Sää
Toukokuu oli viileä ja Kiutakönkäällä satoi harvinaisen vähän

Tou­ko­kuu oli viileä ja Kiu­ta­kön­kääl­lä satoi har­vi­nai­sen vähän

01.06.2020 17:37
Tilaajille
Lappi lämpeni kertaheitolla – Yöpakkasia ei ole luvassa, joten lumet sulavat nyt nopeasti

Lappi lämpeni ker­ta­hei­tol­la – Yö­pak­ka­sia ei ole lu­vas­sa, joten lumet sulavat nyt no­peas­ti

24.05.2020 08:00
Tilaajille
Mustikka ei jaksa lumettomia pikkupakkasia – Luonnonvarakeskus tutkii sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia luonnonvaroihin

Mus­tik­ka ei jaksa lu­met­to­mia pik­ku­pak­ka­sia – Luon­non­va­ra­kes­kus tutkii sään ää­ri-il­miöi­den vai­ku­tuk­sia luon­non­va­roi­hin

16.05.2020 14:26
Tilaajille
Aura-autot öisillä teillä ja vyötäisilleen uponnut valokuvaaja – lunta riittää, mutta vielä ei rikottu ennätyksiä sen määrässä

Au­ra-au­tot öisillä teillä ja vyö­täi­sil­leen uponnut va­lo­ku­vaa­ja – lunta riit­tää, mutta vielä ei rikottu en­nä­tyk­siä sen mää­räs­sä

16.04.2020 13:46
Tilaajille
Maaliskuu oli paikoin jopa poikkeuksellisen lauha

Maa­lis­kuu oli paikoin jopa poik­keuk­sel­li­sen lauha

01.04.2020 15:22
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin Kiirunassa lyötiin lumiennätys uusiksi – 3,25 metriä maassa ja lisää tulee

Poh­jois-Ruot­sin Kii­ru­nas­sa lyötiin lu­mi­en­nä­tys uusiksi – 3,25 metriä maassa ja lisää tulee

20.03.2020 08:14
Tilaajille
Lammikot estävät kulkemisen ja vesi puskee sisätiloihin läpivienneistä – viikonlopuksi onneksi viilenee

Lam­mi­kot estävät kul­ke­mi­sen ja vesi puskee si­sä­ti­loi­hin lä­pi­vien­neis­tä – vii­kon­lo­puk­si onneksi vii­le­nee

10.03.2020 11:16
Tilaajille
Huomenna aamulla taas enemmän lunta kuin eilen: "Sadealueen myötä koko kertymä on paikoin 15 senttiä"

Huo­men­na aamulla taas enemmän lunta kuin eilen: "Sa­dea­lueen myötä koko kertymä on paikoin 15 sent­tiä"

05.03.2020 17:07
Tilaajille
Pakkanen houkutteli Kaattarit kaupoille ja hiihtämään Kuusamon keskustaan: Katso mitä säätä meteorologi lupaa loppuviikolle

Pak­ka­nen hou­kut­te­li Kaat­ta­rit kau­poil­le ja hiih­tä­mään Kuu­sa­mon kes­kus­taan: Katso mitä säätä me­teo­ro­lo­gi lupaa lop­pu­vii­kol­le

27.02.2020 12:00
Tilaajille
Alkaako talviloma ja olet tulossa pohjoiseen? - Varaa matkaan aikaa, sillä luvassa on sateita ja myrskyä

Alkaako tal­vi­lo­ma ja olet tulossa poh­joi­seen? - Varaa matkaan aikaa, sillä luvassa on sateita ja myrskyä

14.02.2020 13:24
Liikennesää on nyt huono - katso video Posion ja Kuusamon kantatieltä sekä 5-tieltä

Lii­ken­ne­sää on nyt huono - katso video Posion ja Kuu­sa­mon kan­ta­tiel­tä sekä 5-tiel­tä

10.02.2020 16:40

Nyt va­ro­vai­se­na lii­ken­tees­sä – Destian Kuu­sa­mon työn­joh­ta­ja Jyrki Kurtti: "Ka­lus­to liik­keel­le ensi yönä jo aa­mu­yös­tä kello 02-03 välillä

10.02.2020 16:25
Tilaajille
Lumivyöryvaara huomattava Rukalla ja kaikissa Lapin tunturikeskuksissa

Lu­mi­vyö­ry­vaa­ra huo­mat­ta­va Rukalla ja kai­kis­sa Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa

10.02.2020 11:41
Tilaajille
Talven pakkasennätys mitattiin maanantaina Utsjoella, kun lämpömittari laski –38,8 asteeseen – "lämpötila voi hyvin alittaa 40 pakkasasteen lukeman yön aikana"

Talven pak­kas­en­nä­tys mi­tat­tiin maa­nan­tai­na Uts­joel­la, kun läm­pö­mit­ta­ri laski –38,8 as­tee­seen – "läm­pö­ti­la voi hyvin alittaa 40 pak­kas­as­teen lukeman yön aikana"

28.01.2020 09:53
Tilaajille
Koillismaalla jääkannen paksuus vaihtelee – Kitkajärvellä Kuumalahdessa jää kantaa juuri ja juuri moottorikelkkaa, Tolvanselällä on voinut ajaa autolla: "Jäälle lähtiessä järki päässä"

Koil­lis­maal­la jää­kan­nen paksuus vaih­te­lee – Kit­ka­jär­vel­lä Kuu­ma­lah­des­sa jää kantaa juuri ja juuri moot­to­ri­kelk­kaa, Tol­van­se­läl­lä on voinut ajaa au­tol­la: "Jäälle läh­ties­sä järki päässä"

23.01.2020 05:00
Tilaajille
Lauhat talvet lisäävät suolauksen tarvetta: Lapissa käytetyn suolan määrä on kasvanut viime vuosina rajusti

Lauhat talvet li­sää­vät suo­lauk­sen tar­vet­ta: Lapissa käy­te­tyn suolan määrä on kas­va­nut viime vuosina rajusti

18.01.2020 09:00
Tilaajille
Vieläkö löytyy tontilta tilaa lumelle? Viikonloppuna parikymmentä senttiä lisää

Vieläkö löytyy ton­til­ta tilaa lu­mel­le? Vii­kon­lop­pu­na pa­ri­kym­men­tä senttiä lisää

18.01.2020 05:00
Tilaajille
Alkutalvi on ollut paikoin jopa 10 astetta normaalia lämpimämpi: "Tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä"

Al­ku­tal­vi on ollut paikoin jopa 10 astetta nor­maa­lia läm­pi­mäm­pi: "Tyy­pil­li­siä lukemia huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä"

14.01.2020 05:00
Tilaajille
"On murtunutta rannetta, nilkkaa ja vääntynyttä polvea" - liukkaat kelit tuovat vilskettä terveyskeskukseen

"On mur­tu­nut­ta ran­net­ta, nilkkaa ja vään­ty­nyt­tä polvea" - liuk­kaat kelit tuovat vils­ket­tä ter­veys­kes­kuk­seen

10.01.2020 11:10
Pakkanen kiri huippulukemiin - Varaudu lähipäivinä nollakeliin

Pak­ka­nen kiri huip­pu­lu­ke­miin - Varaudu lä­hi­päi­vi­nä nol­la­ke­liin

06.02.2019 13:00