Revontulet
Korona haittaa revontulikylän neuvotteluja Posiolla

Korona haittaa re­von­tu­li­ky­län neu­vot­te­lu­ja Po­siol­la

09.03.2020 17:00
Uusi revontuli-ilmiö hämmästyttää ja vielä hämmästyttävämpi on tarina sen löytymisestä

Uusi re­von­tu­li-il­miö häm­mäs­tyt­tää ja vielä häm­mäs­tyt­tä­väm­pi on tarina sen löy­ty­mi­ses­tä

29.01.2020 10:48
Kukapa voisi vastustaa näitä maisemia - Riisitunturi teki jälleen uuden käyntimääräennätyksen eikä Koillismaan ja Kainuun puistonelikonkaan suosiolle ei näy loppua

Kukapa voisi vas­tus­taa näitä mai­se­mia - Rii­si­tun­tu­ri teki jälleen uuden käyn­ti­mää­rä­en­nä­tyk­sen eikä Koil­lis­maan ja Kainuun puis­toneli­kon­kaan suo­siol­le ei näy loppua

23.01.2020 11:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja vihdoin tulossa Po­siol­le – Mat­kai­lun toi­mi­alal­le on odo­tet­tu vuosia in­ves­toin­te­ja, ja nyt niitä tulee, ihan ko­ti­ku­toi­ses­ti

20.01.2020 05:00
Oulangan reposet tanssivat Mikko Halvarin kuvissa: "Täysikuu, itsenäisyyspäivä, revontulet, tykkypuut ja Päähkänäkallio oli äärielämys"

Ou­lan­gan reposet tans­si­vat Mikko Hal­va­rin ku­vis­sa: "Täy­si­kuu, it­se­näi­syys­päi­vä, re­von­tu­let, tyk­ky­puut ja Pääh­kä­nä­kal­lio oli ää­rie­lä­mys"

17.01.2020 12:46
Tilaajille
Lukijan kuva: Revontulet ovat tulleet jo taivaalle

Lukijan kuva: Re­von­tu­let ovat tulleet jo tai­vaal­le

10.11.2018 15:00
Marjo ja Vesa Määttä kiersivät vuosia Lapissa katsomassa igluja ennen kuin uskalsivat investoida yli 2 miljoonaa euroa 11 uuteen mökkiin – turistien toiveiden mukaisesti ne ovat hotellitasoa

Marjo ja Vesa Määttä kier­si­vät vuosia Lapissa kat­so­mas­sa igluja ennen kuin us­kal­si­vat in­ves­toi­da yli 2 mil­joo­naa euroa 11 uuteen mökkiin – tu­ris­tien toi­vei­den mu­kai­ses­ti ne ovat ho­tel­li­ta­soa

18.09.2018 08:25
Riisituntunturi rikkoo ennätyksiä – taianomaiset näkymät ovat tarjonneet Kansallispuistosta houkuttelevan kuvan maailmalle

Rii­si­tun­tun­tu­ri rikkoo en­nä­tyk­siä – taian­omai­set näkymät ovat tar­jon­neet Kan­sal­lis­puis­tos­ta hou­kut­te­le­van kuvan maail­mal­le

07.04.2018 09:00
"Tällaista en ole ennen nähnyt!", katso kokeneen revontulikuvaajan Mikko Halvarin kuvia

"Täl­lais­ta en ole ennen näh­nyt!", katso ko­ke­neen re­von­tu­li­ku­vaa­jan Mikko Hal­va­rin kuvia

23.03.2018 15:15
Revontulet välähtivät eilen pilvien kerätessä voimiaan: Saitko kuvan?

Re­von­tu­let vä­läh­ti­vät eilen pilvien ke­rä­tes­sä voi­miaan: Saitko kuvan?

08.11.2017 17:33

Mikä kuva: re­von­tu­let, kuohuva koski ja ilmassa istuva mies – Kuu­sa­mos­sa opis­kel­leen Tepon tai­don­näy­te kerää kehuja somessa

30.09.2017 16:00
Tältä näyttää Ruka helmikuun pakkasyön revontuliloimussa

Tältä näyttää Ruka hel­mi­kuun pak­kas­yön re­von­tu­li­loi­mus­sa

20.02.2017 10:45
Revontulia myydään Kuusamossa vain mahdollisuutena – aasialaisilla ollutkin onnea

Re­von­tu­lia myydään Kuu­sa­mos­sa vain mah­dol­li­suu­te­na – aa­sia­lai­sil­la ol­lut­kin onnea

08.02.2017 05:00
Turistien raivosta kokemusta myös Kuusamossa – raskaana ollut nainen suuttui, kun ei päässyt koskenlaskuun

Tu­ris­tien rai­vos­ta ko­ke­mus­ta myös Kuu­sa­mos­sa – ras­kaa­na ollut nainen suut­tui, kun ei päässyt kos­ken­las­kuun

08.02.2017 05:00
Kuvat: Vuosi vaihtui revontulien loimussa – lisää luvassa lähiöinä

Kuvat: Vuosi vaihtui re­von­tu­lien loi­mus­sa – lisää luvassa lä­hiöi­nä

02.01.2017 13:31
Nyt Financial Times hehkuttaa Hossaa ja revontulia

Nyt Fi­nan­cial Times heh­kut­taa Hossaa ja re­von­tu­lia

27.12.2016 15:03
Tänään on vuoden lyhin päivä – tunnetko kaamostaivaan ilmiöt?

Tänään on vuoden lyhin päivä – tun­net­ko kaa­mos­tai­vaan ilmiöt?

21.12.2016 10:39
Koillismaalla revontulet juttelevat hiljaa – näin ääniä selittää professori

Koil­lis­maal­la re­von­tu­let jut­te­le­vat hiljaa – näin ääniä se­lit­tää pro­fes­so­ri

27.10.2016 11:00
Tiesitkö – tämän syksyn ruskaretkellä on paras revontulimahdollisuus vuosikausiin

Tie­sit­kö – tämän syksyn rus­ka­ret­kel­lä on paras re­von­tu­li­mah­dol­li­suus vuo­si­kau­siin

01.09.2016 13:11