Vanhukset
Haamuhoitajia ja vastuun väistämistä - Taivalkoskinen Veli Käsmä pureutuu uutuuskirjassaan vanhustenhoitoon: "Ei hyvältä näytä"

Haa­mu­hoi­ta­jia ja vastuun väis­tä­mis­tä - Tai­val­kos­ki­nen Veli Käsmä pu­reu­tuu uu­tuus­kir­jas­saan van­hus­ten­hoi­toon: "Ei hyvältä näytä"

21.02.2020 05:00
Tilaajille
"Ei ihme, jos vanhukset sairastuu"
Mielipide KS

"Ei ihme, jos van­huk­set sai­ras­tuu"

16.01.2020 18:00
Kotirannan Muikkuun valitaan uusi toimija kahden kilpailutuksen jälkeen – Humana jatkaa maaliskuuhun saakka

Ko­ti­ran­nan Muik­kuun va­li­taan uusi toimija kahden kil­pai­lu­tuk­sen jälkeen – Humana jatkaa maa­lis­kuu­hun saakka

15.01.2020 05:00
Tilaajille
Muistisairaus lisääntyy, riittävätkö palvelut?

Muis­ti­sai­raus li­sään­tyy, riit­tä­vät­kö pal­ve­lut?

04.02.2019 10:00

Tilanne ei pa­ran­tu­nut, vaikka niin lu­vat­tiin

04.02.2019 05:00
Anjan haave juhannuskukan viennistä haudalle toteutui - 150 unelmaa -kampanja erikoisessa tilanteessa: On toteuttajia mutta ei unelmia

Anjan haave ju­han­nus­ku­kan vien­nis­tä hau­dal­le to­teu­tui - 150 unelmaa -kam­pan­ja eri­koi­ses­sa ti­lan­tees­sa: On to­teut­ta­jia mutta ei unelmia

21.06.2018 10:45

Unelmat hukassa

21.06.2018 10:45
87-vuotias Helmi ensimmäistä kertaa mallina - Ei mikään helppo homma: ”En nukkunut viime yönä kuin kaksi tuntia"

87-vuo­tias Helmi en­sim­mäis­tä kertaa mallina - Ei mikään helppo homma: ”En nuk­ku­nut viime yönä kuin kaksi tuntia"

27.04.2018 11:30
Luistojalaksilla liukkaammin liikkeelle - Posion Lions klubin Livon liitännäisklubi teki lahjoituksen vanhustyöhön

Luis­to­ja­lak­sil­la liuk­kaam­min liik­keel­le - Posion Lions klubin Livon lii­tän­näis­klu­bi teki lah­joi­tuk­sen van­hus­työ­hön

07.02.2018 10:30
Kuusamon ikäihmisten asioissa vastaa nyt yksi puhelin

Kuu­sa­mon ikä­ih­mis­ten asiois­sa vastaa nyt yksi puhelin

09.11.2017 05:00

Kii­tos­ta Anneli Kur­vi­sel­le ja Merja Su­la­sal­mel­le

06.11.2017 19:00
Ikääntyminen tuo tarvetta asuntojen korjaukseen – Ystäväpiiri on aloittamassa Kuusamossa

Ikään­ty­mi­nen tuo tar­vet­ta asun­to­jen kor­jauk­seen – Ys­tä­vä­pii­ri on aloit­ta­mas­sa Kuu­sa­mos­sa

02.11.2017 20:00
Unto Petrelius innostaa omalla esimerkillään hyvien harrastuksien pariin - ”Sopiiko toimittajalle, että lauletaan yhessä karaokea”?

Unto Pet­re­lius in­nos­taa omalla esi­mer­kil­lään hyvien har­ras­tuk­sien pariin - ”So­pii­ko toi­mit­ta­jal­le, että lau­le­taan yhessä ka­rao­kea”?

01.11.2017 05:00
Ikäihmisille Ystäväpiirejä Kuusamoon – yksinäisyys voi tuntua suruna ja ystävyys parantaa ryhtiä

Ikä­ih­mi­sil­le Ys­tä­vä­pii­re­jä Kuu­sa­moon – yk­si­näi­syys voi tuntua suruna ja ys­tä­vyys pa­ran­taa ryhtiä

09.10.2017 14:00

Lä­hei­nen, ota vas­tuu­ta – vie vanhus ul­koi­le­maan

06.07.2017 05:00
Mikä suunnitteluvirhe: upea parveke vanhainkodissa hienolla paikalla – siinä ei vain voi olla kauniina kesäpäivänä

Mikä suun­nit­te­lu­vir­he: upea parveke van­hain­ko­dis­sa hie­nol­la pai­kal­la – siinä ei vain voi olla kau­nii­na ke­sä­päi­vä­nä

06.07.2017 05:00
Kolumni

Ko­lum­ni: Vie­rai­lu Pork­ka­pir­tin van­hain­ko­dis­sa on kuin ul­ko­mail­la kävisi – aluksi olin epäus­koi­nen, mutta totta se on

19.06.2017 05:00