Taivalkoski
Pelastuslaitos tarkkailee vesitilannetta Taivalkoskella: "Joessa on jonkinlainen hyydetukko"

Pe­las­tus­lai­tos tark­kai­lee ve­si­ti­lan­net­ta Tai­val­kos­kel­la: "Joessa on jon­kin­lai­nen hyy­de­tuk­ko"

23.01.2021 14:51
Tilaajille
Nimityksiä Taivalkoskella – Hutun koulu sai koulunjohtajan, kunta ravitsemuspäällikön

Ni­mi­tyk­siä Tai­val­kos­kel­la – Hutun koulu sai kou­lun­joh­ta­jan, kunta ra­vit­se­mus­pääl­li­kön

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Nyt ei jumpata eikä uida – koronarajoitukset sulkivat tiloja myös Taivalkoskella

Nyt ei jumpata eikä uida – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set sul­ki­vat tiloja myös Tai­val­kos­kel­la

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Lisärahaa sotelle Taivalkoskella: "Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen talousarviota tehdessä on haastavaa"

Li­sä­ra­haa sotelle Tai­val­kos­kel­la: "E­ri­kois­sai­raan­hoi­don kus­tan­nus­ten en­nus­ta­mi­nen ta­lous­ar­vio­ta teh­des­sä on haas­ta­vaa"

08.10.2020 04:00
Tilaajille
Kuntien kolmas digiloikka - Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta julkaisevat uudet nettisivut vielä tämän vuoden puolella

Kuntien kolmas di­gi­loik­ka - Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Tai­val­kos­ken kunta jul­kai­se­vat uudet net­ti­si­vut vielä tämän vuoden puo­lel­la

01.10.2020 15:00
Tilaajille
Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle halutaan perustaa sote- ja hyvinvointialan yhdistys: "Näen tässä jokaiselle yrittäjälle mahdollisuuden päästä kuulumaan osaksi isompaa vaikuttajajoukkoa ja verkostoa"

Kuu­sa­moon, Tai­val­kos­kel­le ja Pu­das­jär­vel­le ha­lu­taan pe­rus­taa sote- ja hy­vin­voin­ti­alan yh­dis­tys: "Näen tässä jo­kai­sel­le yrit­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den päästä kuu­lu­maan osaksi isompaa vai­kut­ta­ja­jouk­koa ja ver­kos­toa"

29.09.2020 04:00
Tilaajille
Posiolla tekeillä viestintäsuunnitelma, Kuusamossa tiedotetaan kunnan asioista, vaikka se toisi lunta tupaan – Taivalkoskella luottamushenkilöiden tiedotus nihkeää: ”Tiedottaminen on yhteistyötä, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä”

Po­siol­la te­keil­lä vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma, Kuu­sa­mos­sa tie­do­te­taan kunnan asiois­ta, vaikka se toisi lunta tupaan – Tai­val­kos­kel­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tie­do­tus nih­keää: ”Tie­dot­ta­mi­nen on yh­teis­työ­tä, joka vaatii jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­tä”

21.09.2020 04:00
Tilaajille
Kuokka maahan uudella paloasemalla

Kuokka maahan uudella pa­lo­ase­mal­la

17.06.2020 15:10
Tilaajille
Kaisu Lehtinen-Nevalainen tarttui rivakasti kuokkaan – uuden paloaseman rakentaminen käynnistyi Taivalkoskella

Kaisu Leh­ti­nen-Ne­va­lai­nen tarttui ri­va­kas­ti kuok­kaan – uuden pa­lo­ase­man ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi Tai­val­kos­kel­la

17.06.2020 12:15
Tilaajille
Valtuusto moitti velasta, hankkeiden kohonneista kustannuksista ja henkilöstömenojen kasvusta – Tarkastuslautakunnalla lista asioista, joihin tulee kiinnittää huomiota

Val­tuus­to moitti ve­las­ta, hank­kei­den ko­hon­neis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ja hen­ki­lös­tö­me­no­jen kas­vus­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­la lista asiois­ta, joihin tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta

15.06.2020 15:00
Tilaajille
Koronan poikkeusvaltaa ei ole tarvittu – osa kunnista siirsi valtaa väärin perustein

Koronan poik­keus­val­taa ei ole tar­vit­tu – osa kun­nis­ta siirsi valtaa väärin pe­rus­tein

28.05.2020 08:00
Tilaajille
Alakoulun saneerauksen esitetään 1,8 miljoonaa ensi vuodelle

Ala­kou­lun sa­nee­rauk­sen esi­te­tään 1,8 mil­joo­naa ensi vuo­del­le

22.05.2020 15:00
Tilaajille
Verotulot alle arvioidun Taivalkoskella

Ve­ro­tu­lot alle ar­vioi­dun Tai­val­kos­kel­la

11.05.2020 17:00
Tilaajille
Valtuusto myönteinen Taivalkosken alakoulun remontin jatkumiselle

Val­tuus­to myön­tei­nen Tai­val­kos­ken ala­kou­lun re­mon­tin jat­ku­mi­sel­le

27.04.2020 18:10
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­le yksi lääkäri lisää

24.04.2020 16:00
Tilaajille
Aatami Leinosen päätä oli revitty pitkin ja poikin, korva oli poissa ja suu roikkui – Lue palkittu juttu: Karhu taisteli – ihmiset kertovat

Aatami Lei­no­sen päätä oli revitty pitkin ja poikin, korva oli poissa ja suu roikkui – Lue pal­kit­tu juttu: Karhu tais­te­li – ihmiset ker­to­vat

26.10.2019 10:00 2
Tilaajille