Riisitunturi
Riisitunturin lähtöpisteessä Posiolla paha ruuhka – matkailijoita kehotetaan käyttämään kimppakyytejä tai vaihtamaan kohdetta

Rii­si­tun­tu­rin läh­tö­pis­tees­sä Po­siol­la paha ruuhka – mat­kai­li­joi­ta ke­ho­te­taan käyt­tä­mään kimp­pa­kyy­te­jä tai vaih­ta­maan koh­det­ta

20.02.2020 17:11
Ranuan matkailua markkinoidaan Posion Riisitunturin tykkypuukuvalla - Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Tommi Hinno: "En näe siinä ristiriitaa, tykkypuita löytyy Ranualtakin"

Ranuan mat­kai­lua ­mark­ki­noi­daan Posion Rii­si­tun­tu­rin tyk­ky­puu­ku­val­la - Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tommi Hinno: "En näe siinä ris­ti­rii­taa, tyk­ky­pui­ta löytyy Ra­nual­ta­kin"

19.11.2018 09:00
Posion julkkikset Ritva Kokko ja Riisitunturi pääsivät Alkon mainokseen – "Kyllä seura on se, mikä tekee juhlan"

Posion julk­kik­set Ritva Kokko ja Rii­si­tun­tu­ri pää­si­vät Alkon mai­nok­seen – "Kyllä seura on se, mikä tekee juhlan"

17.11.2018 18:15
Riisitunturilla olet Posion korkeimmalla kohdalla – 466 metristä avautuu maisema Kitkalle

Rii­si­tun­tu­ril­la olet Posion kor­keim­mal­la koh­dal­la – 466 met­ris­tä avautuu maisema Kit­kal­le

07.06.2018 13:45
Posion kohteet leviävät maailmalle - House of Lapland -markkinointi- ja viestintätalo markkinoi Lappia

Posion kohteet le­viä­vät maail­mal­le - House of Lapland -mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ta­lo mark­ki­noi Lappia

03.05.2018 09:00
Riisituntunturi rikkoo ennätyksiä – taianomaiset näkymät ovat tarjonneet Kansallispuistosta houkuttelevan kuvan maailmalle

Rii­si­tun­tun­tu­ri rikkoo en­nä­tyk­siä – taian­omai­set näkymät ovat tar­jon­neet Kan­sal­lis­puis­tos­ta hou­kut­te­le­van kuvan maail­mal­le

07.04.2018 09:00
Osallistu Suomen suurimmille yhteislenkille - Polkujuoksukiertue saapuu toukokuussa Koillismaalle

Osal­lis­tu Suomen suu­rim­mil­le yh­teis­len­kil­le - Pol­ku­juok­su­kier­tue saapuu tou­ko­kuus­sa Koil­lis­maal­le

05.04.2018 13:30

Poliisi löysi ul­ko­maa­lai­sen miehen hyvässä kun­nos­sa - eksyi Rii­si­tun­tu­rin alueel­la yöl­li­sel­lä va­lo­ku­vaus­reis­sul­la

17.03.2018 09:00
”Niin kuin olisi satumaassa” - Oksille kertynyt tykkylumi saa näyttämään puut kynttiläkuusilta Riisitunturilla

”Niin kuin olisi sa­tu­maas­sa” - Oksille ker­ty­nyt tyk­ky­lu­mi saa näyt­tä­mään puut kynt­ti­lä­kuu­sil­ta Rii­si­tun­tu­ril­la

08.02.2018 05:00
Julma-Ölkky ja Korouoma ehdolla Vuoden retkikohteeksi – Riisitunturille sama tunnustus toi nelinkertaisen kävijämäärän

Jul­ma-Ölk­ky ja Ko­rouo­ma ehdolla Vuoden ret­ki­koh­teek­si – Rii­si­tun­tu­ril­le sama tun­nus­tus toi ne­lin­ker­tai­sen kä­vi­jä­mää­rän

10.01.2018 05:00
Yleisö palkitsi legendaarisen Karhunkierroksen – komeiden tykkyjen Riisitunturille retkipaikkojen hopeaa

Yleisö pal­kit­si le­gen­daa­ri­sen Kar­hun­kier­rok­sen – ko­mei­den tyk­ky­jen Rii­si­tun­tu­ril­le ret­ki­paik­ko­jen hopeaa

03.01.2018 08:40
Ruska hehkuu tunturissa - Posion Riisitunturilla ruskaturisteja liikkuu ennätysmäärä

Ruska hehkuu tun­tu­ris­sa - Posion Rii­si­tun­tu­ril­la rus­ka­tu­ris­te­ja liikkuu en­nä­tys­mää­rä

22.09.2017 12:25
Hossasta on hurmaantunut jo satatuhatta kävijää – "virkeät eläkeläiset ja nuoret kuntoilijat" nostavat kansallispuistoja uskomattomiin kasvulukuihin

Hos­sas­ta on hur­maan­tu­nut jo sa­ta­tu­hat­ta kävijää – "vir­keät elä­ke­läi­set ja nuoret kun­toi­li­jat" nos­ta­vat kan­sal­lis­puis­to­ja us­ko­mat­to­miin kas­vu­lu­kui­hin

15.09.2017 09:53
Korouoma ja Riisitunturi kiinnostivat – Pohjois-Suomen Erämessuilla ennätysyleisö

Ko­rouo­ma ja Rii­si­tun­tu­ri kiin­nos­ti­vat – Poh­jois-Suo­men Erä­mes­suil­la en­nä­tys­ylei­sö

30.05.2017 10:00
Riisitunturissa juhlitaan Suomen luonnon päivää – tiedossa on luonnonläheistä ohjelmaa, kuorolaulua sekä rapsutuslampaita

Rii­si­tun­tu­ris­sa juh­li­taan Suomen luonnon päivää – tie­dos­sa on luon­non­lä­heis­tä oh­jel­maa, kuo­ro­lau­lua sekä rap­su­tus­lam­pai­ta

22.05.2017 15:00