Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Kuukausi
Mies ampui Enontekiöllä pilkkijää hirvenä

Mies ampui Enon­te­kiöl­lä pilk­ki­jää hirvenä

29.11.2022 21:16
Tilaajille
KKV varoittaa taas sähköyhtiö 365 Hankinnasta: Yhtiö vienyt perusteetta käräjille satoja ihmisiä – "Yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka"

KKV va­roit­taa taas säh­kö­yh­tiö 365 Han­kin­nas­ta: Yhtiö vienyt pe­rus­teet­ta kä­rä­jil­le satoja ihmisiä – "Yk­sit­täi­sel­le ku­lut­ta­jal­le vakava paikka"

28.11.2022 15:16
Seksuaaliväkivallan uhrista otetaan Kuusamon uudessa palvelussa heti koppi ja apua tarjotaan ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen: "Olemme täällä kellon ympäri"

Sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uhrista otetaan Kuu­sa­mon uudessa pal­ve­lus­sa heti koppi ja apua tar­jo­taan en­sim­mäi­ses­tä yh­tey­den­otos­ta alkaen: "Olemme täällä kellon ympäri"

25.11.2022 04:00
Tilaajille
Rakennusjätteiden luvaton käsittely ja poltto Taivalkoskella johti jättisakkoihin

Ra­ken­nus­jät­tei­den luvaton kä­sit­te­ly ja poltto Tai­val­kos­kel­la johti jät­ti­sak­koi­hin

23.11.2022 19:29 1
Tilaajille
Poliisi jatkaa Harvaturva-partiointia myös ensi vuonna – toiminnalla poliisi pyrkii alueille, missä poliisipartioita ei tavallisesti näy

Poliisi jatkaa Har­va­tur­va-par­tioin­tia myös ensi vuonna – toi­min­nal­la poliisi pyrkii alueil­le, missä po­lii­si­par­tioi­ta ei ta­val­li­ses­ti näy

23.11.2022 04:00
Susilauma kaatoi tuulivoimakaavan Utajärvellä – "Olimme kaikki ihan pöllähtäneitä hallinto-oikeuden ratkaisusta"

Su­si­lau­ma kaatoi tuu­li­voi­ma­kaa­van Uta­jär­vel­lä – "Olimme kaikki ihan pöl­läh­tä­nei­tä hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­sus­ta"

22.11.2022 18:00
Tilaajille
Poliisi huolissaan: alaikäisten ja ensikertalaisten huumerikokset ovat kasvussa, vahvisti tehovalvonta

Poliisi huo­lis­saan: ala­ikäis­ten ja en­si­ker­ta­lais­ten huu­me­ri­kok­set ovat kas­vus­sa, vah­vis­ti te­ho­val­von­ta

15.11.2022 15:46
Noin sata pohjoissuomalaista Vastaamon ex-asiakasta on hakenut apua Rikosuhripäivystyksestä, esitutkinnassa kuullaan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hirveään rumbaan"

Noin sata poh­jois­suo­ma­lais­ta Vas­taa­mon ex-asia­kas­ta on hakenut apua Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­ses­tä, esi­tut­kin­nas­sa kuul­laan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hir­veään rum­baan"

12.11.2022 12:00
Tilaajille
Kolme kuusamolaista epäiltynä vahingonteoista ja töhrimisestä, mukana myös epäily huumausainerikoksesta – poliisi edennyt pitkään vaivanneen ongelman tutkinnassa

Kolme kuu­sa­mo­lais­ta epäil­ty­nä va­hin­gon­teois­ta ja töh­ri­mi­ses­tä, mukana myös epäily huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta – poliisi edennyt pitkään vai­van­neen on­gel­man tut­kin­nas­sa

10.11.2022 10:40 6
Tilaajille
Syyte: Valepoliisi soitti naiselle Kuusamossa, urkki tiedot ja vei rahat – jopa kolmen euron summa hävisi tililtä

Syyte: Va­le­po­lii­si soitti nai­sel­le Kuu­sa­mos­sa, urkki tiedot ja vei rahat – jopa kolmen euron summa hävisi tililtä

09.11.2022 16:49
Tilaajille
Oululainen nainen tehtaili rakkauspetoksia Pohjois-Pohjanmaalla – huijasi petoksilla iäkkäiltä miehiltä 170 000 euroa

