Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 12 tuntia
Kuusamon ympärivuorokautinen päivystys jatkuu, jos uusi lupa saadaan – "Meidän erikoispiirteitä ovat pitkä etäisyys yliopistollisen sairaalan päivystykseen ja runsaat matkailijamäärät"

Kuu­sa­mon ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys jatkuu, jos uusi lupa saadaan – "Meidän eri­kois­piir­tei­tä ovat pitkä etäi­syys yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen ja runsaat mat­kai­li­ja­mää­rät"

04:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Töissä jaksaminen ei kerro kaikkea – onko uupumuksesta tulossa uusi normi?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Töissä jak­sa­mi­nen ei kerro kaikkea – onko uu­pu­muk­ses­ta tulossa uusi normi?

21.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Pohde hoi, minne unohditte työttömien terveyspalvelut?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pohde hoi, minne unoh­dit­te työt­tö­mien ter­veys­pal­ve­lut?

17.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 11:00
Monica Hepo-ojan vieraskolumni: Kun lihoin, tuntui kun olisin pudonnut yhteiskunnassa eri luokkaan
Kolumni

Monica He­po-ojan vie­ras­ko­lum­ni: Kun lihoin, tuntui kun olisin pu­don­nut yh­teis­kun­nas­sa eri luok­kaan

14.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken 15-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö aloittaa lokakuussa – akuuttihoitoa annetaan ensisijaisesti Pudasjärvellä ja Kuusamossa

Tai­val­kos­ken 15-paik­kai­nen ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö aloit­taa lo­ka­kuus­sa – akuut­ti­hoi­toa an­ne­taan en­si­si­jai­ses­ti Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa

13.09.2023 15:49 12
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue aikoo pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45 miljoonalla eurolla vuodessa – "myös vaikeita ratkaisuja joudutaan miettimään", sanoo hyvinvointialueen johtaja

Lapin hy­vin­voin­ti­alue aikoo pie­nen­tää kus­tan­nuk­siaan py­sy­väs­ti 45 mil­joo­nal­la eurolla vuo­des­sa – "myös vai­kei­ta rat­kai­su­ja jou­du­taan miet­ti­mään", sanoo hy­vin­voin­ti­alueen johtaja

08.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ke­lai­set eivät saa ään­tän­sä kuu­lu­vil­le – ohit­taa­ko Pohde va­li­tuk­sem­me?

07.09.2023 04:00 3
Tilaajille
Kolme irtisanoutunut Posion kirjastolta sisäilmaongelmien vuoksi – kunnanjohtaja Jääskö kertoo toimenpiteistä ongelman ratkaisemiseksi

Kolme ir­ti­sa­nou­tu­nut Posion kir­jas­tol­ta si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – kun­nan­joh­ta­ja Jääskö kertoo toi­men­pi­teis­tä on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si

27.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Näin sinäkin saat heleän ihon korealaisella ihonhoitorutiinilla – Rutiinin taika piilee kaksoispuhdistuksessa

Näin sinäkin saat heleän ihon ko­rea­lai­sel­la ihon­hoi­to­ru­tii­nil­la – Ru­tii­nin taika piilee kak­sois­puh­dis­tuk­ses­sa

24.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Kuusamolainen seksuaaliterapeutti Tiia Mikkonen haluaa murtaa seksuaalisuuteen liittyviä myyttejä: "Jokainen saa tosiasiassa ilmentää ja harjoittaa seksuaalisuuttaan niin kuin parhaaksi näkee"

Kuu­sa­mo­lai­nen sek­suaa­li­te­ra­peut­ti Tiia Mik­ko­nen haluaa murtaa sek­suaa­li­suu­teen liit­ty­viä myyt­te­jä: "Jo­kai­nen saa to­si­asias­sa il­men­tää ja har­joit­taa sek­suaa­li­suut­taan niin kuin par­haak­si näkee"

24.08.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suo­mes­sa on reilut 190 000 muis­ti­sai­raut­ta potevaa hen­ki­löä – hekin kai­paa­vat kuun­te­le­vaa ja tees­ken­te­le­mä­tön­tä kon­tak­tia

