Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Ruka-Kuusamon Matkailu ry
Kuusamoon tulossa yli 120 charteria – Lindfors: "Kuusamossa ei ole varsinaisesti ollut matkailuun liittyviä isoja tartuntaketjuja"'

Kuu­sa­moon tulossa yli 120 char­te­ria – Lind­fors: "Kuu­sa­mos­sa ei ole var­si­nai­ses­ti ollut mat­kai­luun liit­ty­viä isoja tar­tun­ta­ket­ju­ja"'

19.11.2021 11:26 1
Tilaajille
Katso tallenne Rukan ensilumen ladun avauksesta, nyt äänen kera: "Minusta meillä on nyt hiihtäjille tarjolla paljon parempi tuote kuin aikaisemmin"

Katso tal­len­ne Rukan en­si­lu­men ladun avauk­ses­ta, nyt äänen kera: "Mi­nus­ta meillä on nyt hiih­tä­jil­le tar­jol­la paljon parempi tuote kuin ai­kai­sem­min"

15.10.2021 12:33
Tilaajille
Tartuntatautilääkäreiltä tiukkaa ohjeistusta Ruka-Kuusamon yrittäjille koronan leviämisen ehkäisemiseksi – Katso tästä toimintaohjeet

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­reil­tä tiukkaa oh­jeis­tus­ta Ru­ka-Kuu­sa­mon yrit­tä­jil­le koronan le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – Katso tästä toi­min­ta­oh­jeet

26.02.2021 10:32
"Uskalsimme nyt kuitenkin tulla lomalle"– Rukalla matkailijoita kuin normaalistikin kasiviikolla, mutta koronasuositukset vaikuttavat

"Us­kal­sim­me nyt kui­ten­kin tulla lo­mal­le"– Rukalla mat­kai­li­joi­ta kuin nor­maa­lis­ti­kin ka­si­vii­kol­la, mutta ko­ro­na­suo­si­tuk­set vai­kut­ta­vat

23.02.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon matkailumaisemien vaalimiseen voi osallistua vapaaehtoisilla maksuilla

Kuu­sa­mon mat­kai­lu­mai­se­mien vaa­li­mi­seen voi osal­lis­tua va­paa­eh­toi­sil­la mak­suil­la

15.09.2020 10:33 1
Tilaajille
Ruka-Kuusamossa kesän kotimaiset yöpymiset kasvoivat lähes joulusesongin lukuihin – Koskenlaskijoiden määrä kolminkertaistui viime kesään verrattuna

Ru­ka-Kuu­sa­mos­sa kesän ko­ti­mai­set yö­py­mi­set kas­voi­vat lähes jou­lu­se­son­gin lu­kui­hin – Kos­ken­las­ki­joi­den määrä kol­min­ker­tais­tui viime kesään ver­rat­tu­na

27.08.2020 11:04
Tilaajille
Villifestivaali tulee taas – avajaiskonsertin tähtenä Jukka Nousiainen Pikku-Pyhävaaran huipulla

Vil­li­fes­ti­vaa­li tulee taas – ava­jais­kon­ser­tin tähtenä Jukka Nou­siai­nen Pik­ku-Py­hä­vaa­ran hui­pul­la

23.06.2020 09:43
Tilaajille
Tiedätkö Vittulammen ja Naimasaaren tarinat? – Tästä syystä Kuusamossa on ylivoimaisesti eniten rivoja paikannimiä

Tie­dät­kö Vit­tu­lam­men ja Nai­ma­saa­ren ta­ri­nat? – Tästä syystä Kuu­sa­mos­sa on yli­voi­mai­ses­ti eniten rivoja pai­kan­ni­miä

06.06.2020 15:00
Tilaajille