Ruoka
Joko yrttirivistössäsi kasvaa lakritsiyrtti? Karkilta maistuva lakritsiyrtti, hajuton valkosipuliyrtti ja muut erikoisyrtit pyrkivät perusbasilikan rinnalle

Joko yrt­ti­ri­vis­tös­sä­si kasvaa lak­rit­siyrt­ti? Kar­kil­ta mais­tu­va lak­rit­siyrt­ti, hajuton val­ko­si­pu­li­yrt­ti ja muut eri­kois­yr­tit pyr­ki­vät pe­rus­ba­si­li­kan rin­nal­le

23.05.2020 15:00
Tilaajille
Kasvisruoka on nyt in - se sopii niin arkeen kuin juhlaan

Kas­vis­ruo­ka on nyt in - se sopii niin arkeen kuin juhlaan

14.05.2020 17:00
Tilaajille
Täkäläinen ruoka maistuu muuallakin - Kuusamon Juusto tähtää etelän markkinoille

Tä­kä­läi­nen ruoka maistuu muual­la­kin - Kuu­sa­mon Juusto tähtää etelän mark­ki­noil­le

06.05.2020 04:00
Kuusamon Kala tuo kesäuutuuksia markkinoille – tuotekehittelyn takaa löytyy lakimies, keittiömestari, kalastaja ja yrittäjiä: "Meitä yhdistää se, että mielestämme meillä on järvet täynnä kultaa"

Kuu­sa­mon Kala tuo ke­sä­uu­tuuk­sia mark­ki­noil­le – tuo­te­ke­hit­te­lyn takaa löytyy la­ki­mies, keit­tiö­mes­ta­ri, ka­las­ta­ja ja yrit­tä­jiä: "Meitä yh­dis­tää se, että mie­les­täm­me meillä on järvet täynnä kultaa"

04.05.2020 19:00
Tilaajille
"Minullekin tuli yllätyksenä, että miten moni etelässä ei ole kuullutkaan Kuusamon Juustosta" – Hyvän tekeminen ja brändityö nyt Kuusamon Juustolla keskiössä

"Mi­nul­le­kin tuli yl­lä­tyk­se­nä, että miten moni ete­läs­sä ei ole kuul­lut­kaan Kuu­sa­mon Juus­tos­ta" – Hyvän te­ke­mi­nen ja brän­di­työ nyt Kuu­sa­mon Juus­tol­la kes­kiös­sä

03.05.2020 08:00
Tilaajille
Suomalainen syö lähes sata karjalanpiirakkaa vuosittain - näin teet herkulliset piirakat kotona

Suo­ma­lai­nen syö lähes sata kar­ja­lan­pii­rak­kaa vuo­sit­tain - näin teet her­kul­li­set pii­ra­kat kotona

01.05.2020 12:00
Tilaajille
Nyt on aikaa kokata – Miten olisi hitaasti valmistuva, lohturuokien aateli lasange?

Nyt on aikaa kokata – Miten olisi hi­taas­ti val­mis­tu­va, loh­tu­ruo­kien aateli la­san­ge?

01.05.2020 08:00
Tilaajille
Kuusamon Kalajalosteesta tuli Kuusamon Kala - kehittelyssä uudet vähittäiskauppatuotteet

Kuu­sa­mon Ka­la­ja­los­tees­ta tuli Kuu­sa­mon Kala - ke­hit­te­lys­sä uudet vä­hit­täis­kaup­pa­tuot­teet

30.04.2020 14:16
Tilaajille
Kuusamon kiinalainen ravintola Dynasty avasi tänään take away'n – yrittäjä vietti puolitoista kuukautta perheensä kanssa Kiinan-kodissaan

Kuu­sa­mon kii­na­lai­nen ra­vin­to­la Dynasty avasi tänään take away'n – yrit­tä­jä vietti puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta per­heen­sä kanssa Kii­nan-ko­dis­saan

18.04.2020 14:38
Tilaajille
Ruokablogistaan tunnettu lääkäri tuli Kuusamoon lyhyeksi ajaksi töihin, ihastui ja aikoo palaa syksyllä uudestaan: ”Moni kaveri on ollut Kuusamossa töissä ja he kehuivat paikkakuntaa”

Ruo­ka­blo­gis­taan tun­net­tu lääkäri tuli Kuu­sa­moon ly­hyek­si ajaksi töihin, ihastui ja aikoo palaa syk­syl­lä uu­des­taan: ”Moni kaveri on ollut Kuu­sa­mos­sa töissä ja he ke­hui­vat paik­ka­kun­taa”

