Vieraskolumnit
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00
Pekka Virtasen kolumni: Mörököllit uhkaavat
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Mö­rö­köl­lit uh­kaa­vat

14.01.2020 13:00
Sanna Karjalaisen kolumni: Ilmastonmuutos pelottaa, mutta siitä puhuminen ei ole pelottelua
Kolumni

Sanna Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Il­mas­ton­muu­tos pe­lot­taa, mutta siitä pu­hu­mi­nen ei ole pe­lot­te­lua

09.01.2020 10:00
Tiina Marja Kaislakannaksen kolumni: Uudenvuoden lupaukset ovat vielä toistaiseksi unohtamatta – Valoa kohti
Kolumni

Tiina Marja Kais­la­kan­nak­sen ko­lum­ni: Uu­den­vuo­den lu­pauk­set ovat vielä tois­tai­sek­si unoh­ta­mat­ta – Valoa kohti

08.01.2020 11:00
Eduskunnasta: Populismia ja vuotamista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­pu­lis­mia ja vuo­ta­mis­ta

08.01.2020 10:00
Reijo Jokisen kolumni: Joulu vielä ajatuksissa - jouluperinteet tekevät joulun paikkakunnasta riippumatta
Kolumni

Reijo Jokisen ko­lum­ni: Joulu vielä aja­tuk­sis­sa - jou­lu­pe­rin­teet tekevät joulun paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta

07.01.2020 10:00
Tuomo Törmäsen kolumni: Tämän vuosikymmenen aikana moni asia muuttuu – yhteiskuntaa ja kirkkoa vaivaa kykenemättömyys tehdä tarvittavia päätöksiä
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Tämän vuo­si­kym­me­nen aikana moni asia muuttuu – yh­teis­kun­taa ja kirkkoa vaivaa ky­ke­ne­mät­tö­myys tehdä tar­vit­ta­via pää­tök­siä

03.01.2020 11:00
Seppo salmisen kolumni: Puola oudoilla teillä
Kolumni

Seppo sal­mi­sen ko­lum­ni: Puola ou­doil­la teillä

31.12.2019 12:00
Eduskunnasta: Kohti uutta vuotta urheilussa ja politiikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kohti uutta vuotta ur­hei­lus­sa ja po­li­tii­kas­sa

31.12.2019 10:00
Niina Jormakan kolumni: Uusi vuosi, uudet lupaukset?
Kolumni

Niina Jor­ma­kan ko­lum­ni: Uusi vuosi, uudet lu­pauk­set?

30.12.2019 12:00
Anna Kantolan kolumni: Pidetään Kobold-peikot aisoissa - Latitude Cobalt 66 voisi näyttää esimerkkiä vastuullisuudesta luopumalla Juomasuon kaivoshankkeesta
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Pi­de­tään Ko­bold-pei­kot ai­sois­sa - La­ti­tu­de Cobalt 66 voisi näyttää esi­merk­kiä vas­tuul­li­suu­des­ta luo­pu­mal­la Juo­ma­suon kai­vos­hank­kees­ta

27.12.2019 11:00
Rauno Lämsän kolumni: Uusien vapauksien kangastuksia
Kolumni

Rauno Lämsän ko­lum­ni: Uusien va­pauk­sien kan­gas­tuk­sia

20.12.2019 11:00
Auli Räisänen kolumni: Ihminen on Ihmeellinen
Kolumni

Auli Räi­sä­nen ko­lum­ni: Ihminen on Ih­meel­li­nen

19.12.2019 14:00
Rosa Törmäsen kolumni: Urheilu – tunnetta, kokemuksia ja mielipiteitä
Kolumni

Rosa Tör­mä­sen ko­lum­ni: Urheilu – tun­net­ta, ko­ke­muk­sia ja mie­li­pi­tei­tä

18.12.2019 14:00
Jouko Pätysen kolumni: Surullista
Kolumni

Jouko Pätysen ko­lum­ni: Su­rul­lis­ta

16.12.2019 10:00
Heikki Mustaniemen kolumni:" Odottelemme kovasti sateita, mikä toisi helpotusta ja toivoa ihmisille täällä, toivoa uudesta sadosta" -  muistoja joulustani 20 vuotta sitten Tansaniasta
Kolumni

Heikki Mus­ta­nie­men ko­lum­ni:" Odot­te­lem­me kovasti sa­tei­ta, mikä toisi hel­po­tus­ta ja toivoa ih­mi­sil­le täällä, toivoa uudesta sa­dos­ta" - muis­to­ja jou­lus­ta­ni 20 vuotta sitten Tan­sa­nias­ta

13.12.2019 11:00
Kolumni

Veikko Räi­sä­sen ko­lum­ni: ”Ennen joulua on niin kovat pak­ka­set, että arimmat joutuu jo oi­ko­maan lakin kor­vuk­set suo­rik­si.” – hämäriä aikoja

12.12.2019 12:00
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Ikään­kuin sillä miten pla­nee­tal­lam­me eletään ei olisi mitään vai­ku­tus­ta – ihmisiä liikaa ja liian vähän

11.12.2019 12:00
Mari-Leena Talvitien kolumni eduskunnasta: Oppivelvollisuusiän noston sijaan oikea-aikaista tukea nuorille
Kolumni

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tien kolumni edus­kun­nas­ta: Op­pi­vel­vol­li­suus­iän noston sijaan oi­kea-ai­kais­ta tukea nuo­ril­le

11.12.2019 10:00