Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 4 tuntia
Marjo Koramon vieraskolumni: Onko ahdistus sittenkin ratkaisun avain?
Kolumni

Marjo Koramon vie­ras­ko­lum­ni: Onko ah­dis­tus sit­ten­kin rat­kai­sun avain?

04:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 12:46
Tilaajille
Kuukausi
Lunta on nyt harvinaisen paljon, Sallassa jopa 25 senttiä enemmän kuin normaalisti – pakkanen on lauhtunut vain hetkellisesti

Lunta on nyt har­vi­nai­sen paljon, Sal­las­sa jopa 25 senttiä enemmän kuin nor­maa­lis­ti – pak­ka­nen on lauh­tu­nut vain het­kel­li­ses­ti

30.11.2023 16:53 3
Tilaajille
"Montako pandemiaa laitetaan, kaksi, kolme vai neljä?" –tulevaisuuteen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä varautua
Pääkirjoitus

"Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?" –tu­le­vai­suu­teen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä va­rau­tua

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Näin jätehuollon vastuut jakautuvat – Kuusamon  jätehuollon palveluasiantuntija avaa jätehuollon kustannuksia ja määräyksiä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin jä­te­huol­lon vastuut ja­kau­tu­vat – Kuu­sa­mon  jä­te­huol­lon pal­ve­lu­asian­tun­ti­ja avaa jä­te­huol­lon kus­tan­nuk­sia ja mää­räyk­siä

16.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Näin Oulangan jäteasiat hoidetaan – vastaus kaupunginvaltuutettu Mikko Ahoselle
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin Ou­lan­gan jä­te­asiat hoi­de­taan – ­vas­taus kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mikko Aho­sel­le

14.11.2023 17:00 1
Tilaajille
Pakkanen kiristyy Koillismaalla – Lapin huippupakkasia ei kuitenkaan ole tällä viikolla tiedossa

Pak­ka­nen ki­ris­tyy Koil­lis­maal­la – Lapin huip­pu­pak­ka­sia ei kui­ten­kaan ole tällä vii­kol­la tie­dos­sa

13.11.2023 19:45 1
Tilaajille
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

13.11.2023 17:00
Tilaajille
Käylään koodilla toimiva lajittelukontti puoleksi vuodeksi – maan ensimmäistä älykästä lajittelupistettä pilotoidaan Kuusamossa, nyt haetaan käyttäjiä

Käylään koo­dil­la toimiva la­jit­te­lu­kont­ti puo­lek­si vuo­dek­si – maan en­sim­mäis­tä äly­käs­tä la­jit­te­lu­pis­tet­tä pi­lo­toi­daan Kuu­sa­mos­sa, nyt haetaan käyt­tä­jiä

13.11.2023 11:00 2
Tilaajille
Mitkä – ja missä – ovat mittasuhteet, kun huolestutaan luonnosta? Kumpi on pienempi paha: avohakkuu vai peilimökki?
Kolumni

Mitkä – ja missä – ovat mit­ta­suh­teet, kun huo­les­tu­taan luon­nos­ta? Kumpi on pie­nem­pi paha: avo­hak­kuu vai pei­li­mök­ki?

13.11.2023 04:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Jäätilanne Koillismaalla vaihtelee suuresti – kerro Koillissanomien viikon kysymykseen, joko olet uskaltautunut harrastamaan luonnonjäille

Jää­ti­lan­ne Koil­lis­maal­la vaih­te­lee suu­res­ti – kerro Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen, joko olet us­kal­tau­tu­nut har­ras­ta­maan luon­non­jäil­le

01.11.2023 04:00 4
Tilaajille
Jos taivaalta vihmoo räntää kolmatta kuukautta putkeen saattaa mieleen juolahtaa, että jotain olisi pitänyt tehdä
Kolumni

Jos tai­vaal­ta vihmoo räntää kol­mat­ta kuu­kaut­ta putkeen saattaa mieleen juo­lah­taa, että jotain olisi pitänyt tehdä

16.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Ruka yritti rakentaa tuolihissin hiilineutraalisti, mutta valmistaja ei osannut kertoa hissin valmistamisen aiheuttamista päästöistä – päästölaskennan tiukat vaatimukset käyvät työläiksi hiihtokeskuksille

Ruka yritti ra­ken­taa tuo­li­his­sin hii­li­neut­raa­lis­ti, mutta val­mis­ta­ja ei osannut kertoa hissin val­mis­ta­mi­sen ai­heut­ta­mis­ta pääs­töis­tä – ­pääs­tö­las­ken­nan tiukat vaa­ti­muk­set käyvät työ­läik­si hiih­to­kes­kuk­sil­le

15.10.2023 17:00 1
Tilaajille
"Ylpeydellä saamme esitellä paikkoja, jotka pidetään yhdessä kunnossa" – Vuoden lappilainen matkailuteko-palkinto Posiolle

"Yl­pey­del­lä saamme esi­tel­lä paik­ko­ja, jotka pi­de­tään yhdessä kun­nos­sa" – Vuoden lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­te­ko-pal­kin­to Po­siol­le

09.10.2023 11:20 1
Tilaajille
Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja jätetään markkinointitermit mainoksiin
Pääkirjoitus

Pu­hu­taan asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä ja jä­te­tään mark­ki­noin­ti­ter­mit mai­nok­siin

04.10.2023 04:00 1
Tilaajille
Susiasetuksen valmistelua kiirehditään – Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa

Su­si­ase­tuk­sen val­mis­te­lua kii­reh­di­tään – Ta­voit­tee­na on aloit­taa ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen su­den­met­säs­tys vii­meis­tään tam­mi­kuus­sa

30.09.2023 04:00 4
Puolalainen Tomasz repi kokin CV:nsä ja päätti muuttaa elämänsä – nyt hän kokkaa Vasaraperässä nuotiolla ja tarjoaa puolisonsa Theresan kanssa elämyksiä matkailijoille

Puo­la­lai­nen Tomasz repi kokin CV:nsä ja päätti muuttaa elä­män­sä – nyt hän kokkaa Va­sa­ra­pe­räs­sä nuo­tiol­la ja tarjoaa puo­li­son­sa The­re­san kanssa elä­myk­siä mat­kai­li­joil­le

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Lämpötila-analyysi luo ikävän ennusteen Lapin talville, elinkeinoille ja eläimistölle: vaikka päästövähennykset onnistuisivat, tulee Lapista yhä lämpimämpi

Läm­pö­ti­la-ana­lyy­si luo ikävän en­nus­teen Lapin tal­vil­le, elin­kei­noil­le ja eläi­mis­töl­le: vaikka pääs­tö­vä­hen­nyk­set on­nis­tui­si­vat, tulee Lapista yhä läm­pi­mäm­pi

28.09.2023 04:00
Tilaajille
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia elin­ym­pä­ris­töil­le

28.09.2023 04:00 3
Tilaajille
Syötteen luomumeteorologi Niilo Sarajärvi ennustaa: Tulossa on pitkä syksy

Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo Sa­ra­jär­vi en­nus­taa: Tulossa on pitkä syksy

27.09.2023 18:23 1
Tilaajille