Ruka
Kuukausi
Tiesitkö, että saunojen tumma trendi vie juurille: "Se on sukellus saunan ytimeen ja kansakunnan muistiin" – Onko sinulla Koillismaan upein sauna?

Tie­sit­kö, että sau­no­jen tumma trendi vie juu­ril­le: "Se on su­kel­lus saunan ytimeen ja kan­sa­kun­nan muis­tiin" – Onko sinulla Koil­lis­maan upein sauna?

30.05.2020 12:00
Tilaajille
Pian alkavat värikylvyt, kulttuurikävely ja taidematkat! – Uusi taide- ja kulttuuriyritys aloittaa toimintansa Rukalla

Pian alkavat vä­ri­kyl­vyt, kult­tuu­ri­kä­ve­ly ja tai­de­mat­kat! – Uusi taide- ja kult­tuu­ri­yri­tys aloit­taa toi­min­tan­sa Rukalla

25.05.2020 19:34
Tilaajille
Kelosyötteen mökkiyrittäjä on toiveikas hiljaisten kuukausien jälkeen: Mökkilomat alkavat taas kiinnostaa suomalaisia – “Epätoivo ehti hyökätä"

Ke­lo­syöt­teen mök­ki­yrit­tä­jä on toi­vei­kas hil­jais­ten kuu­kau­sien jäl­keen: Mök­ki­lo­mat alkavat taas kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia – “E­pä­toi­vo ehti hyö­kä­tä"

22.05.2020 09:40
Tilaajille
Tulossa jopa kaikkien aikojen mökkeilykesä? Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Säkkinen uskoo näin tapahtuvan, jos koronarajoituksia ei tiukenneta: "Kiinnostus vuokramökkejä kohtaan on tällä hetkellä aika kova"

Tulossa jopa kaik­kien aikojen mök­kei­ly­ke­sä? Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Säk­ki­nen uskoo näin ta­pah­tu­van, jos ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ei tiu­ken­ne­ta: "Kiin­nos­tus vuok­ra­mök­ke­jä kohtaan on tällä het­kel­lä aika kova"

15.05.2020 12:00
Tilaajille
Ruka nousi hiihtokeskusten ykköseksi Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toimitusjohtaja Ville Aho: "Vahvan alkukauden vuoksi olisimme nousseet ykköspaikalle koronaviruksesta huolimatta"

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Aho: "Vahvan al­ku­kau­den vuoksi oli­sim­me nous­seet yk­kös­pai­kal­le ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta"

14.05.2020 11:29
Ruka Bike Parkin rakentaminen alkoi Bistron vieressä.

Ruka Bike Parkin ra­ken­ta­mi­nen alkoi Bistron vie­res­sä.

14.05.2020 08:22
Tilaajille
Katso video – Ruka Bike Parkin rakentaminen lähti käyntiin Pump Trackilla: "Kaikki poljettava tai rullattava käy, oli se sitten pyörä, skuutti, skeitti tai rullaluistimet"

Katso video – Ruka Bike Parkin ra­ken­ta­mi­nen lähti käyn­tiin Pump Trac­kil­la: "Kaikki pol­jet­ta­va tai rul­lat­ta­va käy, oli se sitten pyörä, skuut­ti, skeitti tai rul­la­luis­ti­met"

14.05.2020 04:00
Tilaajille
Jokke Kämäräinen ei suostu kaatumaan luovuttajana ja epäonnistujana: "Aurinko nousee ja laskee edelleen joka päivä"

Jokke Kä­mä­räi­nen ei suostu kaa­tu­maan luo­vut­ta­ja­na ja epäon­nis­tu­ja­na: "Au­rin­ko nousee ja laskee edel­leen joka päivä"

11.05.2020 17:00
Tilaajille
Kari rakentaa pakohuonepeliä Rukalle ja odottaa innokkaana syksyn avajaisia – matkailuyhdistyksen visioissa Kuusamon matkailu lähtisi elpymään koronasta loppukesästä

Kari ra­ken­taa pa­ko­huo­ne­pe­liä Rukalle ja odottaa in­nok­kaa­na syksyn ava­jai­sia – mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen vi­siois­sa Kuu­sa­mon mat­kai­lu lähtisi el­py­mään ko­ro­nas­ta lop­pu­ke­säs­tä

11.05.2020 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ikuisuushanke Stadium Rukalle aikalisä? – Kaupunginjohtaja Jouko Manninen myöntää, että rakentajan kanssa on keskusteltu: ”Näissä oloissa voi olla vaikea edistää hanketta”

