Ravintolat
Viimeisin tunti
Hotkuun avataan syksyllä uusi ravintola - tulossa kuusamolaisten yhteinen olohuone

Hotkuun avataan syk­syl­lä uusi ra­vin­to­la - tulossa kuu­sa­mo­lais­ten yh­tei­nen olo­huo­ne

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Ravintolat ja kahvilat avaavat ovensa – Koillismaan yrittäjät avaavat innoissaan kahden kuukauden hiljaiselon jälkeen, mutta yksi asia kismittää osaa yrittäjistä

Ra­vin­to­lat ja kah­vi­lat avaavat ovensa – Koil­lis­maan yrit­tä­jät avaavat in­nois­saan kahden kuu­kau­den hil­jais­elon jäl­keen, mutta yksi asia kis­mit­tää osaa yrit­tä­jis­tä

01.06.2020 04:00
Tilaajille
”Pienuus voi olla vahvuus” – Lapin Sadussa otetaan askelmerkkejä koronarajoitusten jälkeen

”Pie­nuus voi olla vah­vuus” – Lapin Sadussa otetaan as­kel­merk­ke­jä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen

29.05.2020 04:00
Tilaajille
Riipinen Restaurants avaa ravintolansa  – lomautettu henkilöstö palaa työhön kesäkuussa

Rii­pi­nen Res­tau­rants avaa ra­vin­to­lan­sa – lo­mau­tet­tu hen­ki­lös­tö palaa työhön ke­sä­kuus­sa

20.05.2020 15:16
Tilaajille
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 15:12
Tilaajille
"Terassi priimakunnossa, tanssipöydät lakattu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrittäjä, kerro koska sinä avaat!

"Te­ras­si prii­ma­kun­nos­sa, tans­si­pöy­dät la­kat­tu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrit­tä­jä, kerro koska sinä avaat!

09.05.2020 11:00
Tilaajille
Hallitus kertoo ravintoloiden tuista – seuraa suoraa lähetystä

Hal­li­tus kertoo ra­vin­to­loi­den tuista – seuraa suoraa lä­he­tys­tä

06.05.2020 18:05
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon kiinalainen ravintola Dynasty avasi tänään take away'n – yrittäjä vietti puolitoista kuukautta perheensä kanssa Kiinan-kodissaan

Kuu­sa­mon kii­na­lai­nen ra­vin­to­la Dynasty avasi tänään take away'n – yrit­tä­jä vietti puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta per­heen­sä kanssa Kii­nan-ko­dis­saan

18.04.2020 14:38
Tilaajille
Voileipäkakkua vissiin etänä nautittava – vielä ei pääse siskonpoikien kanssa verkoille tai hillaan

Voi­lei­pä­kak­kua vissiin etänä nau­tit­ta­va – vielä ei pääse sis­kon­poi­kien kanssa ver­koil­le tai hillaan

30.03.2020 04:03
"Konkurssi voi tulla, mutta minä en sitä pelkää" - kertoo kahvilansa sulkeva Ritu Laaksoniemi, mutta monessa muussa yrityksessä pelätään

"Kon­kurs­si voi tulla, mutta minä en sitä pelkää" - kertoo kah­vi­lan­sa sulkeva Ritu Laak­so­nie­mi, mutta monessa muussa yri­tyk­ses­sä pe­lä­tään

25.03.2020 16:43
Tilaajille
Lapin kunnat: "Hallituksen tehtävä on päättää baarien ja ravintoloiden sulkemisesta"

Lapin kunnat: "Hal­li­tuk­sen tehtävä on päättää baarien ja ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta"

23.03.2020 08:31
Tilaajille
Suosittu Hanki Baari laittoi ovet kiinni tältä kaudelta: "Kanssayrityksillä on suurempi asiakasmäärä kun emme ota siitä omaa siivua"

Suo­sit­tu Hanki Baari laittoi ovet kiinni tältä kau­del­ta: "Kans­say­ri­tyk­sil­lä on suu­rem­pi asia­kas­mää­rä kun emme ota siitä omaa siivua"

21.03.2020 16:15
Tilaajille
Ravintola Tapio Posiolta on Suomen 14:ksi paras

Ra­vin­to­la Tapio Po­siol­ta on Suomen 14:ksi paras

16.03.2020 12:42
Tilaajille
Posiolainen ravintola Tapio ehdolla Vuoden muotoiluintensiivinen yritys -kilpailussa - valinta julkistetaan Rovaniemen Arctic Design -viikon yhteydessä

Po­sio­lai­nen ra­vin­to­la Tapio ehdolla Vuoden muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­nen yritys -kil­pai­lus­sa - valinta jul­kis­te­taan Ro­va­nie­men Arctic Design -viikon yh­tey­des­sä

20.02.2020 11:33
Tilaajille
Salim Bilen pyörittää ravintolaa Posiolla ja näkee asiat positiivisesti - myös kylän ihmiset: ”Minä kyllä tykkään suomalaisista!”

Salim Bilen pyö­rit­tää ra­vin­to­laa Po­siol­la ja näkee asiat po­si­tii­vi­ses­ti - myös kylän ih­mi­set: ”Minä kyllä tykkään suo­ma­lai­sis­ta!”

12.02.2020 11:05
Tilaajille
En minä sinne kuitenkaan kelpaa, saattaa paikkakuntalainen ajatella ja jättää hakematta Rukalle töihin - nyt harjoittelijoita houkutellaan ilmaisella majoituksella ja bussikortilla

En minä sinne kui­ten­kaan kelpaa, saattaa paik­ka­kun­ta­lai­nen aja­tel­la ja jättää ha­ke­mat­ta Rukalle töihin - nyt har­joit­te­li­joi­ta hou­ku­tel­laan il­mai­sel­la ma­joi­tuk­sel­la ja bus­si­kor­til­la

07.02.2020 05:00
Tilaajille
Testasimme Rukan uuden ravintolan, ja se ansaitsee suitsutusta: Ruoka on sopivan rouheaa, ja mahdollisimman paljon tehdään paikan päällä

Tes­ta­sim­me Rukan uuden ra­vin­to­lan, ja se an­sait­see suit­su­tus­ta: Ruoka on sopivan rou­heaa, ja mah­dol­li­sim­man paljon tehdään paikan päällä

22.01.2020 17:03
Tilaajille