valokuvaus
Kuukausi
Kuukkelit istuivat romanttiselle illalliselle – Sallassa asuva Anniina Olkkonen houkutteli pihan linnut hauskaan valokuvaan

Kuuk­ke­lit is­tui­vat ro­mant­ti­sel­le il­lal­li­sel­le – Sal­las­sa asuva Anniina Olk­ko­nen hou­kut­te­li pihan linnut haus­kaan va­lo­ku­vaan

17.02.2020 19:00
Valtakunnallinen Kenen luonto -hanke? Osallistumaan kutsutaan valokuvataiteilijoita ja luontokuvaajia

Val­ta­kun­nal­li­nen Kenen luonto -hanke? Osal­lis­tu­maan kut­su­taan va­lo­ku­va­tai­tei­li­joi­ta ja luon­to­ku­vaa­jia

16.02.2020 15:40
Talouskaupan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-luvulla ei ollut mustavalkoista ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka väritetyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat menneisyyden lähemmäksi

Ta­lous­kau­pan Siirin, Martan, Maijan ja Taimin elämä 1920-lu­vul­la ei ollut mus­ta­val­kois­ta ja nyt sen näkee myös kuvista – Katso kuinka vä­ri­te­tyt kuvat jopa sadan vuoden takaa tuovat men­nei­syy­den lä­hem­mäk­si

13.02.2020 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Meeri Koutaniemestäkö Kuvajournalisti 2018? – Yleisö päättää

Meeri Kou­ta­nie­mes­tä­kö Ku­va­jour­na­lis­ti 2018? – Yleisö päättää

04.02.2019 19:50
Janette ja Kalle kuvasivat ihmisten metsäsuhteita ja huomasivat, että koillismaalaisilla on metsään lukemattomia suhteita – Metsä taivuttaa mielipiteenkin: "Vain metsäsuhdetta, jota ei ole ollenkaan, ei ymmärretty"

Janette ja Kalle ku­va­si­vat ih­mis­ten met­sä­suh­tei­ta ja huo­ma­si­vat, että koil­lis­maa­lai­sil­la on metsään lu­ke­mat­to­mia suh­tei­ta – Metsä tai­vut­taa mie­li­pi­teen­kin: "Vain met­sä­suh­det­ta, jota ei ole ol­len­kaan, ei ym­mär­ret­ty"

10.12.2018 18:00
Meeri Koutaniemi kuvasi neljä suomalaisvaikuttajaa romaniasuissa –”Eletään kuplassa, jonka tämä kampanja puhkaisee”

Meeri Kou­ta­nie­mi kuvasi neljä suo­ma­lais­vai­kut­ta­jaa ro­ma­niasuis­sa –”E­le­tään kup­las­sa, jonka tämä kam­pan­ja puh­kai­see”

26.11.2018 09:53
Nyt Hautala goes rock Vuoden Luontokuva-festivaalilla Helsingissä – Kepa Salmirinne laulaa ainutlaatuisen rock-luontokuvavideon soolo-osuudet livenä

Nyt Hautala goes rock Vuoden Luon­to­ku­va-fes­ti­vaa­lil­la Hel­sin­gis­sä – Kepa Sal­mi­rin­ne laulaa ai­nut­laa­tui­sen rock-luon­to­ku­va­vi­deon soo­lo-osuu­det livenä

18.10.2018 16:00
Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä järjestys ja kuvaajat otosten takana!

Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä jär­jes­tys ja ku­vaa­jat otosten takana!

07.09.2018 07:50
Elmeri Juuti oli rengastamassa pöllöjä kamera mukanaan, kun hän huomasi pöllön suoraan yläpuolellaan - rävähtämättä tuijottavat silmät toivat voiton yleisöäänestyksessä ja raadin päätöksissä

Elmeri Juuti oli ren­gas­ta­mas­sa pöllöjä kamera mu­ka­naan, kun hän ­huo­ma­si pöllön suoraan ylä­puo­lel­laan - rä­väh­tä­mät­tä tui­jot­ta­vat silmät toivat voiton ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä ja raadin pää­tök­sis­sä

07.09.2018 07:50
Seitsemän serkusta kuvattiin kesällä 1955 – vuonna 1990 he keksivät ryhtyä ottamaan samaa kuvaa yhä uudelleen: mitä tuli heistä ja Kuusamosta?

