Vapaa-ajan asukkaat
Pääkirjoitus: Nyt ei kannata polttaa siltoja edessään – Kotimaan matkailu elpynee ensimmäisenä epidemian jälkeen ja mökkeily luultavasti kaikista nopeimmin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nyt ei kannata polttaa siltoja edes­sään – Ko­ti­maan mat­kai­lu elpynee en­sim­mäi­se­nä epi­de­mian jälkeen ja mök­kei­ly luul­ta­vas­ti kai­kis­ta no­peim­min

25.04.2020 22:50
Mökkiläiset ovat kahden tulen välissä: lähteä vai jäädä? Hukkaseen perheineen eristäytynyt Matti Lämsä: "Mikä uhka me olemme?"

Mök­ki­läi­set ovat kahden tulen vä­lis­sä: lähteä vai jäädä? Huk­ka­seen per­hei­neen eris­täy­ty­nyt Matti Lämsä: "Mikä uhka me olem­me?"

27.03.2020 04:00
Tilaajille
Mökkiläiset haluavat vakituisesti Kuusamoon, mutta kaavoitus tökkii - kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kaipaa pikaisia toimia: "Väestökehitys on Kuusamossa sellainen, että kaikki kivet on käännettävä pikaisesti"

Mök­ki­läi­set ha­lua­vat va­ki­tui­ses­ti Kuu­sa­moon, mutta kaa­voi­tus tökkii - kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja kaipaa pi­kai­sia toimia: "Väes­tö­ke­hi­tys on Kuu­sa­mos­sa sel­lai­nen, että kaikki kivet on kään­net­tä­vä pi­kai­ses­ti"

02.03.2020 12:15
Tilaajille
Tutkimus todistaa: Vapaa-ajan asukkaat tuovat Kuusamoon 20 miljoonaa euroa ja Taivalkoskellekin miljoonan vuodessa

Tut­ki­mus to­dis­taa: Va­paa-ajan asuk­kaat tuovat Kuu­sa­moon 20 mil­joo­naa euroa ja Tai­val­kos­kel­le­kin mil­joo­nan vuo­des­sa

26.02.2020 13:28