Poronhoito
Poromiehen tuntipalkka jää 3,6 euroon, mutta maanviljelijän palkka on vielä pienempi

Po­ro­mie­hen tun­ti­palk­ka jää 3,6 euroon, mutta maan­vil­je­li­jän palkka on vielä pie­nem­pi

02.04.2020 17:25
Poronhoitoalueen poikkeusluvilla kaadettiin kahdeksan ahmaa

Po­ron­hoi­to­alueen poik­keus­lu­vil­la kaa­det­tiin kah­dek­san ahmaa

10.02.2020 11:39
Porotalous ja metsätalous hakevat ratkaisuja: Ymmärrys vähentää ongelmia

Po­ro­ta­lous ja met­sä­ta­lous hakevat rat­kai­su­ja: Ym­mär­rys vä­hen­tää on­gel­mia

30.01.2020 05:00
Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

10.01.2020 14:38

Kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Mika Määttä leh­des­sä: "Kuu­sa­mon kes­kus­ta ei vaadi po­ron­hoi­to­lain uu­dis­ta­mis­ta"

25.01.2018 09:00
Kuusamon keskustalta aloite poronhoidon aiheuttamien ristiriitojen ratkaisemiseksi

Kuu­sa­mon kes­kus­tal­ta aloite po­ron­hoi­don ai­heut­ta­mien ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­sek­si

30.12.2017 11:19
Kansanedustaja Niilo Keränen: porojen aitaaminen on hullu ajatus

Kan­san­edus­ta­ja Niilo Ke­rä­nen: porojen ai­taa­mi­nen on hullu ajatus

21.12.2017 12:27
Kivilahdella koiran tappanut susi juoksi Kitkan saareen

Ki­vi­lah­del­la koiran tap­pa­nut susi juoksi Kitkan saareen

22.11.2017 12:30
Paliskunnan päättäjien rooli selkeytyi – virkamiehen esteellisyyssääntöä ei sovelleta ellei kyse ole julkisesta hallintotehtävästä

Pa­lis­kun­nan päät­tä­jien rooli sel­key­tyi – vir­ka­mie­hen es­teel­li­syys­sään­töä ei so­vel­le­ta ellei kyse ole jul­ki­ses­ta hal­lin­to­teh­tä­väs­tä

09.11.2017 10:10
Lukijalta: Poron hyvinvointiin perehtyneet eläinlääkärit kysyvät – Onnellisen poron lihaa?

Lu­ki­jal­ta: Poron hy­vin­voin­tiin pe­reh­ty­neet eläin­lää­kä­rit kysyvät – On­nel­li­sen poron lihaa?

06.11.2017 11:21