Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Eu­roo­pan ko­mis­sio haluaa met­säs­tys­kiel­lon kym­me­nes­osal­le Suo­mes­ta: "Että met­säs­tys ja ka­las­tus kes­tä­vi­nä luon­non­käyt­tö­ta­poi­na näh­dään­kin nyt luontoa tu­hoa­vi­na toi­min­toi­na, on huo­les­tut­ta­va ke­hi­tys­suun­ta"

Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenforsin mukaan se, että metsästys ja kalastus kestävinä luonnonkäyttötapoina nähdäänkin nyt luontoa tuhoavina toimintoina, on huolestuttava kehityssuunta. Kuvituskuva.
Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenforsin mukaan se, että metsästys ja kalastus kestävinä luonnonkäyttötapoina nähdäänkin nyt luontoa tuhoavina toimintoina, on huolestuttava kehityssuunta. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Metsästäjäliitto on syvästi huolestunut Euroopan komission uudesta ehdotuksesta kieltää metsästys ja virkistyskalastus tiukasti suojatuilla alueilla, joiden olisi katettava vähintään 10 prosenttia EU:n alueesta, Metsästäjäliiton tiedotteessa kerrotaan.

Euroopan komissio on tehnyt strategiaehdotuksen, biodiversiteetin eli monimuotoisuuden palauttamiseksi. Strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2030, ehdotetaan muun muassa, että 10 prosenttia joka EU-maan maasta ja merestä olisi suojattava niin, että alueella ei harjoiteta metsätaloutta tai kaivostoimintaa. Erityisen huolestuttavaa on, että myös metsästys ja kalastus kiellettäisiin näillä alueilla.