Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Ruka-Kuusamon Matkailu ry
Viimeisin 12 tuntia
Ruka on vuoden Bike Park – näin tapahtui pyöräilypuiston nousu haukutusta voittajaksi

Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tuomo ja Marja Ollila tekevät Sossonniemelle safaritalon ja siirtävät matkailuyritystä vähitellen lapsilleen – kun valokuitua ei ollut, yritys teki verkon itse

Tuomo ja Marja Ollila tekevät Sos­son­nie­mel­le sa­fa­ri­ta­lon ja siir­tä­vät mat­kai­lu­yri­tys­tä vä­hi­tel­len lap­sil­leen – kun va­lo­kui­tua ei ollut, yritys teki verkon itse

26.07.2023 11:00 2
Tilaajille
Marko Säkkinen ei aio jäädä lahjakiikkustuoliinsa  – Lomarenkaan palvelujohtaja on työnsä puolesta monilla näköalapaikoilla Kuusamossa

Marko Säk­ki­nen ei aio jäädä lah­ja­kiik­kus­tuo­liin­sa  – ­Lo­ma­ren­kaan pal­ve­lu­joh­ta­ja on työnsä puo­les­ta monilla nä­kö­ala­pai­koil­la Kuu­sa­mos­sa

05.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Käärijä haki Rukalta vauhtia Liverpoolissa järjestettäviin Eurovision laulukilpailuihin: ”Lähden voittamaan” – Katso tästä kuvat kaksipäiväisestä Harmaa rinne -tapahtumasta

Käärijä haki Rukalta vauhtia Li­ver­poo­lis­sa jär­jes­tet­tä­viin Eu­ro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lui­hin: ”Lähden voit­ta­maan” – Katso tästä kuvat kak­si­päi­väi­ses­tä Harmaa rinne -ta­pah­tu­mas­ta

26.03.2023 04:00
Tilaajille
"Ensimmäisen laskun aikana saattaa kaatua viisikin kertaa" – Koillismaan talvimatkailu vetää tähän aikaan hyvin kotimaasta ja ulkomailta, mutta mikä auttaisi huhtikuuhun?

"En­sim­mäi­sen laskun aikana saattaa kaatua vii­si­kin kertaa" – Koil­lis­maan tal­vi­mat­kai­lu vetää tähän aikaan hyvin ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta, mutta mikä aut­tai­si huh­ti­kuu­hun?

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Koirapuisto vihdoinkin Rukalle – tassuttelemaan pitäisi päästä heinäkuussa

Koi­ra­puis­to vih­doin­kin Rukalle – tas­sut­te­le­maan pitäisi päästä hei­nä­kuus­sa

18.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Lomakylä Livohka luopui yhdestä perinteisestä palvelustaan, tilaa kaivinkoneen purkutöihin ja keskittyy mökkeihin – kaamosaikaan on niin hiljaista, että työntekijät voivat pitää kesälomansa

Lo­ma­ky­lä Livohka luopui yhdestä pe­rin­tei­ses­tä pal­ve­lus­taan, tilaa kai­vin­ko­neen pur­ku­töi­hin ja kes­kit­tyy mök­kei­hin – kaa­mos­ai­kaan on niin hil­jais­ta, että työn­te­ki­jät voivat pitää ke­sä­lo­man­sa

02.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Nyt Rukan laskukausi avataan isosti – Arctic Weekend siirtyi Rovaniemeltä Rukalle, ja järjestäjät eivät voisi olla innostuneempia: "Outdoor-puolella siellä on vain taivas rajana"

Nyt Rukan las­ku­kau­si avataan isosti – Arctic Weekend siirtyi Ro­va­nie­mel­tä Ru­kal­le, ja jär­jes­tä­jät eivät voisi olla in­nos­tu­neem­pia: "Out­door-puo­lel­la siellä on vain taivas rajana"

15.09.2022 04:00
Tilaajille
Yli 20 000 matkailijaa odotuksissa hiihtolomien aikana Kuusamoon – Mats Lindfors toiveikkaana: "Hyvällä lykyllä saattaa tulla ihan ennätyksellinen hiihtolomakausi"

