Teatteri
Pääkirjoitus: Etelä-Suomesta löytyy kaupunki, jotka kuvaillaan kulttuurivapaaksi – eihän Kuusamolle ole käymässä samoin?

Pää­kir­joi­tus: Ete­lä-Suo­mes­ta löytyy kau­pun­ki, jotka ku­vail­laan kult­tuu­ri­va­paak­si – eihän Kuu­sa­mol­le ole käy­mäs­sä samoin?

13.05.2020 17:29
Ensi kesänä ei näillä selkosilla juhlita - järjestäjät elävät epävarmuudessa

Ensi kesänä ei näillä sel­ko­sil­la juhlita - jär­jes­tä­jät elävät epä­var­muu­des­sa

31.03.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelta Tallinnaan – Teatteri vie katsojat risteilylle kohellusten keskelle

Tai­val­kos­kel­ta Tal­lin­naan – Teat­te­ri vie kat­so­jat ris­tei­lyl­le ko­hel­lus­ten kes­kel­le

19.02.2020 16:00
Tilaajille
1970-luvulla koko kylä innostui Taivalkoskella mukaan teatteriin ja vieläkin toiminta on vireää: 4000 asukkaan kunnassa on kaksi katettua kesäteatteria ja vireä näyttelijäkaarti

1970-lu­vul­la koko kylä in­nos­tui Tai­val­kos­kel­la mukaan teat­te­riin ja vie­lä­kin toi­min­ta on vireää: 4000 asuk­kaan kun­nas­sa on kaksi ka­tet­tua ke­sä­teat­te­ria ja vireä näyt­te­li­jä­kaar­ti

27.01.2020 15:00
Tilaajille
Unto Petrelius, 82, jäi leskeksi kuusi vuotta sitten, mutta löysi sisältöä elämäänsä uusista harrastuksista: "Se oli sitten saman tien menoa"

Unto Pet­re­lius, 82, jäi les­kek­si kuusi vuotta sitten, mutta löysi si­säl­töä elä­mään­sä uusista har­ras­tuk­sis­ta: "Se oli sitten saman tien menoa"

23.01.2020 17:00
Tilaajille
Kuusamon näyttämöllä suuria suunnitelmia - uusi kesäteatteri ja oma show

Kuu­sa­mon näyt­tä­möl­lä suuria suun­ni­tel­mia - uusi ke­sä­teat­te­ri ja oma show

10.01.2020 18:11
Lappiin uusi harrastaja-teatteritapahtuma entisen Posion Teatterihelinöiden tilalle

Lappiin uusi har­ras­ta­ja-teat­te­ri­ta­pah­tu­ma entisen Posion Teat­te­ri­he­li­nöi­den tilalle

31.01.2019 14:00
Anu Pentikin elämäntarina näyttämölle – Kantaesitys Kouvolan Teatterissa syksyllä

Anu Pen­ti­kin elä­män­ta­ri­na näyt­tä­möl­le – Kan­ta­esi­tys Kou­vo­lan Teat­te­ris­sa syk­syl­lä

15.01.2019 19:25

Tra­gi­ko­me­dia pa­ri­suh­tees­ta ja sen vuo­si­ren­kais­ta – Yksin sinun Kuu­sa­mo­ta­los­sa

08.11.2018 16:15
”Joskus rösöistä, mutta se charmi!” – paikalliset persoonat tekevät aidoimmat roolit

”Joskus rö­söis­tä, mutta se char­mi!” – pai­kal­li­set per­soo­nat tekevät ai­doim­mat roolit

08.10.2018 09:00
Perjantaina ensi-iltansa saavan Reino Rinteestä kertovan juhlamonologin näyttelijällä tunteet tulevat pintaan luonnostaan: ”Teksti on niin voimakasta, että sitä ei tarvitse näytellä"

Per­jan­tai­na en­si-il­tan­sa saavan Reino Rin­tees­tä ker­to­van juh­la­mo­no­lo­gin näyt­te­li­jäl­lä tunteet tulevat pintaan luon­nos­taan: ”Teksti on niin voi­ma­kas­ta, että sitä ei tar­vit­se näy­tel­lä"

02.10.2018 18:00

Lu­ki­jal­ta: Draaman kaari

30.07.2018 14:00
Kai Lehtinen haki vitsillä Jouko Turkan oppiin – nyt hän pohtii Kuusingilla:  ”Elämä ei ole pelkästään jokirannassa temuamista”

Kai Leh­ti­nen haki vit­sil­lä Jouko Turkan oppiin – nyt hän pohtii Kuu­sin­gil­la:  ”Elämä ei ole pel­käs­tään jo­ki­ran­nas­sa te­mua­mis­ta”

09.06.2018 14:00
Taitoa,vauhtia ja tekemisen iloa – Hömppä-teatterissa höpsähtäneet tutkijat ja velhoperhe törmäävät

Tai­toa,­vauh­tia ja te­ke­mi­sen iloa – Hömp­pä-teat­te­ris­sa höp­säh­tä­neet tut­ki­jat ja vel­ho­per­he tör­mää­vät

30.05.2018 18:00
Teatteriväki kiittää Posion kunnanhallitusta: ”Tekniikkatila tulee tarpeeseen kaikkiin teatterinäytöksiin”

Teat­te­ri­vä­ki kiittää Posion kun­nan­hal­li­tus­ta: ”Tek­niik­ka­ti­la tulee tar­pee­seen kaik­kiin teat­te­ri­näy­tök­siin”

26.03.2018 10:30
Esa Kemppainen tuo tänään lavalle Reiskan ja sekalaisen seurakunnan: "Nimestä voisi päätellä, että se on ratkiriemukas, mutta asia ei ole ihan niinkään"

Esa Kemp­pai­nen tuo tänään lavalle Reiskan ja se­ka­lai­sen seu­ra­kun­nan: "Ni­mes­tä voisi pää­tel­lä, että se on rat­ki­rie­mu­kas, mutta asia ei ole ihan niin­kään"

23.02.2018 14:00
Pomppa -teatterilta ensi-iltaan Simpauttaja

Pomppa -teat­te­ril­ta en­si-il­taan Sim­paut­ta­ja

08.02.2018 09:00
Veljet keskenään nähdään Posiolla

Veljet kes­ke­nään nähdään Po­siol­la

07.02.2018 12:00
Posion Teatterihelinöitä ei järjestetä tänä keväänä - Lapin teatteriväki kokoontuu pohtimaan tapahtuman jatkuvuutta

Posion Teat­te­ri­he­li­nöi­tä ei jär­jes­te­tä tänä keväänä - Lapin teat­te­ri­vä­ki ko­koon­tuu poh­ti­maan ta­pah­tu­man jat­ku­vuut­ta

05.02.2018 05:00
Eikö rovasti muista? – vielä ehtii liperit paukkuen teatteriin Taivalkoskelle ennen Posion Simpauttajaa

Eikö rovasti muista? – vielä ehtii liperit pauk­kuen teat­te­riin Tai­val­kos­kel­le ennen Posion Sim­paut­ta­jaa

02.02.2018 15:30