Ou­lu­lai­nen nainen teh­tai­li rak­kaus­pe­tok­sia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – huijasi pe­tok­sil­la iäk­käil­tä mie­hil­tä 170 000 euroa

08.11.2022 15:27
Pienten paikkakuntien asianajajatilanne heikkenemässä – "Kuusamon kokoiselle paikkakunnalle on lottovoitto, jos joku tänne joskus vielä perustaa uuden toimiston"

Pienten paik­ka­kun­tien asian­aja­ja­ti­lan­ne heik­ke­ne­mäs­sä – "Kuu­sa­mon ko­koi­sel­le paik­ka­kun­nal­le on lot­to­voit­to, jos joku tänne joskus vielä pe­rus­taa uuden toi­mis­ton"

06.11.2022 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Neljä ranskalaista ylitti luvatta itärajan Kuhmon kohdalla – Rajavartiosto epäilee valtionrajarikosta

Neljä rans­ka­lais­ta ylitti luvatta itä­ra­jan Kuhmon koh­dal­la – Ra­ja­var­tios­to epäilee val­tion­ra­ja­ri­kos­ta

31.10.2022 17:14
Voisiko kyläpoliisimalli olla tulevaisuutta? Poliisiylijohtaja kannustaa kuntia tarjoamaan tilojaan poliisin käyttöön

Voisiko ky­lä­po­lii­si­mal­li olla tu­le­vai­suut­ta? Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kan­nus­taa kuntia tar­joa­maan ti­lo­jaan po­lii­sin käyt­töön

30.10.2022 17:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kasvussa ja jengirikollisuus uhkaa Suomeakin: "Olemme pian samassa jamassa Ruotsin kanssa”
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Nuorten tekemät vä­ki­val­ta­ri­kok­set ovat kas­vus­sa ja jen­gi­ri­kol­li­suus uhkaa Suo­mea­kin: "Olemme pian samassa jamassa Ruotsin kanssa”

30.10.2022 04:01
Tilaajille
Hallinto-oikeus päätti kieltää Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhaluvan peruuttamisen toteuttamisen toistaiseksi – keskuksen eläinten kohtalolle annettiin lisäaikaa

Hal­lin­to-oi­keus päätti kieltää Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen eläin­tar­ha­lu­van pe­ruut­ta­mi­sen to­teut­ta­mi­sen tois­tai­sek­si – kes­kuk­sen eläin­ten koh­ta­lol­le an­net­tiin li­sä­ai­kaa

27.10.2022 15:02 5
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitusluvan, kolmen vuoden jupakka tuli viimein päätökseen – Kuusamo joutuu aloittamaan sivistystoimenjohtajan haun uudelleen

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tus­lu­van, kolmen vuoden jupakka tuli viimein pää­tök­seen – Kuusamo joutuu aloit­ta­maan si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan haun uu­del­leen

25.10.2022 15:32 6
Tilaajille
Kuusamon uuden poliisiaseman on tarkoitus avata ovensa helmikuussa – aikataulu ja budjetti ovat pitäneet, Senaatti-kiinteistöiltä kerrotaan

Kuu­sa­mon uuden po­lii­si­ase­man on tar­koi­tus avata ovensa hel­mi­kuus­sa – ai­ka­tau­lu ja bud­jet­ti ovat pi­tä­neet, Se­naat­ti-kiin­teis­töil­tä ker­ro­taan

19.10.2022 14:48
Tilaajille
"Kelpoisuusvaatimukset täyttyvät, ei viitteitä syrjinnästä" – Taivalkosken kunnanhallituksen lausunto hallinto-oikeuteen Pirkkoliisa Pohjolan valituksesta yksiselitteinen

"Kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­ty­vät, ei viit­tei­tä syr­jin­näs­tä" – Tai­val­kos­ken kun­nan­hal­li­tuk­sen lau­sun­to hal­lin­to-oi­keu­teen Pirk­ko­lii­sa Poh­jo­lan va­li­tuk­ses­ta yk­si­se­lit­tei­nen

17.10.2022 11:37 3
Tilaajille
IS: Kuusamon suurpetokeskus on valittanut hallinto-oikeuteen päätöksestä – vaatii eläintarhaluvan palauttamista

IS: Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus on va­lit­ta­nut hal­lin­to-oi­keu­teen pää­tök­ses­tä – vaatii eläin­tar­ha­lu­van pa­laut­ta­mis­ta

15.10.2022 16:05
Tilaajille