Posion lukio
Uusille ylioppilaille valkolakit koronakevään päätteeksi poikkeusoloissa – Kuusamon lukio järjestää syksyllä vielä erikseen yhteisöllisen juhlatilaisuuden ylioppilaille

Uusille yli­op­pi­lail­le val­ko­la­kit ko­ro­na­ke­vään päät­teek­si poik­keus­olois­sa – Kuu­sa­mon lukio jär­jes­tää syk­syl­lä vielä erik­seen yh­tei­söl­li­sen juh­la­ti­lai­suu­den yli­op­pi­lail­le

03.06.2020 04:00
Tilaajille
Posion peruskoulu ja lukio palkittiin ympäristötyöstään Vihreällä lipulla

Posion pe­rus­kou­lu ja lukio pal­kit­tiin ym­pä­ris­tö­työs­tään Vih­reäl­lä lipulla

28.05.2020 12:00
Tilaajille
Posion palvelujohtajalta vastine lumikuormista – löytää useita puutteita kunnan toiminnasta

Posion pal­ve­lu­joh­ta­jal­ta vastine lu­mi­kuor­mis­ta – löytää useita puut­tei­ta kunnan toi­min­nas­ta

13.05.2020 04:00
Tilaajille
”Lepsua ja vastuutonta toimintaa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ihmettelee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

”Lepsua ja vas­tuu­ton­ta toi­min­taa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ih­met­te­lee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

04.05.2020 16:46
Tilaajille
Posion koulukeskuksen katolla edelleen raskas lumikuorma – Pelastuslaitoksen päivystäjä: "Kiireen vilkkaa kiinteistön omistajan toimesta sinne katolle olisi nyt noustava lumet tiputtelemaan, riski vahingon tulosta kasvaa raskaan lumikuorman seurauksena"

Posion kou­lu­kes­kuk­sen katolla edel­leen raskas lu­mi­kuor­ma – Pe­las­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­jä: "Kii­reen vilkkaa kiin­teis­tön omis­ta­jan toi­mes­ta sinne katolle olisi nyt nous­ta­va lumet ti­put­te­le­maan, riski va­hin­gon tulosta kasvaa raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na"

04.05.2020 06:00
Tilaajille
Posion lukiorakennuksen katon sortumisesta tehdyn tarkastusraportin mukaan: Liiallinen lumikuorma on aiheuttanut pääpalkin katkeamisen

Posion lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­ses­ta tehdyn tar­kas­tus­ra­por­tin mukaan: Liial­li­nen lu­mi­kuor­ma on ai­heut­ta­nut pää­pal­kin kat­kea­mi­sen

28.04.2020 04:00
Tilaajille
Lukiorakennuksen katon sortuminen ja siitä aiheutuva korjauslasku puhutti Posion valtuutettuja – "Miksi lumia ei menty tiputtelemaan ajoissa?"

Lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­nen ja siitä ai­heu­tu­va kor­jaus­las­ku puhutti Posion val­tuu­tet­tu­ja – "Miksi lumia ei menty ti­put­te­le­maan ajois­sa?"

25.04.2020 04:00
Tilaajille
Posion lukion katon korjaus tulee kalliiksi – lumikuorma aiheutti jopa 240 000 euron vahingot

Posion lukion katon korjaus tulee kal­liik­si – lu­mi­kuor­ma ai­heut­ti jopa 240 000 euron va­hin­got

27.03.2020 18:39
Tilaajille
Vahvat telineet tueksi – Toissa viikolla Posion lukiorakennuksen kattopalkki murtui osin katolla olleen raskaan lumikuorman seurauksena. Liikuntasali käyttökiellossa pysyvästi, luokkatilojen käyttöönottoa selvitetään

Vahvat te­li­neet tueksi – Toissa vii­kol­la Posion lu­kio­ra­ken­nuk­sen kat­to­palk­ki murtui osin katolla olleen raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na. Lii­kun­ta­sa­li käyt­tö­kiel­los­sa py­sy­väs­ti, luok­ka­ti­lo­jen käyt­töön­ot­toa sel­vi­te­tään

22.03.2020 05:00
Tilaajille
Posion peruskoulu ja lukio on suljettu – opetus siirtyi verkkoon – myös kirjaston ovet kiinni

Posion pe­rus­kou­lu ja lukio on sul­jet­tu – opetus siirtyi verk­koon – myös kir­jas­ton ovet kiinni

19.03.2020 05:00
Posion peruskoulun ja lukion henkilökunnasta kolmannes jäänyt kotiin – oppilaita flunssan takia kotiopetuksessa

Posion pe­rus­kou­lun ja lukion hen­ki­lö­kun­nas­ta kol­man­nes jäänyt kotiin – op­pi­lai­ta fluns­san takia ko­ti­ope­tuk­ses­sa

16.03.2020 14:35
Posion lukiorakennus käyttökieltoon koko kevääksi – kunta ei ota riskiä, että kattorakenteet voi romahtaa ja liikuntasalin katto tulla alas

Posion lu­kio­ra­ken­nus käyt­tö­kiel­toon koko ke­vääk­si – kunta ei ota riskiä, että kat­to­ra­ken­teet voi ro­mah­taa ja lii­kun­ta­sa­lin katto tulla alas

12.03.2020 17:15
Tilaajille
”Hirvittävä pamaus kuului katolta, juoksimme ulos” – Posion lukion rakennus käyttökiellossa katon sortumisvaaran vuoksi

”Hir­vit­tä­vä pamaus kuului ka­tol­ta, juok­sim­me ulos” – Posion lukion ra­ken­nus käyt­tö­kiel­los­sa katon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi

12.03.2020 10:30
Tilaajille
Posion lukion rakennus asetettiin käyttökieltoon katon sortumisvaaran vuoksi – Posion palomestari: "Ainakin osasyynä on painava lumikuorma"

Posion lukion ra­ken­nus ase­tet­tiin käyt­tö­kiel­toon katon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi – Posion pa­lo­mes­ta­ri: "Ai­na­kin osa­syy­nä on painava lu­mi­kuor­ma"

11.03.2020 19:10
Tilaajille
Posion lukioon opiskelijoita Venäjältä jo ehkä ensi syksynä

Posion lukioon opis­ke­li­joi­ta Ve­nä­jäl­tä jo ehkä ensi syksynä

21.01.2019 12:00
”Olemme nauttineet revontulista, lumesta ja rauhallisesta ympäristöstä” - Vaihto-oppilaina Posion lukiossa syyslukukauden olleet Francesca Rumore ja Verniel Valenzuela palaavat pian kotiin uusin kokemuksin

”Olemme naut­ti­neet re­von­tu­lis­ta, lumesta ja rau­hal­li­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä” - Vaih­to-op­pi­lai­na Posion lu­kios­sa syys­lu­ku­kau­den olleet Fran­ces­ca Rumore ja Verniel Va­len­zue­la pa­laa­vat pian kotiin uusin ko­ke­muk­sin

31.12.2018 12:00
Posion lukioon tavoitellaan opiskelijoita Venäjältä - Oi niitä aikoja kun Posiolla oli lähes 2000 koululaista ja 26 kansakoulua

Posion lukioon ta­voi­tel­laan opis­ke­li­joi­ta Ve­nä­jäl­tä - Oi niitä aikoja kun Po­siol­la oli lähes 2000 kou­lu­lais­ta ja 26 kan­sa­kou­lua

02.10.2018 05:00