Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
Latitudella lokakuussa kahvit ja tietoa

La­ti­tu­del­la lo­ka­kuus­sa kahvit ja tietoa

04:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
”Työssäni parhaita hetkiä on ihmisten kohtaaminen” – S-market Joki-Jussin uusi marketpäällikkö avasi uuden sivun työurallaan

”Työs­sä­ni par­hai­ta hetkiä on ih­mis­ten koh­taa­mi­nen” – S-mar­ket Jo­ki-Jus­sin uusi mar­ket­pääl­lik­kö avasi uuden sivun työ­ural­laan

22.09.2023 16:30 2
Tilaajille
Viikko
Posion taajamassa on satoja neliöitä liiketilaa tyhjillään – ”Myytäisiin kyllä pois, mutta mistä löytyisi ostaja?"

Posion taa­ja­mas­sa on satoja ne­liöi­tä lii­ke­ti­laa tyh­jil­lään – ”Myy­täi­siin kyllä pois, mutta mistä löy­tyi­si os­ta­ja?"

21.09.2023 13:53 3
Tilaajille
Mikä on oikea hinta tuulivoi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta? – Metsäasiantuntija painottaa, että sopimuksessa on muutakin tärkeää katsottavaa kuin vuokrataso

Mikä on oikea hinta tuu­li­voi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta? – Met­sä­asian­tun­ti­ja pai­not­taa, että so­pi­muk­ses­sa on muu­ta­kin tärkeää kat­sot­ta­vaa kuin vuok­ra­ta­so

20.09.2023 11:00
Tilaajille
Näkökulma: Kansainvälistyminen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa – Suomestakin voidaan ponnistaa maailmankartalle
Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa – ­Suo­mes­ta­kin voidaan pon­nis­taa maail­man­kar­tal­le

19.09.2023 11:00
Tilaajille
”Saan nyt itse vaikuttaa omaan työhön” – Maiju Päivärinta vaihtoi kirjastovirkailijasta koru- ja kelloliikkeen yrittäjäksi

”Saan nyt itse vai­kut­taa omaan työhön” – Maiju Päi­vä­rin­ta vaihtoi kir­jas­to­vir­kai­li­jas­ta koru- ja kel­lo­liik­keen yrit­tä­jäk­si

19.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusamoon tehty heijastinpuu on paitsi söpö idea, myös erinomaista peeärrää – Yhteiskuntavastuuta voi kantaa mainostamatta itseään
Kolumni

Kuu­sa­moon tehty hei­jas­tin­puu on paitsi söpö idea, myös erin­omais­ta peeär­rää – Yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta voi kantaa mai­nos­ta­mat­ta itseään

18.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 04:00
Tilaajille
Talopaketin osto on iso riski, joten myyjän taloustiedot kannattaa selvittää – oululainen professori Juha-Pekka Kallunki vinkkaa, miten se onnistuu jopa ilmaiseksi

Ta­lo­pa­ke­tin osto on iso riski, joten myyjän ta­lous­tie­dot kan­nat­taa sel­vit­tää – ou­lu­lai­nen pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­ki vink­kaa, miten se on­nis­tuu jopa il­mai­sek­si

17.09.2023 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljardien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­jar­dien in­ves­toin­te­ja

15.09.2023 14:21 3
Posion Pikkutorin hulppea hirsirakennus saanee yrittäjän – keskustelutilaisuuteen osallistunut posiolaislähtöinen ”monitoimimies” Henri Pätsi kiinnostunut perustamaan tiloihin kahvila-grillin

Posion Pik­ku­to­rin hulppea hir­si­ra­ken­nus saanee yrit­tä­jän – kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­nut po­sio­lais­läh­töi­nen ”mo­ni­toi­mi­mies” Henri Pätsi kiin­nos­tu­nut pe­rus­ta­maan ti­loi­hin kah­vi­la-gril­lin

14.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Sarianne Erkintalo valitsi Kuusamon ja pehmeät menetelmät – näin psykiatrisesta sairaanhoitajasta tuli vaihtoehtoisia hoitoja tarjoava yrittäjä

