Työpaikat
Lukijalta: Kuusamon vahvuudet vajaakäytöllä – uhkat toteutumassa
Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon vah­vuu­det va­jaa­käy­töl­lä – uhkat to­teu­tu­mas­sa

29.01.2020 18:44
Lukijalta: Kuusamo on pelastettava – päähuomio on laitettava työpaikkojen luomiseen
Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo on pe­las­tet­ta­va – pää­huo­mio on lai­tet­ta­va työ­paik­ko­jen luo­mi­seen

14.01.2020 11:17
Rukakeskuksella avoinna 50 määräaikaista työpaikkaa - kuusamolaisia ei kiinnosta

Ru­ka­kes­kuk­sel­la avoinna 50 mää­rä­ai­kais­ta työ­paik­kaa - kuu­sa­mo­lai­sia ei kiin­nos­ta

26.09.2018 05:00