Terveys
Kuukausi
Lääkärinvirka hakuun Taivalkoskella

Lää­kä­rin­vir­ka hakuun Tai­val­kos­kel­la

21.02.2020 10:09
Kuulutko ihmisiin, joka pelkää hammaslääkäriä?

Kuu­lut­ko ih­mi­siin, joka pelkää ham­mas­lää­kä­riä?

17.02.2020 08:02
Tilaajille
Pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää on havaittu Lapissa – tauti voi kestää jopa viikkoja

Pie­nil­le vau­voil­le vaa­ral­lis­ta hin­ku­ys­kää on ha­vait­tu Lapissa – tauti voi kestää jopa viik­ko­ja

14.02.2020 17:31
Ihmiset varautuvat taloudellisesti vakavaan sairauteen, kertoo tutkimus: "Tuloista voi lähteä jopa puolet pois"

Ihmiset va­rau­tu­vat ta­lou­del­li­ses­ti va­ka­vaan sai­rau­teen, kertoo tut­ki­mus: "Tu­lois­ta voi lähteä jopa puolet pois"

08.02.2020 15:29
Hunajaa, höyryhengitystä ja muita kotikonsteja avuksi yskään – ilman reseptiä myytävien yskänlääkkeiden teho on keuhkolääkärin mielestä kyseenalainen

Hu­na­jaa, höy­ry­hen­gi­tys­tä ja muita ko­ti­kons­te­ja avuksi yskään – ilman re­sep­tiä myy­tä­vien ys­kän­lääk­kei­den teho on keuh­ko­lää­kä­rin mie­les­tä ky­seen­alai­nen

26.01.2020 05:00
Tilaajille
Posio mukaan suolistosyövän seulontatutkimukseen ensimmäisten kuntien joukossa - ennaltaehkäisevä seulonta on maksuton yli 60-vuotiaille

Posio mukaan suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta­tut­ki­muk­seen en­sim­mäis­ten kuntien jou­kos­sa - en­nal­ta­eh­käi­se­vä seu­lon­ta on mak­su­ton yli 60-vuo­tiail­le

24.01.2020 13:40
Vanhemmat
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

17.01.2020 12:00
Tilaajille
Muistisairaus lisääntyy, riittävätkö palvelut?

Muis­ti­sai­raus li­sään­tyy, riit­tä­vät­kö pal­ve­lut?

04.02.2019 10:00
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Lähde liik­ku­maan muun Koil­lis­maan mukana – seu­raa­van kuu­kau­den ajan sadat koil­lis­maa­lai­set kir­jaa­vat lii­kun­ta­ker­to­jaan kun­to­kort­tiin

10.01.2019 05:00
Trendikäs kombutsa-juoma valmistuu myös kotikeittiössä – käynyt tee ei välttämättä kuulosta kovin herkulliselta, mutta sitä se kuitenkin on

Tren­di­käs kom­but­sa-juo­ma val­mis­tuu myös ko­ti­keit­tiös­sä – käynyt tee ei vält­tä­mät­tä kuu­los­ta kovin her­kul­li­sel­ta, mutta sitä se kui­ten­kin on

01.12.2018 05:00
Muuttumisleikkiin valittu Annukka Säkkinen selätti terveysongelmat, löysi uuden mielitietyn ja palasi kokoaikaisesti töihin - On Annukan vuoro loistaa: "Haluan katsoa peiliin ja sanoa: vitsit, näytän hyvältä"

Muut­tu­mis­leik­kiin valittu Annukka Säk­ki­nen selätti ter­vey­son­gel­mat, löysi uuden mie­li­tie­tyn ja palasi ko­ko­ai­kai­ses­ti töihin - On Annukan vuoro lois­taa: "Haluan katsoa peiliin ja sanoa: vitsit, näytän hy­väl­tä"

18.06.2018 18:00
Kuusamon ikäihmisten asioissa vastaa nyt yksi puhelin

Kuu­sa­mon ikä­ih­mis­ten asiois­sa vastaa nyt yksi puhelin

09.11.2017 05:00