Retkeily
Kuukausi
Miten majoitun, entä tulen tekeminen tai kasvien kerääminen? Metsähallitus teki Retkietiketin helpoksi ohjeeksi nykypäivän retkeilijälle

Miten ma­joi­tun, entä tulen te­ke­mi­nen tai kasvien ke­rää­mi­nen? Met­sä­hal­li­tus teki Ret­ki­eti­ke­tin hel­pok­si oh­jeek­si ny­ky­päi­vän ret­kei­li­jäl­le

20.05.2020 20:00
Tilaajille
Riisitunturin tie suljettu kelirikon vuoksi – hiihtäjiä varoitellaan sulavasta lumihangesta: "Kannattaa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

Rii­si­tun­tu­rin tie sul­jet­tu ke­li­ri­kon vuoksi – hiih­tä­jiä va­roi­tel­laan su­la­vas­ta lu­mi­han­ges­ta: "Kan­nat­taa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

08.05.2020 04:00
Tilaajille
Tuliko tehtyä luvaton nuotio? Päiväsakkoja voi rapsahtaa 6-12

Tuliko tehtyä luvaton nuotio? Päi­vä­sak­ko­ja voi rap­sah­taa 6-12

07.05.2020 04:00
Retkeilijä, pian pääsee taas autiotupaan – Metsähallituksen luontokeskukset, tuvat ja perinnetilat avautuvat kansalle 1.6.

Ret­kei­li­jä, pian pääsee taas au­tio­tu­paan – Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­kes­kuk­set, tuvat ja pe­rin­ne­ti­lat avau­tu­vat kan­sal­le 1.6.

06.05.2020 12:04
Tilaajille
Vanhemmat
Suuntaatko vappuna metsään? - Näin teet sen luontoviisaasti

Suun­taat­ko vappuna met­sään? - Näin teet sen luon­to­vii­saas­ti

29.04.2020 10:01
Retkeillä saa turvavälit muistaen, mutta älä tee sitä näin – Luontokeskuksen väki hämmästyi Valtavaaranlammen laavulla kohtaamaansa näkyä: ”Pääosin ihmiset liikkuvat maastossa niin, että korjaavat omat jälkensä”

Ret­keil­lä saa tur­va­vä­lit muis­taen, mutta älä tee sitä näin – Luon­to­kes­kuk­sen väki häm­mäs­tyi Val­ta­vaa­ran­lam­men laa­vul­la koh­taa­maan­sa näkyä: ”Pääo­sin ihmiset liik­ku­vat maas­tos­sa niin, että kor­jaa­vat omat jäl­ken­sä”

28.04.2020 13:58
Tilaajille
Kurkistus autiotupien kulisseihin: Marko ja Tarmo tekevät työssään jotain sellaista, mistä monikaan ei tiedä: "Kyse on puhtaudesta ja viihtyvyydestä"

Kur­kis­tus au­tio­tu­pien ku­lis­sei­hin: Marko ja Tarmo tekevät työs­sään jotain sel­lais­ta, mistä mo­ni­kaan ei tiedä: "Kyse on puh­tau­des­ta ja viih­ty­vyy­des­tä"

23.04.2020 18:00
Tilaajille
Ovet jouduttiin ruuvaamaan kiinni karmeihin – koronaviruksen vuoksi suljetuissa Valtavaaran tuvassa ja kodassa ollut luvattomia kävijöitä

Ovet jou­dut­tiin ruu­vaa­maan kiinni kar­mei­hin – ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sul­je­tuis­sa Val­ta­vaa­ran tuvassa ja kodassa ollut lu­vat­to­mia kä­vi­jöi­tä

20.04.2020 14:55
Tilaajille
Metsähallituksen vuokra- ja varaustupien varaukset peruttu toukokuun loppuun saakka – päätös kesästä myöhemmin

Met­sä­hal­li­tuk­sen vuokra- ja va­raus­tu­pien va­rauk­set peruttu tou­ko­kuun loppuun saakka – päätös kesästä myö­hem­min

16.04.2020 08:56
Tilaajille
Veikko ja Eija toivat omat makkaratikkunsa nuotiolle – koronan hiljentämissä kansallispuistoissa näkyy vain muutamia ihmisiä, mutta se ei haittaa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lähiluontokohteita ja uusia reittejä"

Veikko ja Eija toivat omat mak­ka­ra­tik­kun­sa nuo­tiol­le – koronan hil­jen­tä­mis­sä kan­sal­lis­puis­tois­sa näkyy vain muu­ta­mia ih­mi­siä, mutta se ei hait­taa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lä­hi­luon­to­koh­tei­ta ja uusia reit­te­jä"

02.04.2020 11:00
Tilaajille
Lumesta muotoiltu penis ilmestyi Karhunkierroksen varteen – Kenttämies ikuisti talvisen taideteoksen

Lumesta muo­toil­tu penis il­mes­tyi Kar­hun­kier­rok­sen varteen – Kent­tä­mies ikuisti tal­vi­sen tai­de­teok­sen

24.02.2020 14:59
Lapin luontokeskuksissa viime vuonna liki puoli miljoonaa käyntiä – palvelua halutaan kasvokkain

Lapin luon­to­kes­kuk­sis­sa viime vuonna liki puoli mil­joo­naa käyntiä – pal­ve­lua ha­lu­taan kas­vok­kain

26.01.2020 11:00
Valtavaaran tuvan kamiina poistettiin – syynä huono kunto, joka uhkasi paloturvallisuutta: "Evästulet voi tehdä kodalla"

Val­ta­vaa­ran tuvan kamiina pois­tet­tiin – syynä huono kunto, joka uhkasi pa­lo­tur­val­li­suut­ta: "E­väs­tu­let voi tehdä ko­dal­la"

23.01.2020 15:57
Kukapa voisi vastustaa näitä maisemia - Riisitunturi teki jälleen uuden käyntimääräennätyksen eikä Koillismaan ja Kainuun puistonelikonkaan suosiolle ei näy loppua

Kukapa voisi vas­tus­taa näitä mai­se­mia - Rii­si­tun­tu­ri teki jälleen uuden käyn­ti­mää­rä­en­nä­tyk­sen eikä Koil­lis­maan ja Kainuun puis­toneli­kon­kaan suo­siol­le ei näy loppua

23.01.2020 11:00
Nastat jalkaan ja reippaasti retkelle – kansallispuistojen polut ja ladut ovat väliin liukkaita, mutta oikeilla välineillä pärjää

Nastat jalkaan ja reip­paas­ti ret­kel­le – kan­sal­lis­puis­to­jen polut ja ladut ovat väliin liuk­kai­ta, mutta oi­keil­la vä­li­neil­lä pärjää

14.01.2020 14:00