Ruka Nordic
Ruka Nordicin maailmancupin valmistelut on aloitettu normaalisti – tavoitteena järjestää tapahtuma katsojien kanssa

Ruka Nor­di­cin maail­man­cu­pin val­mis­te­lut on aloi­tet­tu nor­maa­lis­ti – ta­voit­tee­na jär­jes­tää ta­pah­tu­ma kat­so­jien kanssa

25.06.2020 11:06
Tilaajille
Missä menet, KEV? - Kuusamon Erä-Veikoissa laaditaan uuta strategiaa, urheiluseura halutaan tuoda 2020-luvulle

Missä menet, KEV? - Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa laa­di­taan uuta stra­te­giaa, ur­hei­lu­seu­ra ha­lu­taan tuoda 2020-lu­vul­le

28.05.2020 14:01
Tilaajille
Hiihtoliiton Hämäläinen Ylellä: Jos Rukan maailmancup pitäisi perua, tulisi liitolle noin puolen miljoonan tappiot

Hiih­to­lii­ton Hä­mä­läi­nen Ylellä: Jos Rukan maail­man­cup pitäisi perua, tulisi lii­tol­le noin puolen mil­joo­nan tappiot

27.04.2020 11:04
Tilaajille
Fin5-viikon kohtalo vielä auki – Kuusamon ja Posion suunnistuskesän suurtapahtuma voi siirtyä vuodella eteenpäin

Fin5-vii­kon kohtalo vielä auki – Kuu­sa­mon ja Posion suun­nis­tus­ke­sän suur­ta­pah­tu­ma voi siirtyä vuo­del­la eteen­päin

14.04.2020 17:17
Tilaajille
KEV keskeyttänyt toimintoja toistaiseksi – FIN5:n osalta tilannetta tarkkaillaan, Ruka Nordiciin tuskin vaikutuksia

KEV kes­keyt­tä­nyt toi­min­to­ja tois­tai­sek­si – FIN5:n osalta ti­lan­net­ta tark­kail­laan, Ruka Nor­di­ciin tuskin vai­ku­tuk­sia

16.03.2020 15:59
Ruka Nordicissa yleisöä miltei viime vuoden malliin – lauantain mäkikisan onnistuminen iso juttu järjestäjille

Ruka Nor­di­cis­sa yleisöä miltei viime vuoden malliin – lauan­tain mä­ki­ki­san on­nis­tu­mi­nen iso juttu jär­jes­tä­jil­le

26.11.2018 14:00
Hiihtoliiton Kulmala kiittelee kuusamolaisia hienoista kisoista: ”Alkuviikon urakointi kannatti, sillä lopputuloksena oli huippu viikonloppu”

Hiih­to­lii­ton Kulmala kiit­te­lee kuu­sa­mo­lai­sia hie­nois­ta ki­sois­ta: ”Al­ku­vii­kon ura­koin­ti kan­nat­ti, sillä lop­pu­tu­lok­se­na oli huippu vii­kon­lop­pu”

26.11.2018 09:56
"Heitetään täältä alakautta, anna kun näytän" – Kumisammakot lensivät Rukalla, kun lapsetkin pääsivät mukaan urheilukisojen tunnelmaan

"Hei­te­tään täältä ala­kaut­ta, anna kun näytän" – Ku­mi­sam­ma­kot len­si­vät Ru­kal­la, kun lap­set­kin pää­si­vät mukaan ur­hei­lu­ki­so­jen tun­nel­maan

26.11.2018 05:00
Katso tästä Ruka Nordic kuvina

Katso tästä Ruka Nordic kuvina

26.11.2018 05:00
Saapunki pettyi Rukan ladulla – "En osaa sanoa, mistä johtui"

Saa­pun­ki pettyi Rukan ladulla – "En osaa sanoa, mistä johtui"

25.11.2018 18:47
Sunnuntaitunnelmia Ruka Nordicista – katso kuvat

Sun­nun­tai­tun­nel­mia Ruka Nor­di­cis­ta – katso kuvat

25.11.2018 18:23
Rukan mäkikisa viivästyy yli tunnilla – yhden kierroksen kilpailun on tarkoitus alkaa kello 18.50

Rukan mä­ki­ki­sa vii­väs­tyy yli tun­nil­la – yhden kier­rok­sen kil­pai­lun on tar­koi­tus alkaa kello 18.50

24.11.2018 18:00
Tuuli koettelee edelleen mäkihyppyä – karsinta peruttiin kokonaan

Tuuli koet­te­lee edel­leen mä­ki­hyp­pyä – kar­sin­ta pe­rut­tiin ko­ko­naan

24.11.2018 16:31
Rukan mäkikarsinta siirtyi iltapäivään – Aalto säväytti aamun harjoituksissa

Rukan mä­ki­kar­sin­ta siirtyi il­ta­päi­vään – Aalto sä­väyt­ti aamun har­joi­tuk­sis­sa

24.11.2018 14:13
Perjantain tuuli oli pahin mahdollinen mäkihypylle – perjantain peruutukset muuttavat Ruka Nordicin lauantain aikataulua

Per­jan­tain tuuli oli pahin mah­dol­li­nen mä­ki­hy­pyl­le – per­jan­tain pe­ruu­tuk­set muut­ta­vat Ruka Nor­di­cin lauan­tain ai­ka­tau­lua

23.11.2018 21:05
Tänään ei Rukalla hypätä – mäkihypyn karsinta siirtyi lauantaiaamuun

Tänään ei Rukalla hypätä – mä­ki­hy­pyn kar­sin­ta siirtyi lauan­tai­aa­muun

23.11.2018 17:27
Tuuli kiusaa Ruka Nordicia – yhdistetyn hypyt peruttu tältä päivää

Tuuli kiusaa Ruka Nor­di­cia – yh­dis­te­tyn hypyt peruttu tältä päivää

23.11.2018 16:02
Mainokset paikalleen ja illaksi tuulta luoteesta

Mai­nok­set pai­kal­leen ja illaksi tuulta luo­tees­ta

23.11.2018 05:00
Susannan kausi käyntiin kotiladulta – kuusamolaislähtöinen maastohiihtäjä uskoo olevansa tällä kaudella parempi kuin koskaan ennen

Su­san­nan kausi käyn­tiin ko­ti­la­dul­ta – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen maas­to­hiih­tä­jä uskoo ole­van­sa tällä kau­del­la parempi kuin koskaan ennen

23.11.2018 05:00
Ruka Nordicin valmistelut loppusuoralla – kisat viedään läpi alkuperäisen suunnitelman mukaan

Ruka Nor­di­cin val­mis­te­lut lop­pu­suo­ral­la – kisat viedään läpi al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan

20.11.2018 16:22