11.04.2020 09:00
Tilaajille
"Perinteinen nakit ja muusi" – Kuusamossa käryä asuntoon ja rappukäytävään

"Pe­rin­tei­nen nakit ja muusi" – Kuu­sa­mos­sa käryä asun­toon ja rap­pu­käy­tä­vään

16.03.2020 08:42
Tilaajille
Koillismaan kuntien ruokahuolto laskee tarkasti paljonko ruokaa kuluu – ylijäämää jää vain muutamia kiloja.

Koil­lis­maan kuntien ruo­ka­huol­to laskee tar­kas­ti pal­jon­ko ruokaa kuluu – yli­jää­mää jää vain muu­ta­mia kiloja.

24.02.2020 07:00
Tilaajille
Kaupungin ateriapalveluille lisää lähiruokaa - lähialueiden tuottajien asema paranee

Kau­pun­gin ate­ria­pal­ve­luil­le lisää lä­hi­ruo­kaa - lä­hi­aluei­den tuot­ta­jien asema paranee

21.02.2020 10:40
Posiolainen ravintola Tapio ehdolla Vuoden muotoiluintensiivinen yritys -kilpailussa - valinta julkistetaan Rovaniemen Arctic Design -viikon yhteydessä

Po­sio­lai­nen ra­vin­to­la Tapio ehdolla Vuoden muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­nen yritys -kil­pai­lus­sa - valinta jul­kis­te­taan Ro­va­nie­men Arctic Design -viikon yh­tey­des­sä

20.02.2020 11:33
Tilaajille
HS: Kuusamolaiset kalasäilykkeet toimittajien raadissa, jossa etsittin vaihtoehtoa tonnikalalla – "Raikasta, kunnon kimpaleita, sopisi tapaspöytään"

HS: Kuu­sa­mo­lai­set ka­la­säi­lyk­keet toi­mit­ta­jien raa­dis­sa, jossa et­sit­tin vaih­to­eh­toa ton­ni­ka­lal­la – "Rai­kas­ta, kunnon kim­pa­lei­ta, sopisi ta­pas­pöy­tään"

12.02.2020 11:00
Tilaajille
Päivittäisten ostosten tekemiselle on tulossa helpotusta  - ruuan voi tilata jo valmiiksi kasseihin kerättynä, mutta se pitää yhä noutaa itse

Päi­vit­täis­ten os­tos­ten te­ke­mi­sel­le on tulossa hel­po­tus­ta - ruuan voi tilata jo val­miik­si kas­sei­hin ke­rät­ty­nä, mutta se pitää yhä noutaa itse

27.01.2020 05:05
Tilaajille
Lounas on Kuusamossa kilpailtu laji – Yksi lopettaa, toinen luopuu lounaasta ja Talonpöytä laajentaa: "Kasvulle ei ole täälläkään rajoja"

Lounas on Kuu­sa­mos­sa kil­pail­tu laji – Yksi lo­pet­taa, toinen luopuu lou­naas­ta ja Ta­lon­pöy­tä laa­jen­taa: "Kas­vul­le ei ole tääl­lä­kään rajoja"

04.01.2019 05:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Leppä ha­luai­si len­nät­tää Suomen ta­kai­sin 1970-lu­vul­le – Toi­mit­ta­ja muis­te­lee kou­lu­ruo­kat­rau­maan­sa: "Kau­hoi­sin­ko niitä nyt lau­ta­sel­le­ni, jos kou­lus­sa ei olisi pa­ko­tet­tu?

11.12.2018 05:00
Lapin omavaraisuusaste elintarvikkeiden tuottamisessa on vain 10  prosenttia - Tavoite: 1300 uutta työpaikkaa ja sata miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa

Lapin oma­va­rai­suus­as­te elin­tar­vik­kei­den tuot­ta­mi­ses­sa on vain 10  p­ro­sent­tia - Ta­voi­te: 1300 uutta työ­paik­kaa ja sata mil­joo­naa euroa lisää lii­ke­vaih­toa

08.10.2018 10:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ruoka on liian ar­vo­kas­ta pois hei­tet­tä­väk­si – kiitos heille, jotka jakavat van­hak­si menevää ruokaa tar­vit­si­joil­le

27.04.2018 05:00