ken­ta­toi­men pro­fes­so­ri Petri Sahlst­röm: ”Poik­keu­so­lot on saatava lop­pu­maan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti”

28.04.2020 06:00
Tilaajille
Kauppakamarin Pellikainen: "Investoinnit tuovat positiivista kehitystä yli suhdanteiden"

Kaup­pa­ka­ma­rin Pel­li­kai­nen: "In­ves­toin­nit tuovat po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä yli suh­dan­tei­den"

11.03.2020 08:44
Oulun Kauppakamari: Työvoiman saatavuus nousemassa matkailualan kehityksen esteeksi - "Nykyinen tilanne on todella haastava"

Oulun Kaup­pa­ka­ma­ri: Työ­voi­man saa­ta­vuus nou­se­mas­sa mat­kai­lu­alan ke­hi­tyk­sen es­teek­si - "Ny­kyi­nen tilanne on todella haas­ta­va"

18.02.2020 09:00
Lukijalta: Osaamisen rakentaminen alkaa koulupolun alusta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Osaa­mi­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa kou­lu­po­lun alusta

31.01.2020 08:33
Oulun kauppakamari: Puolella yrityksistä hankaluuksia rekrytoinnissa

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri: Puo­lel­la yri­tyk­sis­tä han­ka­luuk­sia rek­ry­toin­nis­sa

14.01.2020 21:35