Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Kuukausi ja vanhemmat
Kuntaliitoksista keskustellaan jälleen –Kuntaliiton pääekonomisti rohkaisee taloushuolien kanssa painivia kuntia tiiviimpään yhteistyöhön

Kun­ta­lii­tok­sis­ta kes­kus­tel­laan jälleen –Kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti roh­kai­see ta­lous­huo­lien kanssa pai­ni­via kuntia tii­viim­pään yh­teis­työ­hön

27.09.2023 12:40
Tilaajille
Niina Impiö valittiin Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi

Niina Impiö va­lit­tiin Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si

26.09.2023 22:41 2
Tilaajille
Yksityisteiden peruskorjauksiin esitetään 300 000 euron lisämäärärahaa Kuusamossa

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­kor­jauk­siin esi­te­tään 300 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa Kuu­sa­mos­sa

25.09.2023 13:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa väestöhaasteiden edessä –  mistä ja millä kummalla Kuusamo aikoo vetää asukkaita?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa väes­tö­haas­tei­den edessä –  mistä ja millä kum­mal­la Kuusamo aikoo vetää asuk­kai­ta?

24.09.2023 04:00 1
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 17:54 2
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken varhaiskasvatuksen väistötilojen tontilla nyt – kalusteisiin tarvitaan 50 000 euroa lisää

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt – ka­lus­tei­siin tar­vi­taan 50 000 euroa lisää

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Haitta-aineet keskeyttivät seurakunnan purkutyöt Käylässä ja aiheuttivat jopa 60 000 euron lisälaskun – "Tällaista ei ole tapahtunut Kuusamossa aikaisemmin"

Hait­ta-ai­neet kes­keyt­ti­vät seu­ra­kun­nan pur­ku­työt Käy­läs­sä ja ai­heut­ti­vat jopa 60 000 euron li­sä­las­kun – "­Täl­lais­ta ei ole ta­pah­tu­nut Kuu­sa­mos­sa ai­kai­sem­min"

21.09.2023 11:00 2
Tilaajille
Taivalkosken eläkeläisyhdistyksille lupa käyttää koulujen tiloja korvauksetta – ei vain liikuntaan

Tai­val­kos­ken elä­ke­läis­yh­dis­tyk­sil­le lupa käyttää kou­lu­jen tiloja kor­vauk­set­ta – ei vain lii­kun­taan

20.09.2023 11:00
Tilaajille
"Hyväähän kannattaa odottaa" – Kuusamon kirkkovaltuusto hyväksyi pappilan peltoja koskevan maankäyttösopimuksen

"Hy­vää­hän kan­nat­taa odot­taa" – Kuu­sa­mon kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi pap­pi­lan peltoja kos­ke­van maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen

19.09.2023 19:00 4
Tilaajille
"Parasta varautumista on hyvät väestösuhteet ja kaikissa eri vaiheissa ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus" – Kuusamon valtuusto hyväksyi päivitetyn kotouttamisohjelman

"Pa­ras­ta va­rau­tu­mis­ta on hyvät väes­tö­suh­teet ja kai­kis­sa eri vai­heis­sa ih­mis­ar­voa kun­nioit­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus" – Kuu­sa­mon val­tuus­to hy­väk­syi päi­vi­te­tyn ko­tout­ta­mis­oh­jel­man

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Kunnallinen päätöksenteko ei voi perustua taivaanrannan maalailuun
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei voi pe­rus­tua tai­vaan­ran­nan maa­lai­luun

19.09.2023 04:00 9
Tilaajille
"Hieman värinöitä aiheuttaa tämmöinen järjestely" – Kuusamon kaupunginvaltuusto käsitteli työllisyysalueen yhteistoimintasopimusluonnosta

"Hieman vä­ri­nöi­tä ai­heut­taa täm­möi­nen jär­jes­te­ly" – ­Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to kä­sit­te­li työl­li­syys­alueen yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­luon­nos­ta

18.09.2023 20:20 1
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljardien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­jar­dien in­ves­toin­te­ja

15.09.2023 14:21 4
Kuusamo hylkäsi Tilastokeskuksen madonluvut, vaihtoehtoiset väestöennusteet ovat paljon valoisammat – "Lähivuosina vapautuu vähintään satoja työpaikkoja"

Kuusamo hylkäsi Ti­las­to­kes­kuk­sen ma­don­lu­vut, vaih­to­eh­toi­set väes­tö­en­nus­teet ovat paljon va­loi­sam­mat – "Lä­hi­vuo­si­na va­pau­tuu vä­hin­tään satoja työ­paik­ko­ja"

15.09.2023 04:00 17
Tilaajille
Taivalkosken kunta valmistelee yhtiön perustamista yritystilojen rakentamiseen teollisuusalueelle – yrittäjien tarpeiden kartoitus vaatii sinniä

Tai­val­kos­ken kunta val­mis­te­lee yhtiön pe­rus­ta­mis­ta yri­tys­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­seen teol­li­suus­alueel­le – yrit­tä­jien tar­pei­den kar­toi­tus vaatii sinniä

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki vastaanottaa syyskuussa 30 kiintiöpakolaista

Kuu­sa­mon kau­pun­ki vas­taan­ot­taa syys­kuus­sa 30 kiin­tiö­pa­ko­lais­ta

13.09.2023 16:30 2
Tilaajille
Taivalkosken 15-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö aloittaa lokakuussa – akuuttihoitoa annetaan ensisijaisesti Pudasjärvellä ja Kuusamossa

Tai­val­kos­ken 15-paik­kai­nen ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö aloit­taa lo­ka­kuus­sa – akuut­ti­hoi­toa an­ne­taan en­si­si­jai­ses­ti Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa

13.09.2023 15:49 12
Tilaajille
Niina Impiötä ehdotetaan Taivalkosken kunnan sivistystoimenjohtajaksi – kunnanhallitus äänesti asiasta, joka menee valtuuston päätettäväksi

Niina Impiötä eh­do­te­taan Tai­val­kos­ken kunnan si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si – kun­nan­hal­li­tus äänesti asias­ta, joka menee val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

12.09.2023 17:49
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtoon pyrkii 14 hakijaa – katso lista ylijohtajaksi haluavista

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton johtoon pyrkii 14 hakijaa – katso lista yli­joh­ta­jak­si ha­lua­vis­ta

11.09.2023 11:00 1
Uusien senioriasuntojen vuokria käsitellään Posion kunnassa jo maanantaina – huojennus voisi tulla voimaan lokakuun alusta

Uusien se­nio­ri­asun­to­jen vuokria kä­si­tel­lään Posion kun­nas­sa jo maa­nan­tai­na – huo­jen­nus voisi tulla voimaan lo­ka­kuun alusta

11.09.2023 04:00
Tilaajille