Sa­rian­ne Er­kin­ta­lo valitsi Kuu­sa­mon ja pehmeät me­ne­tel­mät – näin psy­kiat­ri­ses­ta sai­raan­hoi­ta­jas­ta tuli vaih­to­eh­toi­sia hoitoja tar­joa­va yrit­tä­jä

13.09.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkoskella järjestetään tuotekehityskoulutusta kunnan ja kehittämisyhtiön väelle – vuoden mittaiseen rupeamaan kuuluu 12 lähiopetuspäivää

Tai­val­kos­kel­la jär­jes­te­tään tuo­te­ke­hi­tys­kou­lu­tus­ta kunnan ja ke­hit­tä­mis­yh­tiön väelle – vuoden mit­tai­seen ru­pea­maan kuuluu 12 lä­hi­ope­tus­päi­vää

13.09.2023 17:00
Tilaajille
Hotelli Aapa Posiolla saamassa uudet yrittäjät? – ”Vielä ei ole nimiä laitettu paperiin”

Hotelli Aapa Po­siol­la saa­mas­sa uudet yrit­tä­jät? – ”Vielä ei ole nimiä lai­tet­tu pa­pe­riin”

12.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Nortec Minerals hakee jatkoa malminetsintälupiinsa Livojärven, Kaukuanjärven, Anetjärven ja Sirniön maisemissa

Nortec Mi­ne­rals hakee jatkoa mal­min­et­sin­tä­lu­piin­sa Li­vo­jär­ven, Kau­kuan­jär­ven, Anet­jär­ven ja Sirniön mai­se­mis­sa

11.09.2023 11:00
Tilaajille
Marat tuli Kazakstanista kokiksi Posiolle – "Ruoka ja kulttuuri yhdistää ihmisiä kaikkialla, näistä on helppo puhua, liikut sitten missä päin maailmaa tahansa"

Marat tuli Ka­zaks­ta­nis­ta kokiksi Po­siol­le – "Ruoka ja kult­tuu­ri yh­dis­tää ihmisiä kaik­kial­la, näistä on helppo puhua, liikut sitten missä päin maail­maa ta­han­sa"

11.09.2023 08:54
Tilaajille
Ovatko aikuiset lopettamassa harrastamisen? Kuusamo-opistolla satakunta ilmoittautujaa vähemmän kuin vuosi sitten: "Tilanne on aika dramaattinen"

Ovatko ai­kui­set lo­pet­ta­mas­sa har­ras­ta­mi­sen? Kuu­sa­mo-opis­tol­la sa­ta­kun­ta il­moit­tau­tu­jaa vä­hem­män kuin vuosi sitten: "Ti­lan­ne on aika dra­maat­ti­nen"

10.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Omega-Keittiöt laajensi Kuusamoon – suunnittelija Petra Mustonen kertoo, että keittiöönkin halutaan uniikkeja ratkaisuja: "Räätälöinti jokaisen omien toiveiden mukaan on trendi nyt"

Ome­ga-Keit­tiöt laa­jen­si Kuu­sa­moon – ­suun­nit­te­li­ja Petra Mus­to­nen kertoo, että keit­tiöön­kin ha­lu­taan uniik­ke­ja rat­kai­su­ja: "Rää­tä­löin­ti jo­kai­sen omien toi­vei­den mukaan on trendi nyt"

09.09.2023 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen suuri mosaiikkitaideteos asennetaankin Posion liikenneympyrään vasta ensi vuonna – perustuksia ei ole vielä tehty eikä kunnassa haluta hötkyillä talvea vasten

Paula Suo­mi­sen suuri mo­saiik­ki­tai­de­teos asen­ne­taan­kin Posion lii­ken­ne­ym­py­rään vasta ensi vuonna – ­pe­rus­tuk­sia ei ole vielä tehty eikä kun­nas­sa haluta höt­kyil­lä talvea vasten

09.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Pölkky Oy aloittaa muutosneuvottelut – pöydällä mahdolliset lomautukset, koskee koko henkilöstöä

Pölkky Oy aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – pöy­däl­lä mah­dol­li­set lo­mau­tuk­set, koskee koko hen­ki­lös­töä

08.09.2023 13:14 2
Tilaajille