Tutkimus
Autoilijoiden tyytyväisyys teiden talvihoitoon laski Pohjois-Pohjanmaalla

Au­toi­li­joi­den tyy­ty­väi­syys teiden tal­vi­hoi­toon laski Poh­jois-Poh­jan­maal­la

28.05.2020 16:53
Nettikyselyn tulos - ei kulu raha peleihin, myös nettipelien suosio laskenut

Net­ti­ky­se­lyn tulos - ei kulu raha pe­lei­hin, myös net­ti­pe­lien suosio las­ke­nut

28.05.2020 09:34
Tilaajille
Koronakriisi ei ole poistanut osaavan työvoiman tarvetta - Oulun kauppakamari kiirehtii työ- ja oleskelulupien käsittelyä

Ko­ro­na­krii­si ei ole pois­ta­nut osaavan työ­voi­man tar­vet­ta - Oulun kaup­pa­ka­ma­ri kii­reh­tii työ- ja oles­ke­lu­lu­pien kä­sit­te­lyä

28.05.2020 09:00
Tilaajille
Tartuntoja moninkertaisesti - Pohjois-Pohjanmaalla ei uusi tartuntoja

Tar­tun­to­ja mo­nin­ker­tai­ses­ti - Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusi tar­tun­to­ja

15.04.2020 13:54
Tilaajille
Alle 30-vuotiaat kokevat eniten kuormitusta koronakriisissä - keskusteluapua kaivataan

Alle 30-vuo­tiaat kokevat eniten kuor­mi­tus­ta ko­ro­na­krii­sis­sä - kes­kus­te­lu­apua kai­va­taan

09.04.2020 08:22
THL selvittää ihmisten alttiutta sairastua koronavirusinfektioon - yksilölliset erot ovat suuria

THL sel­vit­tää ih­mis­ten alt­tiut­ta sai­ras­tua ko­ro­na­vi­rus­in­fek­tioon - yk­si­löl­li­set erot ovat suuria

06.04.2020 11:01
Posio ei retostele indeksillä - kunnanhallituksen puheenjohtaja listaa kolme pääsyytä, mutta uskoo tulevaan

Posio ei re­tos­te­le in­dek­sil­lä - kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja listaa kolme pää­syy­tä, mutta uskoo tu­le­vaan

05.03.2020 08:36
Tilaajille
Pohjoisten metsälintujen määrä laskenut Suomen suo­je­lua­lueil­la 38 prosentilla – mäet ja vaarat suojaavat lintuja ilmaston läm­pe­ne­mi­sel­tä

Poh­jois­ten met­sä­lin­tu­jen määrä las­ke­nut Suomen suo­je­lu­alueil­la 38 pro­sen­til­la – mäet ja vaarat suo­jaa­vat lintuja il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sel­tä

13.02.2020 11:39
Uusi revontuli-ilmiö hämmästyttää ja vielä hämmästyttävämpi on tarina sen löytymisestä

Uusi re­von­tu­li-il­miö häm­mäs­tyt­tää ja vielä häm­mäs­tyt­tä­väm­pi on tarina sen löy­ty­mi­ses­tä

29.01.2020 10:48