Vieraskolumnit
Kuukausi
Anna Kantolan kolumni: Nyt on aikaa kaivosunelmille

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Nyt on aikaa kai­vos­unel­mil­le

01.04.2020 04:00
Osmo Bullerin kolumni: Suomi ja Hollanti ovat samanlaisia maita - koronakriisin hoitamisessa ne kuitenkin eroavat toisistaan
Kolumni Osmo Buller

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Suomi ja Hol­lan­ti ovat sa­man­lai­sia maita - ko­ro­na­krii­sin hoi­ta­mi­ses­sa ne kui­ten­kin eroavat toi­sis­taan

31.03.2020 04:00
Anselmi Pitkäsen kolumni: En ajatellut kirjoittaa koronamietteitä, mutta ei ole muuta vaihtoehtoa: "Kaikki muu maistuu suussa keinotekoiselta"
Mielipide

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: En aja­tel­lut kir­joit­taa ko­ro­na­miet­tei­tä, mutta ei ole muuta vaih­toeh­toa: "Kaikki muu maistuu suussa kei­no­te­koi­sel­ta"

25.03.2020 05:00
Paula Suomisen kolumni: Tämän talven kuuluisin kutsumaton on Virus Korona, kun taas lumisten viikkojen odotetuin on Lynx Linkomies

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Tämän talven kuu­lui­sin kut­su­ma­ton on Virus Korona, kun taas lu­mis­ten viik­ko­jen odo­te­tuin on Lynx Lin­ko­mies

24.03.2020 04:00
Vieraskolumni: Voi korona,  minkä teit abeille

Vie­ras­ko­lum­ni: Voi korona, minkä teit abeille

20.03.2020 04:46
Vanhemmat
Kolumni: "Varmaan niitä à la carte -kuusamolaisiakin on olemassa, mutta kyllä suurin osa taistelee paikasta seisovassa pöydässä" - Petri Vartiainen haarukoi kuusamolaisuutta
Kolumni Petri Vartiainen

Ko­lum­ni: "Var­maan niitä à la carte -kuu­sa­mo­lai­sia­kin on ole­mas­sa, mutta kyllä suurin osa tais­te­lee pai­kas­ta sei­so­vas­sa pöy­däs­sä" - Petri Var­tiai­nen haa­ru­koi kuu­sa­mo­lai­suut­ta

06.03.2020 14:00
Kolumni Seppo Salminen

Ko­lum­ni: Turkki arvasi väärin, Eu­roo­pan Union maat eivät menneet pol­vil­leen - myl­ler­ryk­ses­sä si­vis­ty­mät­tö­myyt­tä osoit­taa kom­men­toin­ti "huu­li­pu­na­hal­li­tuk­ses­ta"

05.03.2020 15:22
Niilo Keräsen kolumni: Tätä on medikalisaatio: uskoa, että lääketiede ja sitä matkivat keinot voivat pitää meidät ikuisesti nuorina ja terveinä - eivät ne voi

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Tätä on me­di­ka­li­saa­tio: uskoa, että lää­ke­tie­de ja sitä mat­ki­vat keinot voivat pitää meidät ikui­ses­ti nuorina ja ter­vei­nä - eivät ne voi

28.02.2020 05:00
Anna Kantolan kolumni: Kitkajoella on ladattu akkuja jo sata vuotta – onko järkeä, että epävarma malminetsitää saa tulpata lähialueen kehityksen?

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kit­ka­joel­la on ladattu akkuja jo sata vuotta – onko järkeä, että epä­var­ma mal­mi­net­si­tää saa tulpata lä­hi­alueen ke­hi­tyk­sen?

26.02.2020 18:51
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00
Pekka Virtasen kolumni: Mörököllit uhkaavat
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Mö­rö­köl­lit uh­kaa­vat

14.01.2020 13:00
Sanna Karjalaisen kolumni: Ilmastonmuutos pelottaa, mutta siitä puhuminen ei ole pelottelua
Kolumni

Sanna Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Il­mas­ton­muu­tos pe­lot­taa, mutta siitä pu­hu­mi­nen ei ole pe­lot­te­lua

09.01.2020 10:00
Tiina Marja Kaislakannaksen kolumni: Uudenvuoden lupaukset ovat vielä toistaiseksi unohtamatta – Valoa kohti
Kolumni

Tiina Marja Kais­la­kan­nak­sen ko­lum­ni: Uu­den­vuo­den lu­pauk­set ovat vielä tois­tai­sek­si unoh­ta­mat­ta – Valoa kohti

08.01.2020 11:00
Eduskunnasta: Populismia ja vuotamista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­pu­lis­mia ja vuo­ta­mis­ta

08.01.2020 10:00
Reijo Jokisen kolumni: Joulu vielä ajatuksissa - jouluperinteet tekevät joulun paikkakunnasta riippumatta
Kolumni

Reijo Jokisen ko­lum­ni: Joulu vielä aja­tuk­sis­sa - jou­lu­pe­rin­teet tekevät joulun paik­ka­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta

07.01.2020 10:00
Tuomo Törmäsen kolumni: Tämän vuosikymmenen aikana moni asia muuttuu – yhteiskuntaa ja kirkkoa vaivaa kykenemättömyys tehdä tarvittavia päätöksiä
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Tämän vuo­si­kym­me­nen aikana moni asia muuttuu – yh­teis­kun­taa ja kirkkoa vaivaa ky­ke­ne­mät­tö­myys tehdä tar­vit­ta­via pää­tök­siä

03.01.2020 11:00
Seppo salmisen kolumni: Puola oudoilla teillä
Kolumni

Seppo sal­mi­sen ko­lum­ni: Puola ou­doil­la teillä

31.12.2019 12:00
Eduskunnasta: Kohti uutta vuotta urheilussa ja politiikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kohti uutta vuotta ur­hei­lus­sa ja po­li­tii­kas­sa

31.12.2019 10:00
Niina Jormakan kolumni: Uusi vuosi, uudet lupaukset?
Kolumni

Niina Jor­ma­kan ko­lum­ni: Uusi vuosi, uudet lu­pauk­set?

30.12.2019 12:00