Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Mi­nis­te­riö: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys ehkä mah­dol­lis­ta aloit­taa ensi vuonna

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa työstämässä pohjaa malliksi, jolla voitaisiin sallia suden kannanhoidollinen metsästys.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon tuottaa Suomen susikannan suotuisan suojelutason raja-arvon kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä. Arkistokuva.
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon tuottaa Suomen susikannan suotuisan suojelutason raja-arvon kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä. Arkistokuva.
Kuva: Hakkarainen Petri

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa työstämässä pohjaa malliksi, jolla voitaisiin sallia suden kannanhoidollinen metsästys.

– Metsästys on tärkeä osa muiden suurpetojen kannanhoitoa ja se on myös osa susikannan hoitosuunnitelmaa. Mallin edellytys on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla, minkä arvioimiseksi Suomen on määriteltävä suotuisan suojelutason raja-arvo, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle toimeksiannon tuottaa Suomen susikannan suotuisan suojelutason raja-arvon kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä.

Kun suotuisan suojelutason raja-arvo on määritetty, voidaan vuosittain kanta-arvion julkistamisen yhteydessä todeta, onko susikanta suotuisalla suojelutasolla vai ei.

Suden kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista aloittaa raja-arvon ylittyessä ja reunaehtojen täyttyessä talvella 2021 - 2022.

Tänä talvena 2020 - 2021 susia ei metsästetä kannanhoidollisin perustein. Tällä hetkellä susia voi poistaa Suomen riistakeskuksen niin sanotuilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla.

Metsästäjäliitto: Havainnoista ilmoitettava aktiivisesti

Metsästäjäliitto pitää valitettavana, ettei metsästystä voida aloittaa tänä talvena.

Metsästäjäliitto kannustaa metsästäjiä ilmoittamaan susihavainnoista aktiivisesti. Tassu-järjestelmään tehtyjen varmistettujen havaintojen ja suden DNA-näytteiden tulokset ovat kanta-arvion perusta.

Metsästäjäliitto on esittänyt kulukorvausta DNA-näytteiden kerääjille keräyksen laajentuessa koko maahan.

−Läpinäkyvän kanta-arvion on osoitettava susien määrän olevan yli suotuisan suojelun tason, ennen kuin metsästys voi alkaa. Kaikki jälkihavainnot on vietävä Tassu-järjestelmään ja susien DNA-näytteitä on kerättävä kattavasti koko maassa, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola painottaa.

Susien pihakäyntejä on kirjattu Tassu-järjestelmään noin 3000 kappaletta. Tällä metsästyskaudella sudet ovat tappaneet jo 29 ja vahingoittaneet 23 metsästyskoiraa.  Myös karjatalousvahinkoja on sattunut paljon.

Metsästäjäliiton mukaan metsästys lisäisi susien ihmisarkuutta ja vähentäisi vahinkoja.