Perhe
Kansanedustaja Aittakumpu: Lapsiperheet tarvitsevat oman tukipaketin

Kan­san­edus­ta­ja Ait­ta­kum­pu: Lap­si­per­heet tar­vit­se­vat oman tu­ki­pa­ke­tin

15.05.2020 13:46
Tilaajille
Hyvää äitienpäivää lasin läpi – 89-vuotias Anna Koskenkorva on eräs heistä, joka viettää äitienpäivää hoivakodissa ilman läheisiään

Hyvää äi­tien­päi­vää lasin läpi – 89-vuo­tias Anna Kos­ken­kor­va on eräs heistä, joka viettää äi­tien­päi­vää hoi­va­ko­dis­sa ilman lä­hei­siään

09.05.2020 04:00
Tilaajille
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 08:00
Tilaajille
Aittakumpu: Perheille ja riskiryhmille tukea poikkeusoloissa

Ait­ta­kum­pu: Per­heil­le ja ris­ki­ryh­mil­le tukea poik­keus­olois­sa

17.03.2020 15:04
Sirkka-Liisa menetti tyttärensä, yhteyden tyttärentyttäreensä ja meinasi sitten kuolla itse aivoinfarktiin - nyt hän kertoo, miten selvisi siitä kaikesta

Sirk­ka-Lii­sa menetti tyt­tä­ren­sä, yh­tey­den tyt­tä­ren­tyt­tä­reen­sä ja meinasi sitten kuolla itse ai­vo­in­fark­tiin - nyt hän kertoo, miten selvisi siitä kai­kes­ta

16.03.2020 13:45
Tilaajille
Kuka vie lapsen hammaslääkäriin, kun olen töissä? - Pohditaan yhden vanhemman perheessä ja kaivataan vertaistukea: Olohuone-vertaisryhmä aloittaa Kuusamossa

Kuka vie lapsen ham­mas­lää­kä­riin, kun olen töissä? - Poh­di­taan yhden van­hem­man per­hees­sä ja kai­va­taan ver­tais­tu­kea: Olo­huo­ne-ver­tais­ryh­mä aloit­taa Kuu­sa­mos­sa

18.02.2020 05:00
Tilaajille
Etelä-Suomen mustaan talveen kyllästyneet Koskimäet löysivät Rukalta lunta: "Nyt ei tarvi jonotella"

Ete­lä-Suo­men mustaan talveen kyl­läs­ty­neet Kos­ki­mäet löy­si­vät Rukalta lunta: "Nyt ei tarvi jo­no­tel­la"

02.02.2020 05:05
Tilaajille
Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset aikuiset - Tutkija kritisoi mediaa: "Mediasta välittyy usein hyvin raskas kuva pikkulapsiperheiden arjesta"

Pik­ku­las­ten van­hem­mat ovat tyy­ty­väi­sem­piä elä­mään­sä kuin muut sa­man­ikäi­set ai­kui­set - Tutkija kri­ti­soi mediaa: "Me­dias­ta vä­lit­tyy usein hyvin raskas kuva pik­ku­lap­si­per­hei­den ar­jes­ta"

23.01.2020 11:55
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Mat­kai­le­vat perheet sa­fa­ri­ta­lo­jen top­pa­haa­la­reis­saan näkyvät nyt ka­tu­ku­vas­sa – mutta miten voimme tehdä Koil­lis­maas­ta lap­sil­le yhtä mukavan paikan kuin etelän lomilla on?

24.01.2019 05:00
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kah­dek­san vuotta sitten Ulla Par­viai­nen oli koil­lis­maa­lai­sil­le liian nuori ja liian pienen lapsen äiti – po­li­tii­kan mah­dol­li­suu­det nai­sil­le ja mie­hil­le ovat yhä eri­lai­set, mutta edessä saattaa olla toi­sen­lai­nen aika

21.01.2019 05:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Olisi helppo keino saada lapset liik­ku­maan enem­män: kun har­ras­tuk­set oli­si­vat osa kou­lu­päi­vää, illat jäi­si­vät per­heel­le – miksei ko­keil­tai­si tätä Kuu­sa­mos­sa?

10.08.2018 10:32
”Äiti on mussukka” – Tanja Laaksonen lukee moneen kertaan lastensa hänelle askartelemia äitienpäiväkortteja, sillä ne paljastavat mitä äidistä todella ajatellaan

”Äiti on mus­suk­ka” – Tanja Laak­so­nen lukee moneen kertaan las­ten­sa hänelle as­kar­te­le­mia äi­tien­päi­vä­kort­te­ja, sillä ne pal­jas­ta­vat mitä äidistä todella aja­tel­laan

08.05.2018 16:00
Mikä avuksi, kun lapsi oireilee? Taivalkoskella haetaan siihen vastaukseksi mallia, joka toimisi muuallakin

Mikä avuksi, kun lapsi oi­rei­lee? Tai­val­kos­kel­la haetaan siihen vas­tauk­sek­si mallia, joka toimisi muual­la­kin

07.01.2018 05:00
Äidinmaito on ihmejuomaa – tukiäidit auttavat, jos imetys tuntuu ikävältä tai ei muuten ota sujuakseen

Äi­din­mai­to on ih­me­juo­maa – tu­ki­äi­dit aut­ta­vat, jos imetys tuntuu ikä­väl­tä tai ei muuten ota su­juak­seen

24.05.2017 05:00