Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Tarkastuslaskenta toi keskustalle yhden lisäpaikan – oululainen Merja Rasinkangas nousee aluevaltuustoon : "Tämä on aivan huikea juttu!"

Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan – ou­lu­lai­nen Merja Ra­sin­kan­gas nousee alue­val­tuus­toon : "Tämä on aivan huikea juttu!"

12:23
Tilaajille
Niilo Keräsen vieraskolumni: aluevaltuustot on valittu ja työ alkaa pian, mutta kiirettä pitää – sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi on saatava lakien mukaiseen käyntiin ensi vuoden alusta
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: alue­val­tuus­tot on valittu ja työ alkaa pian, mutta kii­ret­tä pitää – so­siaa­li-, ter­veys- ja pe­las­tus­toi­mi on saatava lakien mu­kai­seen käyn­tiin ensi vuoden alusta

04:00
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Mikä paikkakunnalla on parasta, mitä taas voisi parantaa? Kuusamo on mukana seutukaupunkitutkimuksessa, jossa asukkaat kertovat mielipiteensä kotikaupungistaan

Mikä paik­ka­kun­nal­la on pa­ras­ta, mitä taas voisi pa­ran­taa? Kuusamo on mukana seu­tu­kau­pun­ki­tut­ki­muk­ses­sa, jossa asuk­kaat ker­to­vat mie­li­pi­teen­sä ko­ti­kau­pun­gis­taan

26.01.2022 10:58 1
Tilaajille
"Minun kauttani aluevaltuustoon tulee ihmisarvoa ja ihmisyyttä kunnioittavaa politiikkaa" – kysyimme Koillismaalta hyvinvointialueen päättäjiksi valituilta ajatuksia tulevasta luottamustehtävästä

"Minun kaut­ta­ni alue­val­tuus­toon tulee ih­mi­sar­voa ja ih­mi­syyt­tä kun­nioit­ta­vaa po­li­tiik­kaa" – ky­syim­me Koil­lis­maal­ta hy­vin­voin­tia­lueen päät­tä­jik­si va­li­tuil­ta aja­tuk­sia tu­le­vas­ta luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

26.01.2022 04:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Seuraavissa aluevaaleissa pienet puolueet ja kunnat tietävät, miten ehdokkaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Posiolla
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Seu­raa­vis­sa alue­vaa­leis­sa pienet puo­lueet ja kunnat tie­tä­vät, miten eh­dok­kaan saa läpi – ja ettei kannata tehdä niin kuin nyt tehtiin Po­siol­la

26.01.2022 04:00
Tilaajille
Keskustan äänien hajautuminen jätti Posion ilman paikkaa Lapin aluevaltuustoon – tehtiinkö virhe, kun asetettiin liian monta hyvää ehdokasta?

Kes­kus­tan äänien ha­jau­tu­mi­nen jätti Posion ilman paikkaa Lapin alue­val­tuus­toon – teh­tiin­kö virhe, kun ase­tet­tiin liian monta hyvää eh­do­kas­ta?

25.01.2022 08:12
Tilaajille
Mika Flöjt ylsi aluevaltuustoon 26 äänen erolla seuraavaan – vihreiden kannatus Kuusamossa jatkoi alamäkeään

Mika Flöjt ylsi alue­val­tuus­toon 26 äänen erolla seu­raa­vaan – vih­rei­den kan­na­tus Kuu­sa­mos­sa jatkoi ala­mä­keään

24.01.2022 12:49 4
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan 79:n aluevaltuutetun tiukka työ alkaa heti, vaikka virallisesti toimikausi alkaa maaliskuun alussa – "Kireä aikataulu, mutta haaste on tunnistettu"

Poh­jois-Poh­jan­maan 79:n alue­val­tuu­te­tun tiukka työ alkaa heti, vaikka vi­ral­li­ses­ti toi­mi­kau­si alkaa maa­lis­kuun alussa – "Kireä ai­ka­tau­lu, mutta haaste on tun­nis­tet­tu"

24.01.2022 06:00
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

09:32
Tilaajille
Lapin aluevaltuuston paikoista tuhti siivu menee Meri-Lappiin – huoli sairaalasta aktivoi äänestäjät

Lapin alue­val­tuus­ton pai­kois­ta tuhti siivu menee Me­ri-Lap­piin – huoli sai­raa­las­ta aktivoi ää­nes­tä­jät

23.01.2022 23:25
Tilaajille
Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi ja Posio jäivät ilman aluevaltuutettua

Enon­te­kiö, Muonio, Pel­ko­sen­nie­mi ja Posio jäivät ilman alue­val­tuu­tet­tua

23.01.2022 23:44 1
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11
Tilaajille
Tarja Leinonen-Viinikka jäämässä varasijalle – Perussuomalaisten pudotukseen etsitään syytä vaalien ajankohdasta

Tarja Lei­no­nen-Vii­nik­ka jää­mäs­sä va­ra­si­jal­le – Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­do­tuk­seen et­si­tään syytä vaalien ajan­koh­das­ta

23.01.2022 22:38 2
Tilaajille
Posiolta ei ainoatakaan aluevaltuustoon – Keskustan Heikki Maaninka ääniharava, jää varasijalle, Posiolla äänioikeutetuista äänesti 43,4 prosenttia

Po­siol­ta ei ai­noa­ta­kaan alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan Heikki Maa­nin­ka ää­ni­ha­ra­va, jää va­ra­si­jal­le, Po­siol­la ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta äänesti 43,4 pro­sent­tia

23.01.2022 22:12
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58 2
Tilaajille
Koillismaalta kaksi demaria menossa läpi: "katsotaanhan loppuun asti"

Koil­lis­maal­ta kaksi demaria menossa läpi: "kat­so­taan­han loppuun asti"

23.01.2022 21:44
Tilaajille
" Tilanne on aika kutkuttava" – Kuusamon kokoomuksen vaalivalvojaisissa jännätään, sillä Tuula Mustonen on menossa läpi

" Tilanne on aika kut­kut­ta­va" – Kuu­sa­mon ko­koo­muk­sen vaa­li­val­vo­jai­sis­sa jän­nä­tään, sillä Tuula Mus­to­nen on menossa läpi

23.01.2022 21:35
Tilaajille
Neljä meni läpi aluevaltuustoon Koillismaalta – Niilo Keränen ehdoton ääniharava koillismaalaisista ehdokkaista

Neljä meni läpi alue­val­tuus­toon Koil­lis­maal­ta – Niilo Keränen ehdoton ää­ni­ha­ra­va koil­lis­maa­lai­sis­ta eh­dok­kais­ta

23.01.2022 23:56 2
Tilaajille
Palaa historiallisen aluevaali-illan tunnelmiin Koillismaalla

Palaa his­to­rial­li­sen alue­vaa­li-il­lan tun­nel­miin Koil­lis­maal­la

23.01.2022 23:30
Juho, 18, kävi ensi kertaa kopissa: "aika lyhyt kokemus" – aluevaalien varsinaisena vaalipäivänä Kuusamotalolle virtasi äänestäjiä tasaisen rauhalliseen tahtiin

Juho, 18, kävi ensi kertaa ko­pis­sa: "aika lyhyt ko­ke­mus" – alue­vaa­lien var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä Kuu­sa­mo­ta­lol­le virtasi ää­nes­tä­jiä ta­sai­sen rau­hal­li­seen tahtiin

23.01.2022 16:21
Tilaajille