Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Pyörävarkaudet eivät ole Kuusamossa lähellekään niin suuri ongelma kuin isommissa kaupungeissa – Kuusamossa tehtiin viime ja toissa vuonna yhteensä 54 pyörävarkausilmoitusta

Pyö­rä­var­kau­det eivät ole Kuu­sa­mos­sa lä­hel­le­kään niin suuri ongelma kuin isom­mis­sa kau­pun­geis­sa – Kuu­sa­mos­sa tehtiin viime ja toissa vuonna yh­teen­sä 54 pyö­rä­var­kaus­il­moi­tus­ta

16.05.2023 04:00
Tilaajille
Tulitikkuleikkejä ja ilkivaltaa koulujen pihoilla – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

Tu­li­tik­ku­leik­ke­jä ja il­ki­val­taa kou­lu­jen pi­hoil­la – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyajat venyvät joissain asiaryhmissä liian pitkiksi – viime vuonna oikeus ratkaisi yli 1 800 asiaa

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­ly­ajat venyvät jois­sain asia­ryh­mis­sä liian pit­kik­si – viime vuonna oikeus rat­kai­si yli 1 800 asiaa

24.04.2023 18:00
Tilaajille
Lidlin seinää autollaan hajottanut mies on paikallinen, vahvistaa Kuusamon poliisi – ajomatka päättyi ojaan ja koivuun läheiselle tielle

Lidlin seinää au­tol­laan ha­jot­ta­nut mies on pai­kal­li­nen, vah­vis­taa Kuu­sa­mon poliisi – ajo­mat­ka päättyi ojaan ja koivuun lä­hei­sel­le tielle

24.04.2023 13:35 1
Tilaajille
Selvitys: Poliisin peruspalveluissa on isojakin alueellisia eroja, hälytystehtäviä hoidetaan enemmän puhelimella – Miten käy Oulun ja Lapin poliisilaitosten?

Sel­vi­tys: Po­lii­sin pe­rus­pal­ve­luis­sa on iso­ja­kin alueel­li­sia eroja, hä­ly­tys­teh­tä­viä hoi­de­taan enemmän pu­he­li­mel­la – Miten käy Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tos­ten?

15.04.2023 12:00
Tilaajille
Kiinniotettava mies potki Kuusamossa poliisia ja talttui vasta etälamauttimella, oikeus tuomitsi ehdollista

Kiin­ni­otet­ta­va mies potki Kuu­sa­mos­sa po­lii­sia ja talttui vasta etä­la­maut­ti­mel­la, oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta

12.04.2023 17:54 1
Tilaajille
Pomo, oletko varustautunut yritysvakoilua vastaan? "Hyökkäykset vain lisääntyvät", sanoo kuusamolaislähtöinen tiedustelututkija Roope Tuovila

Pomo, oletko va­rus­tau­tu­nut yri­tys­va­koi­lua vas­taan? "Hyök­käyk­set vain li­sään­ty­vät", sanoo kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen tie­dus­te­lu­tut­ki­ja Roope Tuovila

09.04.2023 04:00
Tilaajille
Poliisi ja tulli tutkivat koirien laitonta maahantuontia Venäjältä – pennut myytiin noin tuhannella eurolla

Poliisi ja tulli tut­ki­vat koirien lai­ton­ta maa­han­tuon­tia Ve­nä­jäl­tä – pennut myytiin noin tu­han­nel­la eurolla

04.04.2023 11:10 3
Tilaajille
Mies tappoi metson ajamalla päältä autolla Taivalkoskella – joutuu maksamaan yli 1700 euroa

Mies tappoi metson aja­mal­la päältä autolla Tai­val­kos­kel­la – joutuu mak­sa­maan yli 1700 euroa

24.03.2023 14:12 4
Tilaajille
Mies löi koiraa maata vasten ja potki – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Mies löi koiraa maata vasten ja potki – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