Yli 20 000 mat­kai­li­jaa odo­tuk­sis­sa hiih­to­lo­mien aikana Kuu­sa­moon – Mats Lind­fors toi­veik­kaa­na: "Hy­väl­lä lykyllä saattaa tulla ihan en­nä­tyk­sel­li­nen hiih­to­lo­ma­kau­si"

11.02.2022 04:01 2
Tilaajille
Kuusamoon tulossa yli 120 charteria – Lindfors: "Kuusamossa ei ole varsinaisesti ollut matkailuun liittyviä isoja tartuntaketjuja"'

Kuu­sa­moon tulossa yli 120 char­te­ria – Lind­fors: "Kuu­sa­mos­sa ei ole var­si­nai­ses­ti ollut mat­kai­luun liit­ty­viä isoja tar­tun­ta­ket­ju­ja"'

19.11.2021 11:26 1
Tilaajille
Katso tallenne Rukan ensilumen ladun avauksesta, nyt äänen kera: "Minusta meillä on nyt hiihtäjille tarjolla paljon parempi tuote kuin aikaisemmin"

Katso tal­len­ne Rukan en­si­lu­men ladun avauk­ses­ta, nyt äänen kera: "Mi­nus­ta meillä on nyt hiih­tä­jil­le tar­jol­la paljon parempi tuote kuin ai­kai­sem­min"

15.10.2021 12:33
Tilaajille
Tartuntatautilääkäreiltä tiukkaa ohjeistusta Ruka-Kuusamon yrittäjille koronan leviämisen ehkäisemiseksi – Katso tästä toimintaohjeet

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­reil­tä tiukkaa oh­jeis­tus­ta Ru­ka-Kuu­sa­mon yrit­tä­jil­le koronan le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – Katso tästä toi­min­ta­oh­jeet

26.02.2021 10:32
"Uskalsimme nyt kuitenkin tulla lomalle"– Rukalla matkailijoita kuin normaalistikin kasiviikolla, mutta koronasuositukset vaikuttavat

"Us­kal­sim­me nyt kui­ten­kin tulla lo­mal­le"– Rukalla mat­kai­li­joi­ta kuin nor­maa­lis­ti­kin ka­si­vii­kol­la, mutta ko­ro­na­suo­si­tuk­set vai­kut­ta­vat

23.02.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon matkailumaisemien vaalimiseen voi osallistua vapaaehtoisilla maksuilla

Kuu­sa­mon mat­kai­lu­mai­se­mien vaa­li­mi­seen voi osal­lis­tua va­paa­eh­toi­sil­la mak­suil­la

15.09.2020 10:33 1
Tilaajille
Ruka-Kuusamossa kesän kotimaiset yöpymiset kasvoivat lähes joulusesongin lukuihin – Koskenlaskijoiden määrä kolminkertaistui viime kesään verrattuna

Ru­ka-Kuu­sa­mos­sa kesän ko­ti­mai­set yö­py­mi­set kas­voi­vat lähes jou­lu­se­son­gin lu­kui­hin – Kos­ken­las­ki­joi­den määrä kol­min­ker­tais­tui viime kesään ver­rat­tu­na

27.08.2020 11:04
Tilaajille
Villifestivaali tulee taas – avajaiskonsertin tähtenä Jukka Nousiainen Pikku-Pyhävaaran huipulla

Vil­li­fes­ti­vaa­li tulee taas – ava­jais­kon­ser­tin tähtenä Jukka Nou­siai­nen Pik­ku-Py­hä­vaa­ran hui­pul­la

23.06.2020 09:43
Tilaajille
Tiedätkö Vittulammen ja Naimasaaren tarinat? – Tästä syystä Kuusamossa on ylivoimaisesti eniten rivoja paikannimiä

Tie­dät­kö Vit­tu­lam­men ja Nai­ma­saa­ren ta­ri­nat? – Tästä syystä Kuu­sa­mos­sa on yli­voi­mai­ses­ti eniten rivoja pai­kan­ni­miä

06.06.2020 15:00
Tilaajille