Terveydenhoito
Ebba Annebergin kolumni: Menneitä muistelen niin mielelläni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuotias käyläläinen, nyt on kiitoksen aika"

Ebba An­ne­ber­gin ko­lum­ni: Men­nei­tä muis­te­len niin mie­lel­lä­ni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuo­tias käy­lä­läi­nen, nyt on kii­tok­sen aika"

21.05.2020 12:02
Niilo Keräsen kolumni: Tätä on medikalisaatio: uskoa, että lääketiede ja sitä matkivat keinot voivat pitää meidät ikuisesti nuorina ja terveinä - eivät ne voi

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Tätä on me­di­ka­li­saa­tio: uskoa, että lää­ke­tie­de ja sitä mat­ki­vat keinot voivat pitää meidät ikui­ses­ti nuorina ja ter­vei­nä - eivät ne voi

28.02.2020 05:00
Mehiläinen tulee Koillismaalle – Koillismaan Terveys Oy yhdistyy terveysjättiin

Me­hi­läi­nen tulee Koil­lis­maal­le – Koil­lis­maan Terveys Oy yh­dis­tyy ter­veys­jät­tiin

01.08.2018 15:01
”Hyvä hommahan tämä on, jos sillä pystytään sairauksia ennakoimaan” – Posiolla tarjotaan täysi-ikäisille mahdollisuutta verianalyysiin

”Hyvä hom­ma­han tämä on, jos sillä pys­ty­tään sai­rauk­sia en­na­koi­maan” – Po­siol­la tar­jo­taan täy­si-ikäi­sil­le mah­dol­li­suut­ta ve­ri­ana­lyy­siin

23.11.2017 19:00