22.08.2023 17:00
Tilaajille
Tea Tuohioja hakee postilaatikkomatkaa pitempiä reittejä, Maiju Laurila aikoo yön yli kajakkiretkelle – Pyörätuolilla liikkuva retkeilijä näkee vaivaa päästäkseen luontoon, eikä silti aina pääse

Tea Tuo­hi­oja hakee pos­ti­laa­tik­ko­mat­kaa pi­tem­piä reit­te­jä, Maiju Laurila aikoo yön yli ka­jak­ki­ret­kel­le – Pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­va ret­kei­li­jä näkee vaivaa pääs­täk­seen luon­toon, eikä silti aina pääse

17.08.2023 04:00
Tilaajille
Vuoden verran kirjeenvaihtoa omenapuista, uupumuksesta ja koulumaailman rakenteellisista ongelmista – Minna Rytisalon ja Tommi Kinnusen uusi kirja vaati syntyäkseen rohkeutta

Vuoden verran kir­jeen­vaih­toa ome­na­puis­ta, uu­pu­muk­ses­ta ja kou­lu­maail­man ra­ken­teel­li­sis­ta on­gel­mis­ta – Minna Ry­ti­sa­lon ja Tommi Kin­nu­sen uusi kirja vaati syn­tyäk­seen roh­keut­ta

12.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Mitä tehdä, kun mieli menee rikki? Lue tästä posiolaisen Minja Sinkkosen tarina mielenterveysongelmien kanssa kamppailemisesta: "Kuka tahansa voisi sairastua"

Mitä tehdä, kun mieli menee rikki? Lue tästä po­sio­lai­sen Minja Sink­ko­sen tarina mie­len­ter­veys­on­gel­mien kanssa kamp­pai­le­mi­ses­ta: "Kuka tahansa voisi sai­ras­tua"

06.08.2023 17:00
Tilaajille
Katso tästä Minja Sinkkosen vinkit arjessa rentoutumiseen

Katso tästä Minja Sink­ko­sen vinkit arjessa ren­tou­tu­mi­seen

06.08.2023 16:55
Tilaajille
Lintuinfluenssan tarttuminen ihmisestä toiseen vaatisi viruksen muuntautumista – virologian professori: Mahdollisuuksia taudille ei kannata antaa

Lin­tu­inf­luens­san tart­tu­mi­nen ih­mi­ses­tä toiseen vaatisi vi­ruk­sen muun­tau­tu­mis­ta – vi­ro­lo­gian pro­fes­so­ri: Mah­dol­li­suuk­sia tau­dil­le ei kannata antaa

04.08.2023 13:04
Tilaajille
Heinäkuussa hukkui lähes puolet vähemmän ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana hukkunut 45 ihmistä

Hei­nä­kuus­sa hukkui lähes puolet vä­hem­män ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana huk­ku­nut 45 ihmistä

03.08.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta: "Sitä minä toivoin, että aluevaltuutettumme Keränen ja Hietala olisivat tuoneet esille ilonsa siitä yksimielisyydestä, jolla kuntalaiset ja ympäri Suomea asuvat omaiset allekirjoittivat adressin"
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Sitä minä toi­voin, että alue­val­tuu­tet­tum­me Keränen ja Hietala oli­si­vat tuoneet esille ilonsa siitä yk­si­mie­li­syy­des­tä, jolla kun­ta­lai­set ja ympäri Suomea asuvat omaiset al­le­kir­joit­ti­vat ad­res­sin"

22.07.2023 04:05
Tilaajille
Joka kolmas kolmikymppinen nainen jättää seulonnan väliin – samaan aikaan kohdunkaulan syöpiä löytyi enemmän kuin kertaakaan 1950-luvun jälkeen

Joka kolmas kol­mi­kymp­pi­nen nainen jättää seu­lon­nan väliin – samaan aikaan koh­dun­kau­lan syöpiä löytyi enemmän kuin ker­taa­kaan 1950-lu­vun jälkeen

20.07.2023 09:07
Tilaajille