Vieraskolumnit
Kuukausi
Paula Suomisen kolumni: "Ulkomosaiikin onnistumisen taustalla on mittakaava ja resurssit"
Kolumni Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: "Ul­ko­mo­saii­kin on­nis­tu­mi­sen taus­tal­la on mit­ta­kaa­va ja re­surs­sit"

06.07.2020 07:00
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Tässä huushollissa on tehty digiloikkia 30 vuotta: Koillis-Telmon aikaan kokeilijoita oli 300 ja unelmana verkon käyttäminen opiskelussa – Nyt tavoitteeksi pitää ottaa Kuusamon digikolmiloikka
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Tässä huus­hol­lis­sa on tehty di­gi­loik­kia 30 vuotta: Koil­lis-Tel­mon aikaan ko­kei­li­joi­ta oli 300 ja unel­ma­na verkon käyt­tä­mi­nen opis­ke­lus­sa – Nyt ta­voit­teek­si pitää ottaa Kuu­sa­mon di­gi­kol­mi­loik­ka

03.07.2020 10:27
Sade Raatikaisen kolumni: Tunnistatko  etuoikeutesi?

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Tun­nis­tat­ko etuoi­keu­te­si?

02.07.2020 04:18
Tuomo Törmäsen kolumni: Saarnaamisen ilo ja tuska

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Saar­naa­mi­sen ilo ja tuska

29.06.2020 08:50
Pekka Virtasen kolumni: Olen istunut vuosikymmeniä Kuusamon lautakunnissa, enkä antaisi yhdellekään niistä ympäristöpalkintoa

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Olen istunut vuo­si­kym­me­niä Kuu­sa­mon lau­ta­kun­nis­sa, enkä antaisi yh­del­le­kään niistä ym­pä­ris­tö­pal­kin­toa

23.06.2020 11:41
Tero Karjalaisen kolumni: Kunnan putkimies kulki joka päivä Heikkilän koululta kunnan varikolle kahville

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kunnan put­ki­mies kulki joka päivä Heik­ki­län kou­lul­ta kunnan va­ri­kol­le kah­vil­le

22.06.2020 14:14
Seppo Salmisen kolumni: Viimeinkin peruskivi muurattiin

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Vii­mein­kin pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin

17.06.2020 20:00
Petri Vartiaisen kolumni: Möläyttelijän muotokuva

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Mö­läyt­te­li­jän muo­to­ku­va

16.06.2020 20:48
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies kevättöissä – elinikäinen työmaa maamiehen elannonhankinta ainakin on

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies ke­vät­töis­sä – elin­ikäi­nen työmaa maa­mie­hen elan­non­han­kin­ta ainakin on

16.06.2020 04:00
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Talvivaaran ympäristöongelmat pelastivat Kitkajoen – pelastaako korona kesämatkailun?

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­on­gel­mat pe­las­ti­vat Kit­ka­joen – pe­las­taa­ko korona ke­sä­mat­kai­lun?

11.06.2020 04:00
Niilo Keräsen kolumni: Talous vai terveys

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Talous vai terveys

10.06.2020 04:03
Vanhemmat
Osmo Bullerin kolumni: Komeetoista koronaan

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Ko­mee­tois­ta ko­ro­naan

08.06.2020 04:24
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies katseli ikkunasta ruuasta taistelevien lintujen näytelmää ja pohti nokkimisjärjestystä
Lukijalta Mielipide Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies katseli ik­ku­nas­ta ruuasta tais­te­le­vien lin­tu­jen näy­tel­mää ja pohti nok­ki­mis­jär­jes­tys­tä

12.05.2020 14:00
Niilo Keräsen kolumni: Miten korona muovaa maailmaa, voiko tulevaisuudessa vielä matkustaa?
Kolumni Niilo Keränen

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Miten korona muovaa maail­maa, voiko tu­le­vai­suu­des­sa vielä mat­kus­taa?

08.05.2020 14:00
Anselmi Pitkäsen kolumni: Unelmia ja (koti-)toimistohommia

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Unelmia ja (ko­ti-)toi­mis­to­hom­mia

29.04.2020 04:00
Petri Vartiaisen kolumni: Tiaisten tilanteesta

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Tiais­ten ti­lan­tees­ta

14.04.2020 04:00
Seppo Salmisen kolumni: Suomi on edelleen demokratia

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Suomi on edel­leen de­mo­kra­tia

13.04.2020 09:04
Pekka Virtasen kolumni: Valtuuston luomukokous

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Val­tuus­ton luo­mu­ko­kous

13.04.2020 04:00
Anna Kantolan kolumni: Nyt on aikaa kaivosunelmille

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Nyt on aikaa kai­vos­unel­mil­le

01.04.2020 04:00
Osmo Bullerin kolumni: Suomi ja Hollanti ovat samanlaisia maita - koronakriisin hoitamisessa ne kuitenkin eroavat toisistaan
Kolumni Osmo Buller

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Suomi ja Hol­lan­ti ovat sa­man­lai­sia maita - ko­ro­na­krii­sin hoi­ta­mi­ses­sa ne kui­ten­kin eroavat toi­sis­taan

31.03.2020 04:00