Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto
Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahastolta ennätysmäärä apurahoja – Susanna Törmäsen lisäksi Koillismaalla muitakin apurahan saajia

Poh­jois-Poh­jan­maan Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta en­nä­tys­mää­rä apu­ra­ho­ja – Susanna Tör­mä­sen lisäksi Koil­lis­maal­la mui­ta­kin apu­ra­han saajia

15.05.2020 18:00