Työttömyys
Kela palvelee koronaepidemiasta huolimatta – Kela panee toimeen erittäin kiireisellä aikataululla määräaikaisia muutoksia, joiden tarkoitus on turvata työttömäksi jäävien, lomautettujen ja koronaepidemian takia yritystoiminnassaan vaikeuksiin joutuvien yrittäjien välttämätön toimeentulo

Kela pal­ve­lee ko­ro­na­epi­de­mias­ta huo­li­mat­ta – Kela panee toimeen erit­täin kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la mää­rä­ai­kai­sia muu­tok­sia, joiden tar­koi­tus on turvata työt­tö­mäk­si jää­vien, lo­mau­tet­tu­jen ja ko­ro­na­epi­de­mian takia yri­tys­toi­min­nas­saan vai­keuk­siin jou­tu­vien yrit­tä­jien vält­tä­mä­tön toi­meen­tu­lo

04.04.2020 16:00
Pohjois-Pohjanmaan työttömyys edelleen lievässä kasvussa - Taivalkoskella on alueen kunnista yhä eniten työttömiä

Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­myys edel­leen lie­väs­sä kas­vus­sa - Tai­val­kos­kel­la on alueen kun­nis­ta yhä eniten työt­tö­miä

24.03.2020 08:53
Taivalkoskella 13,8 %, Kuusamossa 9,3 % – Työttömyysasteissa suuria vaihteluja Koillismaalla, Lapissa kysyntä edelleen vilkasta

Tai­val­kos­kel­la 13,8 %, Kuu­sa­mos­sa 9,3 % – Työt­tö­myys­as­teis­sa suuria vaih­te­lu­ja Koil­lis­maal­la, Lapissa kysyntä edel­leen vil­kas­ta

25.02.2020 09:47

Työt­tö­mien määrä väheni Koil­lis­maal­la – avoimia työ­paik­ko­ja on yli 300

20.11.2018 21:00

Lu­ki­jal­ta: Suo­mes­sa lienee työt­tö­mien edut liian hyviä vie­lä­kin – on hel­pom­pi löhötä soh­val­la ja nauttia an­sai­te­mat­to­mis­ta eduista

06.10.2018 12:00

Mik­ko­nen: Tai­val­kos­ki tyy­ty­väi­nen ke­hi­ty­syh­tiöön: "On saatu mitä on ha­lut­tu­kin"

24.09.2018 10:30
Esitys: Naturpolis, KSAK ja Askel halutaan saman katon alle, samalla selvitetään, kannattaako KSAK:n luopua koulutuksen järjestämisestä – taustalla yllättävä syy

Esitys: Na­tur­po­lis, KSAK ja Askel ha­lu­taan saman katon alle, samalla sel­vi­te­tään, kan­nat­taa­ko KSAK:n luopua kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä – taus­tal­la yl­lät­tä­vä syy

24.09.2018 10:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­sen ihmisiä pa­tis­tel­laan työn perään etelään – miksi ei myös toisin päin?

11.05.2018 05:00

Koil­lis­maan työt­tö­myys vähenee

27.04.2018 16:50
Kolumni

Ala­ker­ta: Mistä löytää kokki tai hitsari – te­ki­jä­pu­laan ei pakko auta, sillä työn­an­ta­ja haluaa mo­ti­voi­tu­neen

17.01.2018 05:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Se voi olla uu­ti­nen, että kan­san­edus­ta­ja tajusi, että ak­tii­vi­mal­li ei ehkä toimi

08.01.2018 05:00

TE-pal­ve­lu­jen kautta kor­kea­kou­lu­opin­toi­hin - kou­lu­tuk­sia tar­jol­la vain tänä syksynä

03.11.2017 16:50
Pääkirjoitus

Suomi täynnä työ­ha­lut­to­mia ja pal­kan­mak­su­ha­lut­to­mia? Totuus on toinen

23.10.2017 05:00
"Tähän minä maanantaisin tulen, jotta minua ei pääse pakoon" – Sanna neuvoo henkilökohtaisesti työnhakijoita asioinnissa

"Tähän minä maa­nan­tai­sin tulen, jotta minua ei pääse pakoon" – Sanna neuvoo hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti työn­ha­ki­joi­ta asioin­nis­sa

18.10.2017 05:00
20-vuotias Santtu löysi työn sahalta: "Olen kuullut, että muutkin nuoret ovat alkaneet työllistyä" – Havainto on oikea, sillä työllisyystilanne paranee

20-vuo­tias Santtu löysi työn sa­hal­ta: "Olen kuul­lut, että muutkin nuoret ovat al­ka­neet työl­lis­tyä" – Ha­vain­to on oikea, sillä työl­li­syys­ti­lan­ne paranee

18.10.2017 05:00
Taivalkoski kärjessä ikävässä tilastossa: kunnassa Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysaste

Tai­val­kos­ki kär­jes­sä ikä­väs­sä ti­las­tos­sa: kun­nas­sa Poh­jois-Poh­jan­maan korkein työt­tö­myys­as­te

26.07.2017 13:22
Erityisesti miesten työttömyys laski – tässä Koillismaan työllisyystilanne

Eri­tyi­ses­ti miesten työt­tö­myys laski – tässä Koil­lis­maan työl­li­syys­ti­lan­ne

24.01.2017 10:45