24.03.2023 09:57
Tilaajille
Matti Heikkilän tuomio tuli yllätyksenä keskustaväelle – taustalla kuljetusliikkeen konkurssi: ”Harkitsin asian kertomista aiemmin”

Matti Heik­ki­län tuomio tuli yl­lä­tyk­se­nä kes­kus­ta­väel­le – ­taus­tal­la kul­je­tus­liik­keen kon­kurs­si: ”Har­kit­sin asian ker­to­mis­ta aiem­min”

18.03.2023 13:34 22
Tilaajille
Kustannusten kasvu iski Metsähallituksen kausivalvojiin pohjoisessa – kahdeksan sijaan valvojia saadaan palkattua vain kolme

Kus­tan­nus­ten kasvu iski Met­sä­hal­li­tuk­sen kau­si­val­vo­jiin poh­joi­ses­sa – kah­dek­san sijaan val­vo­jia saadaan pal­kat­tua vain kolme

16.03.2023 10:18
”Se sai olla rauhassa 64 vuotta” – Kuusamossa rikottiin kelloliikkeen seinäkello, rappukäytävässä taas pamahti törkypommi täynnä värjäävää nestettä

”Se sai olla rau­has­sa 64 vuotta” – ­Kuu­sa­mos­sa ri­kot­tiin kel­lo­liik­keen sei­nä­kel­lo, rap­pu­käy­tä­väs­sä taas pamahti tör­ky­pom­mi täynnä vär­jää­vää nes­tet­tä

14.03.2023 11:05 2
Tilaajille
Karjatilalta löydettiin yli 200 kuollutta nautaa Koillismaalla – omistajille ehdollista vankeutta törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Kar­ja­ti­lal­ta löy­det­tiin yli 200 kuol­lut­ta nautaa Koil­lis­maal­la – omis­ta­jil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

07.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Poliisi kehottaa varomaan Whatsappin välityksellä tulevaa huijausta

Poliisi ke­hot­taa va­ro­maan Whats­ap­pin vä­li­tyk­sel­lä tulevaa hui­jaus­ta

04.03.2023 18:33
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

04.03.2023 13:37
Tilaajille
Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Rovaniemeltä kadonneesta 15-vuotiaasta pojasta – nähty viikonloppuna Vantaalla

Poliisi kaipaa edel­leen ha­vain­to­ja Ro­va­nie­mel­tä ka­don­nees­ta 15-vuo­tiaas­ta pojasta – nähty vii­kon­lop­pu­na Van­taal­la

27.02.2023 11:56
Kanta-palvelun ja Omakannan nimissä lähetetään huijausviestejä – rikollisten tavoitteena saada haltuun henkilötietoja ja päästä käsiksi pankkitileihin

Kan­ta-pal­ve­lun ja Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tään hui­jaus­vies­te­jä – ­ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na saada haltuun hen­ki­lö­tie­to­ja ja päästä käsiksi pank­ki­ti­lei­hin

22.02.2023 07:17
Kuka sotki taas Teletappimaan rakennukset? Vastuuseen saattavasta vinkistä annetaan nyt tuhat euroa käteen, lupaa kuusamolainen yksityishenkilö

Kuka sotki taas Te­le­tap­pi­maan ra­ken­nuk­set? Vas­tuu­seen saat­ta­vas­ta vin­kis­tä an­ne­taan nyt tuhat euroa käteen, lupaa kuu­sa­mo­lai­nen yk­si­tyis­hen­ki­lö

21.02.2023 15:00 2
Tilaajille
Rikosepäily: pikku karhua ammuttiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuusamon Laajusvaarassa paljastunut tapaus syyteharkintaan

Ri­ko­se­päi­ly: pikku karhua am­mut­tiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuu­sa­mon Laa­jus­vaa­ras­sa pal­jas­tu­nut tapaus syy­te­har­kin­taan

13.02.2023 16:29 2
Tilaajille