"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 12 tuntia

Pop up -ko­ro­na­ro­ko­tus­pis­te avataan Kuu­sa­mon Prisman aulaan

04:00
Viimeisin 24 tuntia
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä hiertää – ei kaikki tahdo olla ro­bot­te­ja

20.09.2021 19:57
Tilaajille
Viikko

Alle 12-vuo­tiaat tulee viedä ko­ro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, linjaa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

17.09.2021 14:14

Lap­pi­lai­sil­le kor­vat­tu jo yli kolme mil­joo­naa euroa an­sio­tu­lo­ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nien takia

17.09.2021 12:26
Tilaajille

Eläin­lää­kä­ri­krii­siin haetaan si­jai­sia ennen kuin virat saadaan täy­tet­tyä, Po­siol­la kunta ostaa pal­ve­lu­ja virasta ir­ti­sa­nou­tu­neel­ta – lue tästä, mil­lai­nen eläin­lää­kä­rin ar­ki­yö­päi­vys­tys­vuo­ro voi olla

17.09.2021 04:00
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­taus kes­kit­tyy jat­kos­sa Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­ta­mat­to­miin – lasten testaus vähenee

16.09.2021 08:59
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa yksi uusi ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la 23 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – kaksi ro­ko­tet­ta on saanut 60,8 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta

15.09.2021 15:31

Ko­ro­na­epi­de­mias­sa suunta pa­rem­paan – OYSissa alle viisi po­ti­las­ta hoi­dos­sa

15.09.2021 14:32
Tilaajille

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 1
Tilaajille

Yli 60 pro­sent­tia päälle 12-vuo­tiais­ta saanut kaksi ro­ko­tus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 15

14.09.2021 16:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mielen sai­rauk­sien häpeän tun­nis­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen on tärkeää

14.09.2021 12:20 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Suo­mes­sa 976 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana lauan­tai­na ra­por­toi­mat­ta jää­nei­tä ta­pauk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 38 uutta tar­tun­taa

12.09.2021 12:27

Tai­val­kos­ken kunta kil­pai­lut­taa työ­ter­veys­huol­ton­sa – kym­me­nen vuotta jat­ku­nut yh­teis­työ Ter­veys­ta­lon kanssa kat­kol­la

12.09.2021 04:00 1
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa todettu 490 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tau­ti­ta­pauk­sia eniten Oulussa ja Ni­va­las­sa

10.09.2021 11:55

Tai­val­kos­ki hakee uutta so­te-joh­ta­jaa – saa­daan­ko uusi vi­ran­hal­ti­ja töihin jou­lu­kuun alusta?

10.09.2021 04:00
Tilaajille

THL: Kuu­sa­mos­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 20 uutta tar­tun­taa ja koko maassa 486 uutta tar­tun­taa

09.09.2021 12:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: En päässyt työ­ter­veys­lää­kä­ril­le ilman jul­ki­sel­la otettua ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta – Kuor­mit­taa­ko yk­si­tyi­nen sektori koh­tuut­to­mas­ti jul­kis­ta?

08.09.2021 17:40
Tilaajille

"Tänään olen terve, mutta huo­mi­ses­ta en tiedä" – Syövän voit­ta­nut Satu Lämsä otti elä­mäl­le uuden suunnan ja alkoi to­teut­taa haa­vei­taan: esi­mies­teh­tä­viin ja opin­to­jen pariin Kai­nuu­seen

08.09.2021 15:01
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa 632 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 23 ta­paus­ta, eniten tar­tun­to­ja Oulussa ja Ni­va­las­sa

08.09.2021 12:04

Ko­ro­na­ro­ko­te­ti­lan­ne hel­pot­ta­nut Tai­val­kos­kel­la, al­ku­vii­kos­ta eris­tyk­sis­sä oli vain kaksi kun­ta­lais­ta – katso jutusta Koil­lis­maan kuntien asuk­kai­den ro­ko­tus­ti­lan­ne

08.09.2021 08:32