Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taivalkoski
Kuukausi
Taivalkoskelainen Juha Parviainen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "erittäin yhteistyökykyinen ja pidetty henkilö"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Juha Par­viai­nen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "e­rit­täin yh­teis­työ­ky­kyi­nen ja pidetty hen­ki­lö"

05.12.2023 11:00 1
Tilaajille
Liikuntapaikkojen kunnossapitojen seurantajärjestelmä käyttöön Taivalkoskella – sama palvelu käytössä myös Kuusamossa

Lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä käyt­töön Tai­val­kos­kel­la – sama palvelu käy­tös­sä myös Kuu­sa­mos­sa

30.11.2023 12:38
Tilaajille
"Kuulostaa, että paikan saaminen heti ei ole itsestäänselvyys" – miten uudistukset vaikuttanut Taivalkoskella päivähoidon kysyntään, joka on tapissaan?

"Kuu­los­taa, että paikan saa­mi­nen heti ei ole it­ses­tään­sel­vyys" – miten uu­dis­tuk­set vai­kut­ta­nut Tai­val­kos­kel­la päi­vä­hoi­don ky­syn­tään, joka on ta­pis­saan?

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Jouko Vahtola esitteli uusinta kirjaansa Taivalkoskella –  Näin syntyi Kuolema Iijoella -teos

Jouko Vahtola esit­te­li uusinta kir­jaan­sa Tai­val­kos­kel­la –  Näin syntyi Kuolema Ii­joel­la -teos

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Taivalkosken Voima Oy Taivalkosken yhteisöveron maksajien kärjessä – katso tästä 15 eniten yhteisöveroja maksanutta taivalkoskelaista yritystä

Tai­val­kos­ken Voima Oy Tai­val­kos­ken yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jien kär­jes­sä – katso tästä 15 eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja mak­sa­nut­ta tai­val­kos­ke­lais­ta yri­tys­tä

09.11.2023 09:36 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon pikseliporo jäi henkiin ja on nyt lähtenyt lentoon – tällaisia tunnustuotteita Koillismaalla on myyty nyt ja vuosikymmeniä sitten

Kuu­sa­mon pik­se­li­po­ro jäi henkiin ja on nyt läh­te­nyt lentoon – täl­lai­sia tun­nus­tuot­tei­ta Koil­lis­maal­la on myyty nyt ja vuo­si­kym­me­niä sitten

05.11.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkosken kotiseutumuseo on ollut jo kahden sukupolven ajan vuokramaalla, ja sama järjestely jatkuu – vuokra 160 euroa vuodelta

Tai­val­kos­ken ko­ti­seu­tu­mu­seo on ollut jo kahden su­ku­pol­ven ajan vuok­ra­maal­la, ja sama jär­jes­te­ly jatkuu – vuokra 160 euroa vuo­del­ta

02.11.2023 04:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Aki Räisäsen valinnan Taivalkosken kunnanjohtajaksi – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Aki Räi­sä­sen va­lin­nan Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si – virka on tulossa hakuun runsaan vuoden päästä

31.10.2023 15:53 9
Tilaajille
Euro enemmän kymppitonnista käteen Posiolla – kunnanvaltuusto päätti ensi vuoden veroprosentista toisin kuin laki määrää

Euro enemmän kymp­pi­ton­nis­ta käteen Po­siol­la – kun­nan­val­tuus­to päätti ensi vuoden ve­ro­pro­sen­tis­ta toisin kuin laki määrää

30.10.2023 04:00
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Koillismaan kunnat eivät ole vielä tehneet päätöksiä ostolaskudatan avaamisesta internetissä – "Tarkoittaisi tässä vaiheessa käytännössä valtavan määrän käsityötä"

Koil­lis­maan kunnat eivät ole vielä tehneet pää­tök­siä os­to­las­ku­da­tan avaa­mi­ses­ta in­ter­ne­tis­sä – "Tar­koit­tai­si tässä vai­hees­sa käy­tän­nös­sä val­ta­van määrän kä­si­työ­tä"

23.10.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelle teollisuusalueen viereen nousee uusi tietoliikennemasto – rakentaja ei voi kertoa, minkä operaattorin verkkoon tulee parannusta

Tai­val­kos­kel­le teol­li­suus­alueen viereen nousee uusi tie­to­lii­ken­ne­mas­to – ra­ken­ta­ja ei voi kertoa, minkä ope­raat­to­rin verk­koon tulee pa­ran­nus­ta

22.10.2023 04:00
Tilaajille
Emmi räjäytti Volvon ja Viivi lähti Atimalle, kun taivalkoskelaisille nuorille annettiin teemaksi kotikunta – sarjakuvatyöpajassa nuoret pääsivät kertomaan tarinoitaan: osa niistä päätyy kirjaan

Emmi rä­jäyt­ti Volvon ja Viivi lähti Ati­mal­le, kun tai­val­kos­ke­lai­sil­le nuo­ril­le an­net­tiin tee­mak­si ko­ti­kun­ta – ­sar­ja­ku­va­työ­pa­jas­sa nuoret pää­si­vät ker­to­maan ta­ri­noi­taan: osa niistä päätyy kirjaan

20.10.2023 12:00 1
Tilaajille
Näyttelyihin, Aikakoneen keikalle vai lentopalloa katsomaan? – poimi tästä vinkit Koillismaan tapahtumiin

Näyt­te­lyi­hin, Ai­ka­ko­neen kei­kal­le vai len­to­pal­loa kat­so­maan? – poimi tästä vinkit Koil­lis­maan ta­pah­tu­miin

20.10.2023 08:15
Tilaajille
"Käsiä ei nosteta vielä pystyyn" – vanhustentaloyhdistys Taivalkoskella vaikeuksissa, kunta ei voinut myöntää 18 000 euron avustusta

"Käsiä ei nosteta vielä pys­tyyn" – van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tys Tai­val­kos­kel­la vai­keuk­sis­sa, kunta ei voinut myöntää 18 000 euron avus­tus­ta

17.10.2023 11:00 4
Tilaajille
Laskukauden avajaisiin Rukalle, Diandran konserttiin vai wanhan ajan iltamiin? Nappaa tästä vinkit Koillismaan viikon menoihin

Las­ku­kau­den ava­jai­siin Ru­kal­le, Diand­ran kon­sert­tiin vai wanhan ajan il­ta­miin? Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan viikon me­noi­hin

06.10.2023 04:00 1
Tilaajille

Tai­val­kos­ken kunta sel­vit­tää kahden kunnan kiin­teis­tön siirtoa ty­tär­yh­tiön omis­tuk­seen

27.08.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkoskellakin karhu nurin metsästyksen alkupäivinä – läntisellä poronhoitoalueella viiden karhun kiintiö

Tai­val­kos­kel­la­kin karhu nurin met­säs­tyk­sen al­ku­päi­vi­nä – län­ti­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la viiden karhun kiintiö

22.08.2023 07:01 1
Tilaajille
Taivalkoskella liikuskeleva karhu on kavereita etsivä erauspentu – Riistanhoitoyhdistys toppuuttelee pelästyneitä: "Ei ole vaaraksi kenellekään"

Tai­val­kos­kel­la lii­kus­ke­le­va karhu on ka­ve­rei­ta etsivä eraus­pen­tu – Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys top­puut­te­lee pe­läs­ty­nei­tä: "Ei ole vaa­rak­si ke­nel­le­kään"

17.08.2023 10:01 6
Tilaajille
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

08.08.2023 12:33
Tilaajille