Posio
Viimeisin 24 tuntia
Uusille ylioppilaille valkolakit koronakevään päätteeksi poikkeusoloissa – Kuusamon lukio järjestää syksyllä vielä erikseen yhteisöllisen juhlatilaisuuden ylioppilaille

Uusille yli­op­pi­lail­le val­ko­la­kit ko­ro­na­ke­vään päät­teek­si poik­keus­olois­sa – Kuu­sa­mon lukio jär­jes­tää syk­syl­lä vielä erik­seen yh­tei­söl­li­sen juh­la­ti­lai­suu­den yli­op­pi­lail­le

04:00
Tilaajille
Viikko
Posion vanha tori käy kunnalle kalliiksi – remonttia lykättiin ensi vuoteen

Posion vanha tori käy kun­nal­le kal­liik­si – re­mont­tia ly­kät­tiin ensi vuoteen

29.05.2020 17:43
”Pienuus voi olla vahvuus” – Lapin Sadussa otetaan askelmerkkejä koronarajoitusten jälkeen

”Pie­nuus voi olla vah­vuus” – Lapin Sadussa otetaan as­kel­merk­ke­jä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen

29.05.2020 04:00
Tilaajille

Ke­ra­miik­ka­kong­res­sin kohtalo ratkeaa ke­sä­kuus­sa, Posio odottaa nyt si­tou­muk­sia myös Ro­va­nie­mel­tä

28.05.2020 14:00
Posion peruskoulu ja lukio palkittiin ympäristötyöstään Vihreällä lipulla

Posion pe­rus­kou­lu ja lukio pal­kit­tiin ym­pä­ris­tö­työs­tään Vih­reäl­lä lipulla

28.05.2020 12:00
Tilaajille

Lii­ke­huo­neis­to lah­jak­si Posion kun­nal­le

28.05.2020 10:08
Kuukausi ja vanhemmat
R-kioski lopettaa Posiolla – Kioski on avoinna vielä juhannusaattoon 19. kesäkuuta saakka

R-kios­ki lo­pet­taa Po­siol­la – Kioski on avoinna vielä ju­han­nus­aat­toon 19. ke­sä­kuu­ta saakka

26.05.2020 17:38
Tilaajille
Petri Hietalan videon lentävästä saaresta Posiojärvellä näki 30 000 ihmistä:  "Ne ovat isoja lukuja tällaiselle nobodylle" - Nyt Hietala kertoo miten kuvaamisesta tuli valtion virkamiehelle kakkostyö

Petri Hie­ta­lan videon len­tä­väs­tä saa­res­ta Po­sio­jär­vel­lä näki 30 000 ih­mis­tä:  "Ne ovat isoja lukuja täl­lai­sel­le no­bo­dyl­le" - Nyt Hietala kertoo miten ku­vaa­mi­ses­ta tuli valtion vir­ka­mie­hel­le kak­kos­työ

25.05.2020 16:00
Tilaajille
Jumiskon voimalaitos remonttiin ensi vuonna – voimalaitos pysäytetään 12 viikon ajaksi, kun laitoksessa uusitaan sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä laitoksen turbiini

Ju­mis­kon voi­ma­lai­tos re­mont­tiin ensi vuonna – voi­ma­lai­tos py­säy­te­tään 12 viikon ajaksi, kun lai­tok­ses­sa uu­si­taan sähkö- ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mät sekä lai­tok­sen tur­bii­ni

25.05.2020 08:00
Tilaajille
Iglukeskus ei nouse ensi talveksi – Hanketta puuhaavassa Livo Arctic Oy:ssä pohditaan mahdollisuutta rakennuttaa muutamia igluja mahdollisesti jo ensi talveksi

Ig­lu­kes­kus ei nouse ensi tal­vek­si – Han­ket­ta puu­haa­vas­sa Livo Arctic Oy:ssä poh­di­taan mah­dol­li­suut­ta ra­ken­nut­taa muu­ta­mia igluja mah­dol­li­ses­ti jo ensi tal­vek­si

24.05.2020 23:28
Tilaajille
Eläinlääkärien resurssit eivät riitä valvontaan: osa suunnitelluista tarkastuksista jäi tekemättä

Eläin­lää­kä­rien re­surs­sit eivät riitä val­von­taan: osa suun­ni­tel­luis­ta tar­kas­tuk­sis­ta jäi te­ke­mät­tä

23.05.2020 04:00
Korouoma yksi kolmesta ehdotuksesta uudeksi kansallispuistoksi – päätös ehkä jo kesäkuussa

Ko­rouo­ma yksi kol­mes­ta eh­do­tuk­ses­ta uudeksi kan­sal­lis­puis­tok­si – päätös ehkä jo ke­sä­kuus­sa

21.05.2020 04:00
Tilaajille
Posion kunnan latujen kunnostus lopetettiin keskiviikkona – Uudet lumet ja uudet ladut ensi syksynä

Posion kunnan latujen kun­nos­tus lo­pe­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na – Uudet lumet ja uudet ladut ensi syksynä

20.05.2020 17:52
Posion kansalaisopiston virtuaalinen kevätnäyttely avattiin

Posion kan­sa­lais­opis­ton vir­tuaa­li­nen ke­vät­näyt­te­ly avat­tiin

20.05.2020 09:44
Tilaajille
Kissa ajoi ketun käpälämäkeen Posiolla – "Heräsin koiran järjettömään haukuntaan"

Kissa ajoi ketun kä­pä­lä­mä­keen Po­siol­la – "He­rä­sin koiran jär­jet­tö­mään hau­kun­taan"

18.05.2020 14:33
Tilaajille
Lapsen syntyminen muutti arjen – Kunnanjohtaja Heli Knutars rytmittää nyt arkeansa pienen tyttölapsen äitinä

Lapsen syn­ty­mi­nen muutti arjen – Kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars ryt­mit­tää nyt ar­kean­sa pienen tyt­tö­lap­sen äitinä

15.05.2020 04:00
Tilaajille
”Mihinkään ei saanut koskea - ruoka annettiin tarjottimelle” - näin sujui Posion koulun ensimmäinen koulupäivä rajoitusten purun jälkeen

”Mi­hin­kään ei saanut koskea - ruoka an­net­tiin tar­jot­ti­mel­le” - näin sujui Posion koulun en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä ra­joi­tus­ten purun jälkeen

14.05.2020 15:54
Tilaajille
Posion vaarat koukuttavat – Antti Pöysä meinaa valloittaa Posion lukuisista vaaroista mahdollisimman monta

Posion vaarat kou­kut­ta­vat – Antti Pöysä meinaa val­loit­taa Posion lu­kui­sis­ta vaa­rois­ta mah­dol­li­sim­man monta

14.05.2020 08:00
Tilaajille
Posion Ihme ei unohdu ikinä – Jouko Elevaaran tavoitteena oli tehdä Posion Pyrinnöstä Suomen paras yleisurheiluseura

Posion Ihme ei unohdu ikinä – Jouko Ele­vaa­ran ta­voit­tee­na oli tehdä Posion Py­rin­nös­tä Suomen paras yleis­ur­hei­lu­seu­ra

13.05.2020 04:00
Tilaajille
Posion palvelujohtajalta vastine lumikuormista – löytää useita puutteita kunnan toiminnasta

Posion pal­ve­lu­joh­ta­jal­ta vastine lu­mi­kuor­mis­ta – löytää useita puut­tei­ta kunnan toi­min­nas­ta

13.05.2020 04:00
Tilaajille