Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 4 tuntia
Autoilija pakeni poliisia Posiolla ja jäi kiinni yli 200 kilometrin takaa-ajon jälkeen

Au­toi­li­ja pakeni po­lii­sia Po­siol­la ja jäi kiinni yli 200 ki­lo­met­rin ta­kaa-ajon jälkeen

12:12
Tilaajille
Vanhemmat
Metsähallitus: Erärikollisuus on kasvussa – valvonta väheni viime vuonna säästöjen seurauksena

Met­sä­hal­li­tus: Erä­ri­kol­li­suus on kas­vus­sa – val­von­ta väheni viime vuonna sääs­tö­jen seu­rauk­se­na

29.02.2024 11:00
Tilaajille
Nissinvaaran koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelija tuomittiin vahingonkorvauksiin Mäntyharjun kunnalle

Nis­sin­vaa­ran koulun pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­ja tuo­mit­tiin va­hin­gon­kor­vauk­siin Män­ty­har­jun kun­nal­le

28.02.2024 16:15 2
Tilaajille
Taivalkosken kunnan vastine uutiseen Pentti Parviaista koskevista syyttämättäjättämispäätöksistä – "Kunnassa on koettu, että kirjeillä on yritetty painostaa"
Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken kunnan vastine uu­ti­seen Pentti Par­viais­ta kos­ke­vis­ta syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tök­sis­tä – "Kun­nas­sa on koettu, että kir­jeil­lä on yri­tet­ty pai­nos­taa"

31.01.2024 16:41
Tilaajille
Koillismaalta kotoisin olevalle verkkopetosten tekijälle määrättiin päiväsakkoja ja korvauksia – myynnissä olemattomia pelikonsoleita ja lasketteluvälineitä

Koil­lis­maal­ta ko­toi­sin ole­val­le verk­ko­pe­tos­ten te­ki­jäl­le mää­rät­tiin päi­vä­sak­ko­ja ja kor­vauk­sia – myyn­nis­sä ole­mat­to­mia pe­li­kon­so­lei­ta ja las­ket­te­lu­vä­li­nei­tä

31.01.2024 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta ja kunnanjohtaja Mirva Haataja yrittivät saada kalankasvattaja Pentti Parviaisen hänen viestiensä takia käräjille – syytteitä ei nostettu

Tai­val­kos­ken kunta ja kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja yrit­ti­vät saada ka­lan­kas­vat­ta­ja Pentti Par­viai­sen hänen vies­tien­sä takia kä­rä­jil­le – ­syyt­tei­tä ei nos­tet­tu

30.01.2024 14:07 5
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus hylkäsi ulosottovalituksen poik­keuk­sel­li­sen arvokkaasta Rukan huvilasta – huvila voitiin ulosmitata Uroksen Jyrki Hallikaisen velkoihin

Oulun kä­rä­jäoi­keus hylkäsi ulo­sot­to­va­li­tuk­sen poik­keuk­sel­li­sen ar­vok­kaas­ta Rukan hu­vi­las­ta – huvila voitiin ulos­mi­ta­ta Uroksen Jyrki Hal­li­kai­sen vel­koi­hin

15.01.2024 16:18
Tilaajille
Kuusamon Suurpetokeskukseen liittyvät rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­seen liit­ty­vät ri­ko­se­päi­lyt siir­tyi­vät syy­te­har­kin­taan

12.01.2024 12:45 3
Tilaajille
Ruostesuon uusi alikulkukin on töhritty – rikoskomisario Jari Heikkilä: "Töherrykset antavat tekijästä typerän kuvan"

Ruos­te­suon uusi ali­kul­ku­kin on töh­rit­ty – ri­kos­ko­mi­sa­rio Jari Heik­ki­lä: "Tö­her­ryk­set antavat te­ki­jäs­tä typerän kuvan"

07.01.2024 12:00 2
Tilaajille
Liikennevirhemaksu voidaan jatkossa lähettää postitse tai sähköisesti, poliisi tiedottaa

