Vapaaehtoistyö
SPR:n ystävien kokoontumiset tauolla – toimintaa puhelimitse

SPR:n ys­tä­vien ko­koon­tu­mi­set tauolla – toi­min­taa pu­he­li­mit­se

19.03.2020 14:00
Apu polkaistiin käyntiin järjestöissä - nyt kaivataan terveitä alle 70-vuotiaita auttajia

Apu pol­kais­tiin käyn­tiin jär­jes­töis­sä - nyt kai­va­taan ter­vei­tä alle 70-vuo­tiai­ta aut­ta­jia

19.03.2020 04:00
Tilaajille
Liisa Ronkainen sai unelmansa toteen ja pääsi nauttimaan järvimaisemasta – Kuusamo 150 unelmaa -kampanja onnistui yli odotusten

Liisa Ron­kai­nen sai unel­man­sa toteen ja pääsi naut­ti­maan jär­vi­mai­se­mas­ta – Kuusamo 150 unelmaa -kam­pan­ja on­nis­tui yli odo­tus­ten

15.01.2019 05:00
SPR etsii ystäviä pakolaisille - yhteinen ajanvietto voi olla kylästelyä, ulkoilua tai jokin molemmille mielekäs harrastus

SPR etsii ystäviä pa­ko­lai­sil­le - yh­tei­nen ajan­viet­to voi olla ky­läs­te­lyä, ul­koi­lua tai jokin mo­lem­mil­le mie­le­käs har­ras­tus

08.01.2019 18:00
Anjan haave juhannuskukan viennistä haudalle toteutui - 150 unelmaa -kampanja erikoisessa tilanteessa: On toteuttajia mutta ei unelmia

Anjan haave ju­han­nus­ku­kan vien­nis­tä hau­dal­le to­teu­tui - 150 unelmaa -kam­pan­ja eri­koi­ses­sa ti­lan­tees­sa: On to­teut­ta­jia mutta ei unelmia

21.06.2018 10:45

Unelmat hukassa

21.06.2018 10:45
Alakerta: Mistä tunnet sä ystävän? - Verivalasta, sopimuksesta vai vapaaehtoisuudesta?
Kolumni

Ala­ker­ta: Mistä tunnet sä ys­tä­vän? - Ve­ri­va­las­ta, so­pi­muk­ses­ta vai va­paaeh­toi­suu­des­ta?

23.05.2018 05:00
Maj-Lisin 12 vuotta vapaaehtoisena päättyi Päivääkään en vaihtaisi pois -lauluun: "Tämä on ollut itsellekin terapiaa"

Maj-Li­sin 12 vuotta va­paa­eh­toi­se­na päättyi Päi­vää­kään en vaih­tai­si pois -lau­luun: "Tämä on ollut it­sel­le­kin te­ra­piaa"

11.05.2018 14:00
Vapaaehtoistyötä tekevä poliisi harkitsee lähtöä Kuusamosta 50-vuotispäivänään: "joskus on saattanut saada jonkinlaisia katseitakin, kun suunsa avaa"

Va­paa­eh­tois­työ­tä tekevä poliisi har­kit­see lähtöä Kuu­sa­mos­ta 50-vuo­tis­päi­vä­nään: "joskus on saat­ta­nut saada jon­kin­lai­sia kat­sei­ta­kin, kun suunsa avaa"

07.04.2018 18:00
Vapaaehtoistyössä parasta ovat toiset ihmiset – Anneli Murtovaaralle Mielenterveyden keskusliiton hopeinen ansiomerkki 15 vapaaehtoistyön vuodesta

Va­paa­eh­tois­työs­sä parasta ovat toiset ihmiset – Anneli Mur­to­vaa­ral­le Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton ho­pei­nen an­sio­merk­ki 15 va­paa­eh­tois­työn vuo­des­ta

14.03.2018 10:30
Pekka Meskus kolaa väylät puhtaaksi kotiportaille asti – kukaan ei ole vielä valittanut

Pekka Meskus kolaa väylät puh­taak­si ko­ti­por­tail­le asti – kukaan ei ole vielä va­lit­ta­nut

23.01.2018 16:00

Kii­tos­ta Anneli Kur­vi­sel­le ja Merja Su­la­sal­mel­le

06.11.2017 19:00

Mitä hyvää tekisit 300 eurolla – kerro meille, autamme to­teut­ta­maan parhaan idean

01.11.2017 18:00
Koillissanomat toteutti Hiltantuvan rouvien toiveen – ”Mukavaa oli!”

Koil­lis­sa­no­mat to­teut­ti Hil­tan­tu­van rouvien toiveen – ”Mu­ka­vaa oli!”

01.11.2017 18:00

Va­paa­eh­tois­toi­min­nal­la on monet kasvot – vä­lit­tää­kö Kuu­sa­mo?

01.11.2017 18:00