posion kansalaisopisto
Posion kansalaisopiston virtuaalinen kevätnäyttely avattiin

Posion kan­sa­lais­opis­ton vir­tuaa­li­nen ke­vät­näyt­te­ly avat­tiin

20.05.2020 09:44
Tilaajille
Posion kansalaisopiston kurssipaikat ja lähiopetus lakkautettiin 18. maaliskuuta hallituksen toimesta, mutta etäopetusta jatketaan opistossa viiden opettajan toimesta

Posion kan­sa­lais­opis­ton kurs­si­pai­kat ja lä­hi­ope­tus lak­kau­tet­tiin 18. maa­lis­kuu­ta hal­li­tuk­sen toi­mes­ta, mutta etä­ope­tus­ta jat­ke­taan opis­tos­sa viiden opet­ta­jan toi­mes­ta

03.04.2020 12:00
Saamelaisen rumpuperinteen elvyttäjä kävi kouluttamassa Posiolla – Rummun valmistamisessa on erityisiä vaiheita: "Kävin yöllä kolmelta katsomassa, ettei sauna pala"

Saa­me­lai­sen rum­pu­pe­rin­teen el­vyt­tä­jä kävi kou­lut­ta­mas­sa Po­siol­la – Rummun val­mis­ta­mi­ses­sa on eri­tyi­siä vai­hei­ta: "Kävin yöllä kol­mel­ta kat­so­mas­sa, ettei sauna pala"

18.09.2018 08:22