Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
Lappi jaetaan neljään palvelualueeseen – sote-aluejaon ei pitäisi näkyä kuin henkilöstölle

Lappi jaetaan neljään pal­ve­lu­aluee­seen – so­te-alue­jaon ei pitäisi näkyä kuin hen­ki­lös­töl­le

01.07.2022 08:36
Tilaajille
Pelon siementä ja Päätaloa – kunnanjohtajan lento tyssähti kumpuun
Kolumni

Pelon sie­men­tä ja Pää­ta­loa – kun­nan­joh­ta­jan lento tys­säh­ti kumpuun

01.07.2022 04:00 4
Tilaajille
Eija Liikamaa vaitonaisena lähtönsä syistä – Taivalkoski kiistää kriisiväitteet

Eija Lii­ka­maa vai­to­nai­se­na läh­tön­sä syistä – Tai­val­kos­ki kiistää krii­si­väit­teet

30.06.2022 18:19 5
Tilaajille
Kunnanjohtajasta ei puhuttu salissa – Taivalkosken valtuuston kokouksessa aiheena muun muassa talous ja sote-palvelut

Kun­nan­joh­ta­jas­ta ei puhuttu salissa – Tai­val­kos­ken val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa aiheena muun muassa talous ja so­te-pal­ve­lut

30.06.2022 17:44 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Jussia harmittaa päättäjien lyhytaikaisuus, Jounia huolettaa, miten eron syyt selviävät – Koillissanomat vieraili Taivalkoskella ja kysyi kuntalaisten ajatuksia viime aikojen käänteistä

Jussia har­mit­taa päät­tä­jien ly­hy­tai­kai­suus, Jounia huo­let­taa, miten eron syyt sel­viä­vät – Koil­lis­sa­no­mat vie­rai­li Tai­val­kos­kel­la ja kysyi kun­ta­lais­ten aja­tuk­sia viime aikojen kään­teis­tä

29.06.2022 17:53 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ennen siellä nähtiin kan­sain­vä­lis­tä kul­ki­jaa enem­män­kin – Miksi kirk­ko­po­lun tu­le­vai­suus on uhat­tu­na?

29.06.2022 17:30
Tilaajille
Taivalkosken eronnut kunnanjohtaja tiedotteessaan Kuntalehdessä: "Minuun istutettiin pelon siemen"

Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

29.06.2022 17:48 5
Taivalkosken kunnan tilanne kertoo asiantuntijan mukaan kriisiytymisestä: "Johtavat viranhaltijat eivät tee kevyesti tällaisia päätöksiä, varsinkin tällainen noidankehä kertoo jostakin"

Tai­val­kos­ken kunnan tilanne kertoo asian­tun­ti­jan mukaan krii­siy­ty­mi­ses­tä: "Joh­ta­vat vi­ran­hal­ti­jat eivät tee ke­vyes­ti täl­lai­sia pää­tök­siä, var­sin­kin täl­lai­nen noi­dan­ke­hä kertoo jos­ta­kin"

28.06.2022 17:00 3
Tilaajille
Taivalkosken uusi kunnanjohtaja eroaa tehtävästään

Tai­val­kos­ken uusi kun­nan­joh­ta­ja eroaa teh­tä­väs­tään

27.06.2022 18:16 16
Tilaajille
Lukijalta: Talvisodan evakkomatka kahden sairaan lapsen ja sylivauvan kanssa Kallungista Tornion Karunkiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan evak­ko­mat­ka kahden sairaan lapsen ja sy­li­vau­van kanssa Kal­lun­gis­ta Tornion Ka­run­kiin

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Jos alikersantti Rokka olisi nyt pääministerinä, tällaisia olisivat hänen radiopuheensa
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Jos ali­ker­sant­ti Rokka olisi nyt pää­mi­nis­te­ri­nä, täl­lai­sia oli­si­vat hänen ra­dio­pu­heen­sa

23.06.2022 04:00
Tilaajille
Posion hyvinvointipalvelujohtajan virkaa hakeneista kuusi kutsutaan haastatteluun – katso tästä nimet

Posion hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kuusi kut­su­taan haas­tat­te­luun – katso tästä nimet

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Kajaanin talousjohtaja Tarja Lempeä valittiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastusjohtajaksi

Ka­jaa­nin ta­lous­joh­ta­ja Tarja Lempeä va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen tar­kas­tus­joh­ta­jak­si

20.06.2022 17:32
Tilaajille
Kuusamon lukion ja yhteiskoulun senioriyhdistyksen uusi hallitus ja luottamushenkilöt selvillä – puheenjohtajaksi Hannu Kyllönen

Kuu­sa­mon lukion ja yh­teis­kou­lun se­nio­ri­yh­dis­tyk­sen uusi hal­li­tus ja luot­ta­mus­hen­ki­löt sel­vil­lä – pu­heen­joh­ta­jak­si Hannu Kyl­lö­nen

20.06.2022 10:07
Tilaajille
Syp:n talon saneeraus alkaa, suojeltu rakennus korjataan kauttaaltaan – tiloihin tulossa kahvila-konditoria ja asuntoja

Syp:n talon sa­nee­raus alkaa, suo­jel­tu ra­ken­nus kor­ja­taan kaut­taal­taan – ­ti­loi­hin tulossa kah­vi­la-kon­di­to­ria ja asun­to­ja

18.06.2022 13:00 1
Tilaajille
Eija Liikamaan haave kunnanjohtajan työstä toteutui – Taivalkosken uusi kuntapomo kuvailee itseään valmentavaksi johtajaksi ja haluaa antaa henkilökunnalle vastuuta

Eija Lii­ka­maan haave kun­nan­joh­ta­jan työstä to­teu­tui – Tai­val­kos­ken uusi kun­ta­po­mo ku­vai­lee itseään val­men­ta­vak­si joh­ta­jak­si ja haluaa antaa hen­ki­lö­kun­nal­le vas­tuu­ta

18.06.2022 18:40 3
Tilaajille
11 ihmistä käsittelemään Kuusamon kehittämistä ja suuntaa - uusi tulevaisuuslautakunta muuttaa kunnan hallintoa rajusti

11 ihmistä kä­sit­te­le­mään Kuu­sa­mon ke­hit­tä­mis­tä ja suuntaa - uusi tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta muuttaa kunnan hal­lin­toa rajusti

17.06.2022 04:00 8
Tilaajille
Hyvinvointialueelle  kaksi yhtiötä ateria- ja puhtauspalveluihin – Puolet Pohjois-Pohjanmaan kunnista jättäytyi ulkopuolelle

Hy­vin­voin­ti­alueel­le kaksi yhtiötä ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­hin – Puolet Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta jät­täy­tyi ul­ko­puo­lel­le

17.06.2022 04:00
Tilaajille
Lisää rahaa Kuusingille – kaupunki avustaa Kuusinkijoen ennallistamishanketta enintään 350 000 eurolla

Lisää rahaa Kuu­sin­gil­le – kau­pun­ki avustaa Kuu­sin­ki­joen en­nal­lis­ta­mis­han­ket­ta enin­tään 350 000 eurolla

14.06.2022 18:21 3
Tilaajille