Taivalkoski
Kuukausi
Kaupungintalon ovet suljetaan keskiviikkona – Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella koronatilanne on rauhallinen, yhtään tartuntaa ei ole toistaiseksi ilmennyt

Kau­pun­gin­ta­lon ovet sul­je­taan kes­ki­viik­ko­na – Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, yhtään tar­tun­taa ei ole tois­tai­sek­si il­men­nyt

31.03.2020 20:00
Koulussa vain muutama oppilas – Päivähoidossa puolet lapsista pois, kolme ryhmistä käytössä.

Kou­lus­sa vain muutama oppilas – Päi­vä­hoi­dos­sa puolet lap­sis­ta pois, kolme ryh­mis­tä käy­tös­sä.

23.03.2020 10:00
Tilaajille
Ker­ros­ta­lo­pa­lo säikäytti Tai­val­kos­kel­la – savua hengittäneet hoidettiin paikan päällä

Ker­ros­ta­lo­pa­lo säi­käyt­ti Tai­val­kos­kel­la – savua hen­git­tä­neet hoi­det­tiin paikan päällä

19.03.2020 08:18
Kylmäluomalla ja kaikilla muillakin retkeilyalueilla on sama ongelma: "Ovat jääneet ajastaan jälkeen"

Kyl­mä­luo­mal­la ja kai­kil­la muil­la­kin ret­kei­ly­alueil­la on sama on­gel­ma: "Ovat jääneet ajas­taan jäl­keen"

10.03.2020 18:00
Vanhemmat
Tutkimus todistaa: Vapaa-ajan asukkaat tuovat Kuusamoon 20 miljoonaa euroa ja Taivalkoskellekin miljoonan vuodessa

Tut­ki­mus to­dis­taa: Va­paa-ajan asuk­kaat tuovat Kuu­sa­moon 20 mil­joo­naa euroa ja Tai­val­kos­kel­le­kin mil­joo­nan vuo­des­sa

26.02.2020 13:28

Tek­ni­sen joh­ta­jan valinta uu­del­leen val­tuus­tol­le Tai­val­kos­kel­la

26.02.2020 09:39
Talvikunnossapitoon ollaan tyytyväisiä Taivalkoskella - välikatselmuksen mukaan urakoitsijoiden vaihtuessa oli laatupoikkeavuuksia, tälle talvelle ongelmia ei ole ollut

Tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon ollaan tyy­ty­väi­siä Tai­val­kos­kel­la - vä­li­kat­sel­muk­sen mukaan ura­koit­si­joi­den vaih­tues­sa oli laa­tu­poik­kea­vuuk­sia, tälle tal­vel­le on­gel­mia ei ole ollut

13.02.2020 14:00