Taivalkoski
Kuukausi
Asiakkailta kysytään toiveita aukioloajoista – Taivalkoski saa omatoimikirjaston ensi vuonna

Asiak­kail­ta ky­sy­tään toi­vei­ta au­ki­olo­ajois­ta – Tai­val­kos­ki saa oma­toi­mi­kir­jas­ton ensi vuonna

20.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Posio ja Taivalkoski hakevat koronatukea virkistysaluehankkeisiin

Posio ja Tai­val­kos­ki hakevat ko­ro­na­tu­kea vir­kis­tys­alue­hank­kei­siin

15.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Näin koronatilanne vaikuttaa joulunavauksiin Koillismaalla – Yksi perui, yksi empii ja yksi jakoi tapahtuman kahteen osaan

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne vai­kut­taa jou­lun­avauk­siin Koil­lis­maal­la – Yksi perui, yksi empii ja yksi jakoi ta­pah­tu­man kahteen osaan

06.11.2020 04:00 0
Tilaajille
"Luontohan tätä touhua lähes täysin määrää" – jokien syystulvat huippulukemissa, voimayhtiökin odottaa pakkasia hillitsemään Iijokea

"Luon­to­han tätä touhua lähes täysin määrää" – jokien syys­tul­vat huip­pu­lu­ke­mis­sa, voi­ma­yh­tiö­kin odottaa pak­ka­sia hil­lit­se­mään Iijokea

05.11.2020 15:50 0
Tilaajille
Taivalkoskelaislähtöiseltä Anna-Liisa Ahokummulta uusi romaani keväällä: "Kolme rukousta äidille on kahdessa aikatasossa kulkeva romaani tyttärien ja äitien yhteisestä muistista"

Tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sel­tä An­na-Lii­sa Aho­kum­mul­ta uusi romaani ke­vääl­lä: "Kolme ru­kous­ta äidille on kah­des­sa ai­ka­ta­sos­sa kulkeva romaani tyt­tä­rien ja äitien yh­tei­ses­tä muis­tis­ta"

04.11.2020 11:00 0
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Taivalkosken ilmasto-ohjelmaa tehtäessä puhuttiin vain keinoista, ei ilmastonmuutoksessa: "Löysimme useita keinoja ja jännintä niissä on, että ne säästävät rahaa"

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Tai­val­kos­ken il­mas­to-oh­jel­maa teh­täes­sä pu­hut­tiin vain kei­nois­ta, ei il­mas­ton­muu­tok­ses­sa: "Löy­sim­me useita keinoja ja jän­nin­tä niissä on, että ne sääs­tä­vät rahaa"

26.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi opaskirja innostaa ympärivuotisille retkille kansallispuistoihin: "Kansallispuistoissa kun riittää lumoa aina, ei pelkästään kauniina kesäpäivinä"

Uusi opas­kir­ja in­nos­taa ym­pä­ri­vuo­ti­sil­le ret­kil­le kan­sal­lis­puis­toi­hin: "Kan­sal­lis­puis­tois­sa kun riittää lumoa aina, ei pel­käs­tään kau­nii­na ke­sä­päi­vi­nä"

17.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkoskella koronatukea haki vain 25 yrittäjää, vaikka sitä olisi voinut hakea 68 yrittäjää – Jalavan kauppakartanon suunnitelmia koronatuki nopeutti

Tai­val­kos­kel­la ko­ro­na­tu­kea haki vain 25 yrit­tä­jää, vaikka sitä olisi voinut hakea 68 yrit­tä­jää – Jalavan kaup­pa­kar­ta­non suun­ni­tel­mia ko­ro­na­tu­ki no­peut­ti

07.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkoskelta loukkaantuneena löytynyttä mehiläishaukkaa oli ammuttu – poliisi ja erätarkastaja pyytävät tietoja tapahtuneesta

Tai­val­kos­kel­ta louk­kaan­tu­nee­na löy­ty­nyt­tä me­hi­läis­hauk­kaa oli ammuttu – poliisi ja erä­tar­kas­ta­ja pyy­tä­vät tietoja ta­pah­tu­nees­ta

06.10.2020 17:31 0
Tilaajille
Tuhansia askelia ja kymmeniä kiloja ruokaa – naisille suunnattu valmiusharjoitus keräsi Taivalkoskelle yli 100 osallistujaa: "Koulutus antaa valmiuden toimia tositilanteessa"

Tu­han­sia askelia ja kym­me­niä kiloja ruokaa – nai­sil­le suun­nat­tu val­mius­har­joi­tus keräsi Tai­val­kos­kel­le yli 100 osal­lis­tu­jaa: "Kou­lu­tus antaa val­miu­den toimia to­si­ti­lan­tees­sa"

