Tulvatiedotteet
Kuukausi
Ennätystulva voi kastella taloja Kuusamo-, Muo-, ja Joukamojärvien alueella – Maanmittauslaitoksen laatiman korkeusmallin mukaan näyttäisi, että tällä korkeudella on nyt noin 50 rakennusta vaarassa kastua

En­nä­tys­tul­va voi kas­tel­la taloja Kuu­sa­mo-, Muo-, ja Jou­ka­mo­jär­vien alueel­la – Maan­mit­taus­lai­tok­sen laa­ti­man kor­keus­mal­lin mukaan näyt­täi­si, että tällä kor­keu­del­la on nyt noin 50 ra­ken­nus­ta vaa­ras­sa kastua

27.05.2020 04:00
Tilaajille
Lumen sulaminen nostaa jokien pintoja ja virtaamia Iijoen alueella

Lumen su­la­mi­nen nostaa jokien pintoja ja vir­taa­mia Iijoen alueel­la

23.05.2020 10:25
Lämpöaalto sulattaa Lapin alueen lumet nopeasti – tulvaennätyksiä voi rikkoontua

Läm­pö­aal­to su­lat­taa Lapin alueen lumet no­peas­ti – tul­va­en­nä­tyk­siä voi rik­koon­tua

23.05.2020 10:14
Kuusamoon ennustetaan mittaushistorian suurinta tulvaa, Iijoen vesistössäkin mahdollisuus ennätykseen – ELY: Suojaa kiinteistö ja poista irtaimisto tulvariskialueella

Kuu­sa­moon en­nus­te­taan mit­taus­his­to­rian suu­rin­ta tulvaa, Iijoen ve­sis­tös­sä­kin mah­dol­li­suus en­nä­tyk­seen – ELY: Suojaa kiin­teis­tö ja poista ir­tai­mis­to tul­va­ris­ki­alueel­la

15.05.2020 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaalla syytä varautua tavanomaista suurempiin tulviin

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maal­la syytä va­rau­tua ta­van­omais­ta suu­rem­piin tulviin

01.04.2020 14:26
Tilaajille