Lii­ken­ne­vir­he­mak­su voidaan jat­kos­sa lä­het­tää pos­tit­se tai säh­köi­ses­ti, poliisi tie­dot­taa

31.12.2023 04:00
Saksanpaimenkoira puri kahta ihmistä Kuusamossa, omistaja joutuu maksamaan yli 22 000 euroa

Sak­san­pai­men­koi­ra puri kahta ihmistä Kuu­sa­mos­sa, omis­ta­ja joutuu mak­sa­maan yli 22 000 euroa

20.12.2023 18:30 10
Tilaajille
Koillismaalainen tilallinen laiminlöi nautojen hoidon vuosiksi ja piti lyhytkarvaisia koiria pakkasessa ilman kunnollista suojaa – tonnin sakot

Koil­lis­maa­lai­nen ti­lal­li­nen lai­min­löi nau­to­jen hoidon vuo­sik­si ja piti ly­hyt­kar­vai­sia koiria pak­ka­ses­sa ilman kun­nol­lis­ta suojaa – tonnin sakot

17.12.2023 17:41 2
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja Pudasjärven Tolpanvaaran tuulivoimapuiston varkaista – varastokonteista vietiin kaapeleita

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Pu­das­jär­ven Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­ton var­kais­ta – va­ras­to­kon­teis­ta vietiin kaa­pe­lei­ta

12.12.2023 12:05
Tilaajille
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asia­no­sai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

28.11.2023 16:22 1
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

24.11.2023 11:39 21
Tilaajille
Noin 50 Pohteen työntekijää urkki työkaverinsa tietoja OYSissa – Uhrin epäilykset heräsivät, kun yllättävillä ihmisillä oli tietoja, joita heillä ei pitäisi olla

Noin 50 Pohteen työn­te­ki­jää urkki työ­ka­ve­rin­sa tietoja OYSissa – Uhrin epäi­lyk­set he­rä­si­vät, kun yl­lät­tä­vil­lä ih­mi­sil­lä oli tie­to­ja, joita heillä ei pitäisi olla

22.11.2023 17:30 3
Tilaajille
Rukalla halutaan loppu rajusti kasvaneelle ilkivallalle – näin nuoret itse rankaisisivat sotkijoita

Rukalla ha­lu­taan loppu rajusti kas­va­neel­le il­ki­val­lal­le – näin nuoret itse ran­kai­si­si­vat sot­ki­joi­ta

04.11.2023 12:00 4
Tilaajille
Koulukiusaaminen Tiktokissa yleistyi nyt myös Kuusamossa – somesta otetuista kuvista tekaistaan julkisia parivideoita: "Ilmiöstä tehty rikosilmoituksia"

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen Tik­to­kis­sa yleis­tyi nyt myös Kuu­sa­mos­sa – somesta ote­tuis­ta kuvista te­kais­taan jul­ki­sia pa­ri­vi­deoi­ta: "Il­miös­tä tehty ri­ko­sil­moi­tuk­sia"

31.10.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Vetoomus alaikäisten lasten ja nuorten vanhemmille – teillä pitää olla tietoa lasten koulunkäynnistä, kännykän sisällöstä ja päihteiden käytöstä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­too­mus alai­käis­ten lasten ja nuorten van­hem­mil­le – ­teil­lä pitää olla tietoa lasten kou­lun­käyn­nis­tä, kän­ny­kän si­säl­lös­tä ja päih­tei­den käy­tös­tä

23.10.2023 04:00
Tilaajille
"Kun on yhtä koskemattoman luonnon kanssa, voi paeta todellisuutta" – ukrainalainen Maria Leonova tuli taiteilijaresidenssiin Kuusamoon, ja tuloksia on esillä näyttelyssä tämän viikon

"Kun on yhtä kos­ke­mat­to­man luonnon kanssa, voi paeta to­del­li­suut­ta" – uk­rai­na­lai­nen Maria Leonova tuli tai­tei­li­ja­re­si­dens­siin Kuu­sa­moon, ja tu­lok­sia on esillä näyt­te­lys­sä tämän viikon

18.10.2023 11:00
Tilaajille