04.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Koillismaa on suosittua kanalintujahtialuetta – luvat voivat mennä jopa sekunneissa: "Verkkokaupassa on parhaimpina aamuina noin 2 000 asiakasta odottamassa metsästyslupien ilmaantumista myyntiin"

Koil­lis­maa on suo­sit­tua ka­na­lin­tu­jah­ti­aluet­ta – luvat voivat mennä jopa se­kun­neis­sa: "Verk­ko­kau­pas­sa on par­haim­pi­na aamuina noin 2 000 asia­kas­ta odot­ta­mas­sa met­säs­tys­lu­pien il­maan­tu­mis­ta myyn­tiin"

29.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Mehiläishaukka on Koillismaalla harvinainen – Taivalkoskelta loukkaantuneena löydetty yksilö jouduttiin lopettamaan: "Se oli hetken ollut jo ilman sapuskaa"

Me­hi­läis­hauk­ka on Koil­lis­maal­la har­vi­nai­nen – Tai­val­kos­kel­ta louk­kaan­tu­nee­na löy­det­ty yksilö jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan: "Se oli hetken ollut jo ilman sa­pus­kaa"

26.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Julmetun kokoinen lahna verkkoon Taivalkoskella – "Perkasimme kalan, suolaa päälle ja ei muuta kuin uuniin"

Jul­me­tun ko­koi­nen lahna verk­koon Tai­val­kos­kel­la – "Per­ka­sim­me kalan, suolaa päälle ja ei muuta kuin uuniin"

28.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Vähävaraisille tarkoitettujen maskien jako alkaa tänään Kuusamossa – Koillismaan kunnissa ei uskota väärinkäytöksiin: "Pitää vaan luottaa ihmisiin"

Vä­hä­va­rai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen maskien jako alkaa tänään Kuu­sa­mos­sa – Koil­lis­maan kun­nis­sa ei uskota vää­rin­käy­tök­siin: "Pitää vaan luottaa ih­mi­siin"

27.08.2020 09:00 0
Tilaajille
"Ei tämä tylsää ole ollut" – Takana puolitoista vuotta opettavaista aikaa: Taivalkosken kunnanjohtaja haluaa nostaa julkisten alojen arvostusta ja tuoda paremmin esiin, missä kaikessa kunta on mukana

"Ei tämä tylsää ole ollut" – Takana puo­li­tois­ta vuotta opet­ta­vais­ta aikaa: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja haluaa nostaa jul­kis­ten alojen ar­vos­tus­ta ja tuoda pa­rem­min esiin, missä kai­kes­sa kunta on mukana

07.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Vaikka Taivalkoskea pitkin reppulautalla –Packraft on monipuolinen väline

Vaikka Tai­val­kos­kea pitkin rep­pu­lau­tal­la –Pack­raft on mo­ni­puo­li­nen väline

17.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Kentältä kehitystyöhön – vuosia matkailualalla asiakaspalvelussa työskennellyt Turo Murtovaara kehittää nyt Taivalkosken matkailua

Ken­täl­tä ke­hi­tys­työ­hön – vuosia mat­kai­lu­alal­la asia­kas­pal­ve­lus­sa työs­ken­nel­lyt Turo Mur­to­vaa­ra ke­hit­tää nyt Tai­val­kos­ken mat­kai­lua

16.07.2020 18:00 0
Tilaajille
”Kun keskityn kuumaan rautaan, niin huolet unohtuvat" – Matti Hanhela kunnosti isoisänsä vanhan pajan: Nyt siellä tehdään taas kuuluisia Hanhelan puukkoja

”Kun kes­ki­tyn kuumaan rau­taan, niin huolet unoh­tu­vat" – Matti Hanhela kun­nos­ti iso­isän­sä vanhan pajan: Nyt siellä tehdään taas kuu­lui­sia Han­he­lan puuk­ko­ja

16.07.2020 12:40 0
Tilaajille
Taivalkosken valtuusto kokoontuu kasvosuojin

Tai­val­kos­ken val­tuus­to ko­koon­tuu kas­vo­suo­jin

24.04.2020 14:00 0
Tilaajille
Lukijalta: "Parempi lehmä on lypsää kuin tappaa" - ikivanha sanonta pätee korona-aikanakin, kun kunnat antavat vuokralaisilleen lykkäystä
Lukijalta Mielipide Risto Tyni

Lu­ki­jal­ta: "Pa­rem­pi lehmä on lypsää kuin tappaa" - iki­van­ha sanonta pätee ko­ro­na-ai­ka­na­kin, kun kunnat antavat vuok­ra­lai­sil­leen lyk­käys­tä

23.04.2020 19:45 0
Tilaajille