Suunnistus
Viimeisin tunti
Suunnista nyt labyrinttiin – Kesän Pölkky-rasteilla Kuusamossa on mahdollisuus kokeilla uutta

Suun­nis­ta nyt la­by­rint­tiin – Kesän Pölk­ky-ras­teil­la Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­li­suus ko­keil­la uutta

14:34
Tilaajille
Vanhemmat
Iloisia ilmeitä rasteilla ja lahjakas poika Norjasta – lauantai oli hieno päivä, vaikka urheiluelämän käynnistyminen herättääkin pieniä ajatuksia

Iloisia ilmeitä ras­teil­la ja lah­ja­kas poika Nor­jas­ta – lauan­tai oli hieno päivä, vaikka ur­hei­lu­elä­män käyn­nis­ty­mi­nen he­rät­tää­kin pieniä aja­tuk­sia

18.05.2020 04:01
192, se oli lauantaipäivän luku – suunnistuskauden avaus innosti kuusamolaiset liikkeelle

192, se oli lauan­tai­päi­vän luku – suun­nis­tus­kau­den avaus innosti kuu­sa­mo­lai­set liik­keel­le

17.05.2020 11:02
Tilaajille
Jonin kotipihan kikkailut jatkuvat ainakin hetken – Kuusamossa ei vielä urheilukentälle pääse harjoittelemaan ja muutenkin urheiluväki odottelee kesää

Jonin ko­ti­pi­han kik­kai­lut jat­ku­vat ainakin hetken – Kuu­sa­mos­sa ei vielä ur­hei­lu­ken­täl­le pääse har­joit­te­le­maan ja muu­ten­kin ur­hei­lu­vä­ki odot­te­lee kesää

07.05.2020 15:03
Tilaajille
Jospa sitä iltarasteille pääsisi  - Pöllinparkkuurahoilla ensimmäisen polkupyöränsä ostanut kahdeksankymppinen Väinö Ronkainen pitää kesäisin kuntoa yllä metsätöillä ja käy suunnistamassa

Jospa sitä il­ta­ras­teil­le pääsisi - Pöl­lin­park­kuu­ra­hoil­la en­sim­mäi­sen pol­ku­pyö­rän­sä ostanut kah­dek­san­kymp­pi­nen Väinö Ron­kai­nen pitää ke­säi­sin kuntoa yllä met­sä­töil­lä ja käy suun­nis­ta­mas­sa

29.04.2020 13:16
Tilaajille
Kuusamon ja Posion FIN5-viikko siirtyy vuodelle 2021

Kuu­sa­mon ja Posion FIN5-viik­ko siirtyy vuo­del­le 2021

27.04.2020 14:33
Tilaajille
Koillismaan FIN5-rastiviiko: "Nyt on helppo tehdä päätös"

Koil­lis­maan FIN5-ras­ti­vii­ko: "Nyt on helppo tehdä päätös"

23.04.2020 09:31
Fin5-viikon kohtalo vielä auki – Kuusamon ja Posion suunnistuskesän suurtapahtuma voi siirtyä vuodella eteenpäin

Fin5-vii­kon kohtalo vielä auki – Kuu­sa­mon ja Posion suun­nis­tus­ke­sän suur­ta­pah­tu­ma voi siirtyä vuo­del­la eteen­päin

14.04.2020 17:17
Tilaajille
Jukola siirrettiin – Kuusamossa ja Posiolla kesällä suunnistettavan FIN5:n osalta tilannetta tarkkaillaan

Jukola siir­ret­tiin – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la kesällä suun­nis­tet­ta­van FIN5:n osalta ti­lan­net­ta tark­kail­laan

02.04.2020 14:38
Fin5 2020 suunnistusviikko Koillismaalla lähestyy – ensimmäinen ilmoittautumisporras umpeutuu perjantaina

Fin5 2020 suun­nis­tus­viik­ko Koil­lis­maal­la lä­hes­tyy – en­sim­mäi­nen il­moit­tau­tu­mis­por­ras um­peu­tuu per­jan­tai­na

27.02.2020 04:30