Seit­se­män ser­kus­ta ku­vat­tiin kesällä 1955 – vuonna 1990 he kek­si­vät ryhtyä ot­ta­maan samaa kuvaa yhä uu­del­leen: mitä tuli heistä ja Kuu­sa­mos­ta?

12.08.2018 09:00
Kaleva kertoo Inhan kuvan Oulun seudusta: ”Minä imin sieluuni näitten maisemien raskasta ilottomuutta” – Suomea keksinyt valokuvaaja suuntasi Koillismaalle ja tarjosi töitä matkaoppaille

Kaleva kertoo Inhan kuvan Oulun seu­dus­ta: ”Minä imin sie­luu­ni näitten mai­se­mien ras­kas­ta ilot­to­muut­ta” – Suomea kek­si­nyt va­lo­ku­vaa­ja suun­ta­si Koil­lis­maal­le ja tarjosi töitä mat­ka­op­pail­le

27.06.2018 18:00
Tunnetko tätä kuusamolaista naista, joka liistii sipuleita vanhassa kuvassa?

Tun­net­ko tätä kuu­sa­mo­lais­ta naista, joka liistii si­pu­lei­ta van­has­sa ku­vas­sa?

05.03.2018 05:00
Koillissanomien entinen kuvaaja Vesa Tyni ehdolla Fotofinlandiassa – näin äänestät voittajaa

Koil­lis­sa­no­mien entinen kuvaaja Vesa Tyni ehdolla Fo­to­fin­lan­dias­sa – näin ää­nes­tät voit­ta­jaa

04.03.2018 05:00
Enää kotkat eivät parittele - Nyt oravat työntävät ostoskärryjä: "Välillä tuntuu, että minunkin kuviani kopioidaan"

Enää kotkat eivät pa­rit­te­le - Nyt oravat työn­tä­vät os­tos­kär­ry­jä: "Vä­lil­lä tuntuu, että mi­nun­kin kuviani ko­pioi­daan"

27.01.2018 09:00
Tiaiset kuin kotkat – miksi luontokuvaaja ei etsi kuningaslajeja vaan katselee voikukkia?

Tiaiset kuin kotkat – miksi luon­to­ku­vaa­ja ei etsi ku­nin­gas­la­je­ja vaan kat­se­lee voi­kuk­kia?

17.01.2018 20:00
"Eikö isä kuvannut kaikki Kuusamon maaseudun talot?" – nyt iso osa Juhani Kinnusen kuvista ei kelpaa kellekään ja ne joutuvat kaatopaikalle

"Eikö isä ku­van­nut kaikki Kuu­sa­mon maa­seu­dun talot?" – nyt iso osa Juhani Kin­nu­sen kuvista ei kelpaa kel­le­kään ja ne jou­tu­vat kaa­to­pai­kal­le

31.07.2017 10:29
Sääksi on upea ilmestys – Kuusamon lisäksi maailmassa on vain yksi paikka, jossa niitä pääsee kuvaamaan

Sääksi on upea il­mes­tys – Kuu­sa­mon lisäksi maail­mas­sa on vain yksi paikka, jossa niitä pääsee ku­vaa­maan

18.05.2017 05:00

Sääksi taittaa talven aikana vaa­ral­li­sen matkan – roh­keim­mat läh­te­vät syys­kuus­sa, moni uupuu Saharan ylle

18.05.2017 05:00
Cerisolan kuvaesitys luontokuvakeskuksessa

Ce­ri­so­lan ku­va­esi­tys luon­to­ku­va­kes­kuk­ses­sa

23.03.2017 16:30