Ikui­suus­han­ke Stadium Rukalle ai­ka­li­sä? – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jouko Man­ni­nen myön­tää, että ra­ken­ta­jan kanssa on kes­kus­tel­tu: ”Näissä oloissa voi olla vaikea edistää han­ket­ta”

28.04.2020 18:05
Tilaajille
Rukan biotalousfoorumin suunnitelmat uusiksi – siirtyy tänä vuonna verkkoon: "On todennäköistä, että ihmisten mielissä tulee koronapandemian jälkeen olemaan varautuneisuutta matkustusta kohtaan"

Rukan bio­ta­lous­foo­ru­min suun­ni­tel­mat uusiksi – siirtyy tänä vuonna verk­koon: "On to­den­nä­köis­tä, että ih­mis­ten mie­lis­sä tulee ko­ro­na­pan­de­mian jälkeen olemaan va­rau­tu­nei­suut­ta mat­kus­tus­ta koh­taan"

28.04.2020 09:00
Tilaajille
Ruka ajoi toimintansa alas jo kuukausi sitten, mutta sinnikkäimmät ammattilaskijat puristavat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koetetaan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

Ruka ajoi toi­min­tan­sa alas jo kuu­kau­si sitten, mutta sin­nik­käim­mät am­mat­ti­las­ki­jat pu­ris­ta­vat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koe­te­taan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

24.04.2020 04:00
Tilaajille
Jäteveden ja puhtaan veden kulutus romahtivat Rukalla koronan vuoksi – pahimman sattuessa puhdistamon biokasvusto pelastettaisiin ajamalla sille lehmänlantaa

Jä­te­ve­den ja puhtaan veden kulutus ro­mah­ti­vat Rukalla koronan vuoksi – pa­him­man sat­tues­sa puh­dis­ta­mon bio­kas­vus­to pe­las­tet­tai­siin aja­mal­la sille leh­män­lan­taa

23.04.2020 04:00
Tilaajille
Mies menehtyi työtapaturmassa Kuusamossa

Mies me­neh­tyi työ­ta­pa­tur­mas­sa Kuu­sa­mos­sa

18.04.2020 12:19
Tilaajille
Rukan pääsiäinen yhtä hiljainen viimeksi 1950-luvulla: "Näkee, että suurin osa ihmisistä noudattaa valtioneuvoston kehotuksia"

Rukan pää­siäi­nen yhtä hil­jai­nen vii­mek­si 1950-lu­vul­la: "Näkee, että suurin osa ih­mi­sis­tä nou­dat­taa val­tio­neu­vos­ton ke­ho­tuk­sia"

13.04.2020 14:23
Tilaajille
Rukan Solstice peruttu - lippurahat saa takaisin tai ne voi lahjoittaa ensi vuoden tapahtuman järjestämiseen

Rukan Sols­ti­ce peruttu - lip­pu­ra­hat saa ta­kai­sin tai ne voi lah­joit­taa ensi vuoden ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

08.04.2020 09:57
Henrik Kosonen kertoo saaneensa koronaviruksen Rukalta

Henrik Kosonen kertoo saa­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen Rukalta

03.04.2020 11:11
Rukalla katse jo ensi kaudessa - lomautuksista huolimatta ymmärrystä tilanteelle riittää paikallisjohtajan mukaan: "Työntekijöiden keskuudessa on noussut Ruka-henki"

Rukalla katse jo ensi kau­des­sa - lo­mau­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta ym­mär­rys­tä ti­lan­teel­le riittää pai­kal­lis­joh­ta­jan mukaan: "Työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa on noussut Ru­ka-hen­ki"

30.03.2020 04:00
Tilaajille
Helmikuun matkailijamäärä Kuusamossa rikkoi kaikki ennätykset  - Lappi ja muu Suomi jäivät kasvussa kauas taakse

Hel­mi­kuun mat­kai­li­ja­mää­rä Kuu­sa­mos­sa rikkoi kaikki en­nä­tyk­set - Lappi ja muu Suomi jäivät kas­vus­sa kauas taakse

27.03.2020 07:55
Ruka ja Pyhä sulkeutuvat viikon päästä lauantaina – Ville Aho: "Meidän kaikkien on kannettava vastuumme koronaviruksen leviämisen estämiseksi"

Ruka ja Pyhä sul­keu­tu­vat viikon päästä lauan­tai­na – Ville Aho: "Meidän kaik­kien on kan­net­ta­va vas­tuum­me ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si"

20.03.2020 14:33