Urheilu
Viimeisin tunti
Liikuntaa lähes joka päivä – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin kuulunut entinen kestävyysjuoksija on yhä aktiivinen liikkuja

Lii­kun­taa lähes joka päivä – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on yhä ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Missä menet, KEV? - Kuusamon Erä-Veikoissa laaditaan uuta strategiaa, urheiluseura halutaan tuoda 2020-luvulle

Missä menet, KEV? - Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa laa­di­taan uuta stra­te­giaa, ur­hei­lu­seu­ra ha­lu­taan tuoda 2020-lu­vul­le

28.05.2020 14:01
Tilaajille
Valmentaja Reijo Jokinen kirjoittaa toisesta lukuvuodesta akatemiaurheilijoiden kanssa: "Joillekin kevätväsymys iski liian aikaisin"

Val­men­ta­ja Reijo Jokinen kir­joit­taa toi­ses­ta lu­ku­vuo­des­ta aka­te­mia­ur­hei­li­joi­den kanssa: "Joil­le­kin ke­vät­vä­sy­mys iski liian ai­kai­sin"

17.05.2020 11:36
Urheilu edelleen osa elämää – Entinen kestävyysjuoksija Veijo Mursu on edelleenkin aktiivinen liikkuja

Urheilu edel­leen osa elämää – Entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja Veijo Mursu on edel­leen­kin ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

14.05.2020 08:00
Tilaajille
Liikkumalla pysyy kunnossa – Entinen keskimatkojen juoksija harrastaa edelleen liikuntaa

Liik­ku­mal­la pysyy kun­nos­sa – Entinen kes­ki­mat­ko­jen juok­si­ja har­ras­taa edel­leen lii­kun­taa

22.04.2020 15:00
Tilaajille
Liikuntaa edelleen joka päivä – Entinen kestävyysjuoksija on elämänsä aikana juossut ja hiihtänyt yhteensä jo noin 250 000 kilometriä

Lii­kun­taa edel­leen joka päivä – Entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on elä­män­sä aikana juossut ja hiih­tä­nyt yh­teen­sä jo noin 250 000 ki­lo­met­riä

16.04.2020 04:00
Tilaajille
Kaksoset Jari ja Jussi Kaartinen viettävät yhteisiä satavuotisjuhlia poikkeuksellisena aikana: "Aika menee kuin siivillä"

Kak­so­set Jari ja Jussi Kaar­ti­nen viet­tä­vät yh­tei­siä sa­ta­vuo­tis­juh­lia poik­keuk­sel­li­se­na aikana: "Aika menee kuin sii­vil­lä"

26.03.2020 17:06
Tilaajille
Koillismaan ylpeyden suuri tilaisuus – jos Pallo-Karhut lähtee Mestarien liigaan, saattaa seura tuoda yhden europelinsä Ouluun: "Käännämme kaikki kivet"

Koil­lis­maan yl­pey­den suuri ti­lai­suus – jos Pal­lo-Kar­hut lähtee Mes­ta­rien lii­gaan, saattaa seura tuoda yhden eu­ro­pe­lin­sä Ouluun: "Kään­näm­me kaikki kivet"

20.03.2020 08:44
Tilaajille
Koululainen – turhauttaako kotona kykkiminen jo nyt? Ei hätää: kuusamolaisveljekset Jaro, 10,  ja Juuso, 7, opastavat liikuntatemppuja Instagramissa

Kou­lu­lai­nen – tur­haut­taa­ko kotona kyk­ki­mi­nen jo nyt? Ei hätää: kuu­sa­mo­lais­vel­jek­set Jaro, 10, ja Juuso, 7, opas­ta­vat lii­kun­ta­temp­pu­ja Ins­ta­gra­mis­sa

19.03.2020 14:24
Tilaajille
Urheilua ei nyt ole ja muutenkin kaikki on muuttunut - Äkkipysähdys tekee lopulta vain hyvää

Ur­hei­lua ei nyt ole ja muu­ten­kin kaikki on muut­tu­nut - Äk­ki­py­säh­dys tekee lopulta vain hyvää

19.03.2020 04:04

Tai­val­kos­ki peruu kaikki hiih­to­ki­sat tältä kau­del­ta

16.03.2020 13:46
Päivittyvä seuranta: näin koronavirus muuttaa elämää Koillismaalla - Taivalkosken seurakunta rajoittaa toimintaansa, neuvolaan vain täysin terveenä

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta: näin ko­ro­na­vi­rus muuttaa elämää Koil­lis­maal­la - Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta ra­joit­taa toi­min­taan­sa, neu­vo­laan vain täysin ter­vee­nä

13.03.2020 17:58
Tiedätkö paljonko suolakurkkua ja sekamehua Rajalta rajalle -hiihtäjät tankkaavat Nissinvaarassa? Itsekin reitin hiihtänyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos väsyttää"

Tie­dät­kö pal­jon­ko suo­la­kurk­kua ja se­ka­me­hua Rajalta rajalle -hiih­tä­jät tank­kaa­vat Nis­sin­vaa­ras­sa? Itsekin reitin hiih­tä­nyt Aarno Miinala tietää: "Täällä voi elpyä, jos vä­syt­tää"

04.03.2020 04:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoita edustava 43-vuotias Annemari Kiekara on matkalla EM-kisojen puolimaratonille – "Jos nyt juoksisi tuollaisia aikoja, arvostus olisi takuulla erilaista", entinen Sandell muistelee huippuvuosiaan

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­va 43-vuo­tias An­ne­ma­ri Kiekara on mat­kal­la EM-ki­so­jen puo­li­ma­ra­to­nil­le – "Jos nyt juok­si­si tuol­lai­sia aikoja, ar­vos­tus olisi ta­kuul­la eri­lais­ta", entinen Sandell muis­te­lee huip­pu­vuo­siaan

02.03.2020 10:45
Tilaajille
Iso osa urheiluseurojen rahoista valuu tienvarteen, vanhemmat eivät välttämättä hanki perusvälineitä lapsilleen – Koillismaan osuuskaupan Kannustaja-ohjelma on iso apu: “Enää ei tarvitse lähteä Ouluun luistimia profiloimaan”

Iso osa ur­hei­lu­seu­ro­jen ra­hois­ta valuu tien­var­teen, van­hem­mat eivät vält­tä­mät­tä hanki pe­rus­vä­li­nei­tä lap­sil­leen – Koil­lis­maan osuus­kau­pan Kan­nus­ta­ja-oh­jel­ma on iso apu: “Enää ei tar­vit­se lähteä Ouluun luis­ti­mia pro­fi­loi­maan”

28.02.2020 04:00
Tilaajille
Vuokatti-Rukan valmennuskeskukselle 450 000 euron avustus

Vuo­kat­ti-Ru­kan val­men­nus­kes­kuk­sel­le 450 000 euron avustus

25.02.2020 16:34
Hiihtotapahtumia peruttu lumen puutteen vuoksi - Pitäisikö Koillismaan ottaa koppi näistä

Hiih­to­ta­pah­tu­mia peruttu lumen puut­teen vuoksi - Pi­täi­si­kö Koil­lis­maan ottaa koppi näistä

17.02.2020 12:44