Yleisurheilu
Viimeisin 12 tuntia
Liikuntaa lähes joka päivä – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin kuulunut entinen kestävyysjuoksija on yhä aktiivinen liikkuja

Lii­kun­taa lähes joka päivä – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on yhä ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Posion Pyrinnön Matti Karjalaisen maratonennätys ja kaikkien aikojen lappilaistilaston ykköspaikka on säilynyt yli 40 vuotta -  "Siinä juoksussa kaikki onnistui aika lailla nappiin"

Posion Py­rin­nön Matti Kar­ja­lai­sen ma­ra­ton­en­nä­tys ja kaik­kien aikojen lap­pi­lais­ti­las­ton yk­kös­paik­ka on säi­ly­nyt yli 40 vuotta - "Siinä juok­sus­sa kaikki on­nis­tui aika lailla nap­piin"

20.05.2020 15:08
Tilaajille
Urheilu edelleen osa elämää – Entinen kestävyysjuoksija Veijo Mursu on edelleenkin aktiivinen liikkuja

Urheilu edel­leen osa elämää – Entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja Veijo Mursu on edel­leen­kin ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

14.05.2020 08:00
Tilaajille
Posion Ihme ei unohdu ikinä – Jouko Elevaaran tavoitteena oli tehdä Posion Pyrinnöstä Suomen paras yleisurheiluseura

Posion Ihme ei unohdu ikinä – Jouko Ele­vaa­ran ta­voit­tee­na oli tehdä Posion Py­rin­nös­tä Suomen paras yleis­ur­hei­lu­seu­ra

13.05.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Posio urheiltiin Suomen kartalle – Ikimuistoinen junamatka Helsinkiin

Toi­mit­ta­jal­ta: Posio ur­heil­tiin Suomen kar­tal­le – Iki­muis­toi­nen ju­na­mat­ka Hel­sin­kiin

13.05.2020 04:00
Jonin kotipihan kikkailut jatkuvat ainakin hetken – Kuusamossa ei vielä urheilukentälle pääse harjoittelemaan ja muutenkin urheiluväki odottelee kesää

Jonin ko­ti­pi­han kik­kai­lut jat­ku­vat ainakin hetken – Kuu­sa­mos­sa ei vielä ur­hei­lu­ken­täl­le pääse har­joit­te­le­maan ja muu­ten­kin ur­hei­lu­vä­ki odot­te­lee kesää

07.05.2020 15:03
Tilaajille
Vanhemmat
Olympiahaaveet jäivät pakkaseen – aikanaan hiihdon olympiavalmennettaviin kuuluneen Kirsti Karvosen juoksuennätyksiä ei ole vielä kukaan Kuusamon Erä-Veikoista rikkonut

Olym­pia­haa­veet jäivät pak­ka­seen – ai­ka­naan hiihdon olym­pia­val­men­net­ta­viin kuu­lu­neen Kirsti Kar­vo­sen juok­su­en­nä­tyk­siä ei ole vielä kukaan Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­ta rik­ko­nut

30.04.2020 13:21
Tilaajille
Urheilu edelleen osa elämää – Entinen pika-ja aitajuoksija sekä ottelija treenaa syksyn Paavo Nurmen maratonille

Urheilu edel­leen osa elämää – Entinen pika-ja ai­ta­juok­si­ja sekä ot­te­li­ja treenaa syksyn Paavo Nurmen ma­ra­to­nil­le

09.04.2020 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoita edustava 43-vuotias Annemari Kiekara on matkalla EM-kisojen puolimaratonille – "Jos nyt juoksisi tuollaisia aikoja, arvostus olisi takuulla erilaista", entinen Sandell muistelee huippuvuosiaan

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­va 43-vuo­tias An­ne­ma­ri Kiekara on mat­kal­la EM-ki­so­jen puo­li­ma­ra­to­nil­le – "Jos nyt juok­si­si tuol­lai­sia aikoja, ar­vos­tus olisi ta­kuul­la eri­lais­ta", entinen Sandell muis­te­lee huip­pu­vuo­siaan

02.03.2020 10:45
Tilaajille
Olympialaiset jäi haaveeksi – Kestävyysjuoksua harrastanut Heikki Maaninka unelmoi juniorina olympialaisiin pääsemisestä

Olym­pia­lai­set jäi haa­veek­si – Kes­tä­vyys­juok­sua har­ras­ta­nut Heikki Maa­nin­ka unelmoi ju­nio­ri­na olym­pia­lai­siin pää­se­mi­ses­tä

27.02.2020 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden Saalismaa saalisti nuorten SM-hopeaa kuulantyönnössä

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Saa­lis­maa saa­lis­ti nuorten SM-ho­peaa kuu­lan­työn­nös­sä

23.02.2020 15:19
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden Rahkola seitsemäs SM-halleissa

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Rahkola seit­se­mäs SM-hal­leis­sa

16.02.2020 16:23
Tilaajille
Urheilumuistot kuvakirjassa – Marja-Leena Linjakumpu oli aikoinaan kova pikajuoksija ja pituushyppääjä

Ur­hei­lu­muis­tot ku­va­kir­jas­sa – Mar­ja-Lee­na Lin­ja­kum­pu oli ai­koi­naan kova pi­ka­juok­si­ja ja pi­tuus­hyp­pää­jä

02.02.2020 05:00
Tilaajille
Posion parhaana aikoinaan palkittu Ari Mursu on tänään kova penkkiurheilija ja kiertää kisaturistina maailmalla – Katso tästä Posion kaikkien aikojen parhaat urheilijat

Posion par­haa­na ai­koi­naan pal­kit­tu Ari Mursu on tänään kova penk­ki­ur­hei­li­ja ja kiertää ki­sa­tu­ris­ti­na maail­mal­la – Katso tästä Posion kaik­kien aikojen parhaat ur­hei­li­jat

25.01.2020 05:00
Tilaajille
Justus Patosalmi ennätyskunnossa Tunturihalleissa

Justus Pa­to­sal­mi en­nä­tys­kun­nos­sa Tun­tu­ri­hal­leis­sa

14.01.2020 10:10