Taivalkoski
Kuukausi
Ennätystulvat uhkaavat Koillismaata - Evon Mankinen ei ole huolissaan: Meillä pohjavedet riittävät ja Kuusamossa on hajautettu pohjavedenotto, niin ongelmia ei tule"

En­nä­tys­tul­vat uh­kaa­vat Koil­lis­maa­ta - Evon Man­ki­nen ei ole huo­lis­saan: Meillä poh­ja­ve­det riit­tä­vät ja Kuu­sa­mos­sa on ha­jau­tet­tu poh­ja­ve­de­not­to, niin on­gel­mia ei tule"

29.03.2020 14:00
Tilaajille
Päätaloviikko palkittiin Vuoden kulttuuritapahtumana - Pohjoisen parhaat -palkinnot jaettiin juuri

Pää­ta­lo­viik­ko pal­kit­tiin Vuoden kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma­na - Poh­joi­sen parhaat -pal­kin­not jaet­tiin juuri

26.03.2020 14:22
Taivalkoskelainen Vesa Turpeinen pelkää sairastuneensa koronavirukseen - aloitti perheineen vapaaehtoisen karanteenin: "Aion pysyä kotona pääsiäiseen asti”

Tai­val­kos­ke­lai­nen Vesa Tur­pei­nen pelkää sai­ras­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­seen - aloitti per­hei­neen va­paa­eh­toi­sen ka­ran­tee­nin: "Aion pysyä kotona pää­siäi­seen asti”

26.03.2020 11:12
Tilaajille
Telatek käynnisti yt-neuvottelut: "Kysymys ei ole koronan vaikutuksista"

Telatek käyn­nis­ti yt-neu­vot­te­lut: "Ky­sy­mys ei ole koronan vai­ku­tuk­sis­ta"

26.03.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Talvisodan päättymisen muistojuhla Taivalkoskella

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­juh­la Tai­val­kos­kel­la

23.03.2020 19:46
Kunta sulkee ovet Taivalkoskella –Taivalvaaran rullahiihtorata- ja ampumastadionhankkeista luovutaan

Kunta sulkee ovet Tai­val­kos­kel­la –Tai­val­vaa­ran rul­la­hiih­to­ra­ta- ja am­pu­ma­sta­dion­hank­keis­ta luo­vu­taan

17.03.2020 16:25
Tilaajille
Taivalkoskella ollaan rauhallisia koronavirustilanteesta huolimatta: "Nämähän ovat sellaisia asioita, joihin kuntien tulee varautua koko ajan"

Tai­val­kos­kel­la ollaan rau­hal­li­sia ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta: "Nä­mä­hän ovat sel­lai­sia asioi­ta, joihin kuntien tulee va­rau­tua koko ajan"

12.03.2020 17:05
Tiesitkö tätä? Taivalkosken kirkon alttaritaulun ihmeellinen evakkomatka, Liisa Päätalo muistelee

Tie­sit­kö tätä? Tai­val­kos­ken kirkon alt­ta­ri­tau­lun ih­meel­li­nen evak­ko­mat­ka, Liisa Päätalo muis­te­lee

09.03.2020 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Posio ei retostele indeksillä - kunnanhallituksen puheenjohtaja listaa kolme pääsyytä, mutta uskoo tulevaan

Posio ei re­tos­te­le in­dek­sil­lä - kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja listaa kolme pää­syy­tä, mutta uskoo tu­le­vaan

05.03.2020 08:36
Tilaajille
Uimahalli ja suunnistus puhututtivat – Taivalkosken kunnanvaltuusto hyväksyi liikuntapaikkastrategian

Ui­ma­hal­li ja suun­nis­tus pu­hu­tut­ti­vat – Tai­val­kos­ken kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi lii­kun­ta­paik­ka­stra­te­gian

02.03.2020 04:00
Tilaajille
Suomen paras satu etsinnässä jälleen - Napero-Finlandia -kilpailu on kohta jo kolmekymppinen

Suomen paras satu et­sin­näs­sä jälleen - Na­pe­ro-Fin­lan­dia -kil­pai­lu on kohta jo kol­me­kymp­pi­nen

20.02.2020 15:34
Opiskelijamäärät hyvässä kasvussa - Taivalkoskella valmistuneet saavat hyvin töitä

Opis­ke­li­ja­mää­rät hyvässä kas­vus­sa - Tai­val­kos­kel­la val­mis­tu­neet saavat hyvin töitä

05.02.2020 05:26
Tilaajille