Terveys ja lääketiede
Viimeisin 12 tuntia

THL: Suo­mes­sa todettu 123 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­to­ja

12:06
Viikko

THL: Suo­mes­sa 107 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – Poh­jois–­Poh­jan­maal­la kaksi uutta tar­tun­taa

23.06.2021 14:20

THL: Suo­mes­sa 110 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei tar­tun­to­ja, Kai­nuus­sa 7

22.06.2021 11:58

THL: Suo­mes­sa 45 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ei uusia tar­tun­to­ja, Kai­nuus­sa yksi

21.06.2021 11:58

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät kaa­tui­vat sun­nun­tai­na useiden tuntien ajaksi – "Po­ti­las­mää­rä oli aika lailla sama kuin nor­maa­li­na sun­nun­tai­na"

20.06.2021 22:39

THL: Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 65 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista Poh­jois-Suo­mes­sa kolme – Poh­jois-Poh­jan­maal­la nol­la­päi­vä, Salla nousi ko­ro­na­kar­tal­le

20.06.2021 12:36

Kau­pois­sa pi­det­tä­vä edel­leen tur­va­vä­lit, muis­tut­taa alue­hal­lin­to­vi­ras­to – myös mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa sil­loin, kun etäi­syyt­tä ei voida pitää

19.06.2021 22:50

THL: Lauan­tai­na koko maassa 115 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa viisi uutta ta­paus­ta, joista neljä Ka­jaa­nis­sa

19.06.2021 12:25

Po­siol­la kir­joil­la oleva sai ko­ro­na­tar­tun­nan muualla – "Ky­sees­sä on Po­siol­la kir­joil­la oleva hen­ki­lö, joka on sai­ras­tu­nut ja eris­tet­ty muual­la, mutta ti­las­toi­tuu ko­ti­kun­taan­sa"

18.06.2021 15:20

THL: Suo­mes­sa 73 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ei yhtään uutta tar­tun­taa

18.06.2021 12:02

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

18.06.2021 08:27
Tilaajille

Nyt, eikä sitten ke­sä­lo­man tai sor­sas­tus­kau­den jälkeen – Koil­lis­maal­la työ­ikäi­set ovat ha­lut­to­mia va­raa­maan ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa: "Sama ikä­ryh­mä liikkuu paljon ja tapaa ih­mi­siä, joten soisi ro­kot­tei­ta otet­ta­van"

18.06.2021 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Raa­hes­sa, koko maassa 55 tar­tun­taa

17.06.2021 12:10

Posio päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan– Maskin käy­tös­tä luo­vu­taan muualla paitsi so­te-työ­pai­koil­la

17.06.2021 10:30

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set ke­ve­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maskin käyttö ju­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ei ole enää vält­tä­mä­tön­tä

16.06.2021 20:02
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia

16.06.2021 12:00

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set ke­ve­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la: jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ei enää mas­ki­pak­koa, yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ei enää ohjeita

16.06.2021 11:56

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ro­va­nie­men Half­moon-yö­ker­hos­sa on voinut vii­kon­lop­pu­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, testiin ha­keu­tu­mis­ta suo­si­tel­laan

15.06.2021 15:09

Ro­va­nie­mel­lä il­men­neet on­gel­mat ro­ko­tus­to­dis­tus­ten saa­mi­ses­sa mah­dol­li­sia muis­sa­kin Lapin kun­nis­sa

15.06.2021 15:08
Tilaajille

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ole ra­por­toi­tu yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa 73 uutta ta­paus­ta

15.06.2021 11:59