Ruoka
Kuukausi
Huono äiti -yrittäjä Sari Helin löysi Kuusamosta rauhoittumispaikan koronatukikohun keskellä – Kuusamo tulevan ruokakirjan kuvissa: ”Kirjassa yhdistyy rakkaus ruokaan ja luontoon”

Huono äiti -y­rit­tä­jä Sari Helin löysi Kuu­sa­mos­ta rau­hoit­tu­mis­pai­kan ko­ro­na­tu­ki­ko­hun kes­kel­lä – Kuusamo tulevan ruo­ka­kir­jan ku­vis­sa: ”Kir­jas­sa yh­dis­tyy rakkaus ruokaan ja luon­toon”

25.02.2021 19:00
Tilaajille
Haapasalon hatsapuri kurvasi Rukalle – Yhden miehen kesätyöstä yli 40 henkilöä työllistäväksi toiminnaksi: ”Jos joku olisi sanonut minulle vuosi sitten, että minusta tulee leipuri, olisin pitänyt häntä hulluna"

Haa­pa­sa­lon hat­sa­pu­ri kurvasi Rukalle – Yhden miehen ke­sä­työs­tä yli 40 hen­ki­löä työl­lis­tä­väk­si toi­min­nak­si: ”Jos joku olisi sanonut minulle vuosi sitten, että minusta tulee lei­pu­ri, olisin pitänyt häntä hul­lu­na"

23.02.2021 16:22 2
Tilaajille
Lökäpöksyjen olohuoneesta kaiken kansan paikaksi – Koko ajan vaihtuva ruokalista vetää Hanki Baariin: "Rinneruoka voi olla jotain muutakin kuin kanakori tai ranskalaiset"

Lö­kä­pök­sy­jen olo­huo­nees­ta kaiken kansan pai­kak­si – Koko ajan vaih­tu­va ruo­ka­lis­ta vetää Hanki Baa­riin: "Rin­ne­ruo­ka voi olla jotain muu­ta­kin kuin ka­na­ko­ri tai rans­ka­lai­set"

20.02.2021 17:01
Tilaajille
Järvikalat ja poronlihakin sopivat aamiaispöytään – Aamiaiskonseptia kokeillaan ensin Kuusamossa, sitten muualla Suomessa

Jär­vi­ka­lat ja po­ron­li­ha­kin sopivat aa­miais­pöy­tään – Aa­miais­kon­sep­tia ko­keil­laan ensin Kuu­sa­mos­sa, sitten muualla Suo­mes­sa

17.02.2021 11:00
Tilaajille
Työikäisten ravitsemus on kehittynyt 20 vuodessa pääosin hyvään suuntaan – väestöseurannan merkitys kasvaa tulevaisuuden ruokamurroksissa

Työ­ikäis­ten ra­vit­se­mus on ke­hit­ty­nyt 20 vuo­des­sa pääosin hyvään suun­taan – väes­tö­seu­ran­nan mer­ki­tys kasvaa tu­le­vai­suu­den ruo­ka­mur­rok­sis­sa

07.02.2021 17:24
Tilaajille
Vanhemmat
Haaga-Helian opiskelijoiden projekti kertoo tarinoita lähiruuasta: esiin pääsevät koillismaalaiset  raaka-aineiden toimittajat

Haa­ga-He­lian opis­ke­li­joi­den pro­jek­ti kertoo ta­ri­noi­ta lä­hi­ruuas­ta: esiin pää­se­vät koil­lis­maa­lai­set raa­ka-ai­nei­den toi­mit­ta­jat

01.02.2021 09:45
Tilaajille
Suomalainen menestysresepti tulee taas – keksitkö sinä seuraavan ennätyksiä rikkovan hitin ruokakauppoihin?

Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti tulee taas – kek­sit­kö sinä seu­raa­van en­nä­tyk­siä rik­ko­van hitin ruo­ka­kaup­poi­hin?

14.12.2020 04:00
Tilaajille

Ruoka ei altista lapsia liikaa PAH-yh­dis­teil­le – suu­rim­mak­si läh­teek­si osoit­tau­tui leipä

16.10.2020 04:00
Tilaajille
Korona pyyhkäisi suunnitelmat uusiksi, mutta nuoret sopeutuivat hyvin – lauantaina järjestettävä Kuusamo Summit 2020 -ilmastotapahtuma tiivistyy kolmeen tuntiin

Korona pyyh­käi­si suun­ni­tel­mat uu­sik­si, mutta nuoret so­peu­tui­vat hyvin – lauan­tai­na jär­jes­tet­tä­vä Kuusamo Summit 2020 -il­mas­to­ta­pah­tu­ma tii­vis­tyy kolmeen tuntiin

07.10.2020 04:00
Tilaajille
Suomalaiset retkeilevät korona-aikana ennätystahtiin:  eväsrepussa useimmiten voileipiä ja makkaraa – mitä sinä pakkaat retkelle evääksi?

Suo­ma­lai­set ret­kei­le­vät ko­ro­na-ai­ka­na en­nä­tys­tah­tiin: eväs­re­pus­sa useim­mi­ten voi­lei­piä ja mak­ka­raa – mitä sinä pakkaat ret­kel­le evääk­si?

28.09.2020 10:52
Tilaajille
Ville Haapasalo osti Kuusamon vanhan kirjastoauton - aikoo tehdä siitä liikkuvan hatsapurivaunun: "Olen innoissani kuin pikkupoika, kun olen saanut tällaisen auton"

Ville Haa­pa­sa­lo osti Kuu­sa­mon vanhan kir­jas­to­au­ton - aikoo tehdä siitä liik­ku­van hat­sa­pu­ri­vau­nun: "Olen in­nois­sa­ni kuin pik­ku­poi­ka, kun olen saanut täl­lai­sen auton"

22.09.2020 09:34
Tilaajille
Tästä kesästä tuli kuin tulikin kaikkien aikojen mökkikesä – kauppa käy nyt Koillismaalla toden teolla: "Parhaimmillaan jonot ylettyneet terassille saakka"

Tästä kesästä tuli kuin tulikin kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sä – kauppa käy nyt Koil­lis­maal­la toden teolla: "Par­haim­mil­laan jonot ylet­ty­neet te­ras­sil­le saakka"

21.07.2020 04:00
Tilaajille