Seurantalot
Koronakriisi on kurittanut paikallisia yhteisöjä – järjestöt vetoavat seurantalojen tukemisen puolesta

Ko­ro­na­krii­si on ku­rit­ta­nut pai­kal­li­sia yh­tei­sö­jä – jär­jes­töt ve­toa­vat seu­ran­ta­lo­jen tu­ke­mi­sen puo­les­ta

22.05.2020 16:09