Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

151 hakijaa vailla vuok­ra-asun­toa Kuu­sa­mos­sa – Kuu­sa­mon Vuok­ra­ta­lo­jen toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kaik­kien vuok­ra-asun­to­jen kysyntä on vii­mei­sen vuoden ajan kas­va­nut"

Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut Kuusamossa. Arkistokuvassa Kuusamon Vuokratalojen kerrostalo osoitteessa Nuottatie 2.
Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut Kuusamossa. Arkistokuvassa Kuusamon Vuokratalojen kerrostalo osoitteessa Nuottatie 2.
Kuva: JYRKI VENDELIN

151 hakijaa jonottaa parhaillaan vuokra-asuntoa Kuusamon Vuokratalot Oy:ltä. Rukan asuntoihin on jonossa 24 hakijaa, keskustan alueella 127. Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut Kuusamossa,  kertoo Kuusamon Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Taito Takkinen.

– Jonossa on nyt hieman enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Kaikkien vuokra-asuntojen kysyntä on viimeisen vuoden ajan kasvanut.